Afbeelding
donderdag 27 februari 2020

Nieuwe onderdoorgang voor de Contactweg

Lútsen de Jong

In de bocht van de Contactweg komt een onderdoorgang voor fietsers, voetgangers, auto’s en bussen. Hiermee kan zowel het auto- als fietsverkeer beter en veiliger doorstromen. Daarnaast wordt er een derde spoor aangelegd zodat emplacement Westhavenweg ook in de toekomst blijft beschikken over een hoogwaardige spooraansluiting. We spreken met Titus Reijntjes, projectbegeleider bij de Vervoerregio Amsterdam, over het project.

Titus, wat is de aanleiding voor de aanleg van de onderdoorgang op de Contactweg?

Op deze locatie ligt nu een gelijkvloerse overweg, die  de Kabelweg met de Nieuwe Hemweg verbindt. De verkeersafwikkeling bij deze weg is verre van optimaal en veroorzaakt onder meer filevorming op de A10. Vanaf 2020 wordt hier nog meer treinverkeer verwacht. En de komende decennia worden hier ook nog Sloterdijk 1 en Haven-Stad ontwikkeld, waarbij bedrijfs- en haventerreinen worden getransformeerd in een hoogwaardig woongebied. Dat alles zal tot nog meer verkeersbewegingen leiden in het gebied. Uit verkeersonderzoek blijkt dat de druk op het knelpunt verder zal toenemen, met nog meer opstoppingen op de op- en afritten van de A10 en het onderliggende wegennet. Er is dus een duidelijke noodzaak dit knelpunt aan te pakken. We gaan daarom een nieuwe onderdoorgang aanleggen ter hoogte van de bocht in de Contactweg – en ook een derde spoor. Hierdoor zullen weg- en treinverkeer elkaar in de toekomst ongehinderd kunnen kruisen.

De huidige gelijkvloerse overweg die de Kabelweg verbindt met de Nieuwe Hemweg

Zijn er nog meer voordelen als de onderdoorgang er eenmaal is?

Fietsers op de doorgaande fietsroute langs de Nieuwe Hemweg tussen stad en de Hempont die nu nog gelijkvloers oversteken met verkeerslichten kunnen dat straks ongelijkvloers en kruisingvrij doen, zonder stoplichten. Er komt ook een fietspad in de onderdoorgang om de Noord-Zuid verbinding te behouden en een nieuw fietspad langs de Contactweg. De onderdoorgang is hoog genoeg voor buslijn 36, die kan dus ook via deze route rijden. Busreizigers hoeven dus niet langer eindeloos te wachten: in de huidige situatie staan ze soms wel 20 minuten stil.

‘Als je met buslijn 36 reist en er passeert een goederentrein, sta je nu soms wel 20 minuten stil’

Waarom moeten busreizigers nu zo lang wachten?

De gelijkvloerse overweg is nog niet automatisch beveiligd. Op het moment dat er een trein aan komt, gaan de slagbomen dus niet automatisch dicht. Even heel gechargeerd gezegd: als er een goederentrein aankomt, moet de machinist stoppen voordat hij bij de overweg komt. Dan moet hij de slagbomen naar beneden trekken, stapt hij weer in en rijdt rustig door. Die goederentreinen zijn soms een kilometer lang en hierdoor kan een sluiting soms wel 20 minuten duren. Dit is erg vervelend voor de busreizigers met bus 36: die staan daardoor lange tijd stil. De situatie zorgt ook voor een terugslag op de A10.

Hoe ziet de verdere planning eruit van dit project?

Afgelopen zomer is de tijdelijke Nieuwe Hemweg aangelegd en zijn de kabels en leidingen verlegd. Zoals het er nu naar uitziet, start de uitvoering in het derde kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2022 zou de onderdoorgang in gebruik moeten worden genomen. Daarna kan het nieuwe emplacement worden afgerond. In het vierde kwartaal van 2022 is dan hopelijk alles klaar voor gebruik.

Voor dit project werkt de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, NS en het Rijk. De investeringskosten van dit project bedragen 39,9 miljoen euro; hiervan is 8,7 miljoen afkomstig van de Vervoerregio Amsterdam. Met het project worden het ov- en fietsnetwerk verbeterd, waardoor het ook bijdraagt aan de ambitie de stad autoluw te maken.