Afbeelding
donderdag 1 juli 2021

Nieuwe planning Zuidasdok bekend

Hilde Postma

Het omvangrijke project Zuidasdok heeft een nieuwe planning. Aanvankelijk zou één aannemer alle onderdelen realiseren. Nu is het project opgeknipt in onderdelen, die elkaar overigens in tijd wel vaak overlappen. Wanneer gaat wat gebeuren?

door redactie Zuidas

Zoals het er nu uitziet, gaan we rond 2025-2026 behoorlijk veel van reizigers vergen. We zijn dan bezig met de reconstructie van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Ook de bouw van de tunnel voor de zuidelijke banen van de A10 Zuid is dan begonnen. Zuidasdok legt de laatste hand aan de extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de Brittenpassage. En de grootscheepse vernieuwing van de huidige entree – de Minervapassage wordt gestart. Hoe ziet de planning eruit?

Planning genummerd naar uiterste datum van oplevering.

Brittenpassage

Met de Brittenpassage is Zuidasdok sinds het najaar van 2018 bezig. In augustus 2021 worden twee delen van het dak op hun plek geschoven. Volgens de huidige planning is deze passage uiterlijk in 2027 klaar.

Knooppunt de Nieuwe Meer

In 2023 of 2024 begint de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Een zeer complexe operatie, waaronder ook de bruggen over de Schinkel vallen. De aanbesteding van dit project werd op 29 juni 2021 gepubliceerd. De reconstructie is uiterlijk in 2031 gereed.

Zuidelijke autotunnel

Om ruimte te maken voor het station verdwijnt de A10 in het centrum van Zuidas in tunnels. De bouw van de tunnel aan de zuidkant start tussen 2024 en 2027. De verwachte opening van de tunnel is  uiterlijk in 2034.

Minervapassage

Zodra de nieuwe Brittenpassage van station Amsterdam Zuid klaar is, begint de vernieuwing van de Minervapassage: tussen 2025 en 2027. De Minervapassage is de huidige entree van het station, maar die zal er onder meer door de enorme verbreding geheel anders gaan uitzien. De vernieuwde Minervapassage moet uiterlijk in 2031 opengaan.

Knooppunt Amstel

Ook knooppunt Amstel wordt gereconstrueerd. Dat is nodig onder meer omdat het aantal rijbanen van 4 naar 6 per rijrichting gaat. Bovendien wordt op de A10 Zuid bestemmingsverkeer gescheiden van doorgaand verkeer. De start van de reconstructie is in 2025 of 2026 voorzien. Uiterlijk in 2033 moet het werk klaar zijn.

Noordelijke tunnel

Tussen 2026 en 2029 begint de bouw van de noordelijke tunnel. In 2022 krijgt eerst de Amsteltram (lijn 25) er een begin- en eindhalte (op de Eduard van Beinumstraat), in afwachting van haar definitieve plek aan de zuidkant van het station. De noordelijke tunnel van de A10 Zuid gaat uiterlijk in 2035 open.

Tramstation

Als de zuidelijke tunnel van de A10 Zuid voldoende klaar is, kan het tramstation worden gebouwd. Daar wordt mee begonnen terwijl er onder de grond ook nog aan de tunnel wordt gewerkt. Het tramstation moet uiterlijk in 2031 gereed zijn.

Busstation

Het nieuwe busstation komt aan de noordkant van station Amsterdam Zuid. Ook hiervoor geldt dat de bouw al begint als er ondergronds nog aan de tunnel wordt gewerkt. Oplevering van het busstation staat gepland voor uiterlijk 2031.

Vivaldipassage

Tot slot de onderdoorgang die voor fietsers en voetgangers de Antonio Vivaldistraat – aan de zuidkant van de A10 – verbindt met het Beatrixpark aan de noordkant. Dit werk is eveneens al begonnen, maar zal nog lang in aanbouw blijven. Tijdens de gehele bouwperiode van Zuidasdok wordt telkens een deeltje gebouwd van deze onderdoorgang. Dat komt doordat we een paar keer moeten schuiven met de A10 Zuid. Uiteindelijk kan de Vivaldipassage worden afgebouwd als de A10 op zijn definitieve plek ligt. De verwachte opening is uiterlijk in 2036.

Het project Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam. Opdrachtgevers van het project zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam.