Afbeelding
dinsdag 16 juni 2020

Nieuw visitekaartje voor Diemen: ‘Het werk gaat sneller dan we dachten’

Hilde Postma

De herinrichting van de Oost-West As in Diemen verloopt voortvarend. Begin vorig jaar werd het deelgebied Plantage de Sniep (Provincialeweg – Spoorviaduct) al opgeleverd, nu is het deelgebied vanaf de rotonde tot de kruising van de Harteveldseweg en de Bickerstraat klaar. Daar is de onder meer de trambaan vrij liggend gemaakt en er is een nieuwe VRI op de kruising neergezet waarbij de bus en tram prioriteit krijgen. Boni Goedhart, projectbegeleider van de Vervoerregio vertelt over de ins & outs van het héle project: ‘Het werk gaat sneller dan we dachten’.

Alleen aan het deel tussen de Arent Krijtstraat en de A10 wordt nog gewerkt.

Bij De Sniep is de eerst fietsstraat in Diemen aangelegd.

Visitekaartje

De centrale as in Diemen doorkruist het dorp vanaf de A10 in het westen tot de Provincialeweg in het oosten. De as over de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg is beeldbepalend voor de gemeente en vormt het visitekaartje voor Diemen, maar miste jaren geleden een duidelijke functie, herkenbare entrees en een eenduidige identiteit. Omdat ook groot onderhoud aan de weg en de traminfrastructuur nodig was, sloegen de gemeente Diemen, de Dienst Metro en Tram, GVB en de Vervoerregio de handen ineen om tot een integrale aanpak te komen. Boni Goedhart van de Vervoerregio vertelt op een zonnige voorjaarsmiddag op de Muiderstraatweg wat er allemaal gebeurt in Diemen: ‘Het begon allemaal in 2011 met de doelstelling ‘versnelling en verbetering van de betrouwbaarheid van de tramverbinding Amsterdam-Diemen, toentertijd tramlijn 9.  De Oost-West As, de hoofdroute door Diemen, moest ook in onderhoud en de gemeente had rond 2014 ook plannen voor de ruimtelijke ordening: onder meer nieuwbouw bij Plantage De Sniep.’

‘Werk-met-werk’

Hij vervolgt: ‘Omdat ook de tram en de rest van de verkeersdoorstroming toe was aan verbetering, hebben wij van de Vervoerregio van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal zaken aan te pakken: de tramlijn en het fietspad verbeteren – en de verkeersveiligheid vergroten. Ook kabel- en leidingsbedrijven hebben meteen onderhoudswerk verricht. Onder deze hoofdroute ligt de hoofdwaterleidingbuis. Die is ook meteen vervangen. We noemen die methode ‘werk-met-werk’: Alles wordt tegelijk aangepakt: dat werkt altijd het beste, omdat dan de straat maar één keer open hoeft te worden gelegd.’ De gemeente Diemen is daarbij de verantwoordelijke partij en hoofdopdrachtgever van het integrale werk, ook tijdens de uitvoering.

In maart werden de nieuwe rails geplaatst...

... en de tram rijdt weer.

Ruimere keerlus

Het eerste deelgebied – dat van de keerlus tot aan de rotonde loopt – werd vorig jaar al opgeleverd. Bij de keerlus op de Muiderstraatweg laat Goedhart zien: ‘De keerlus was toe aan groot onderhoud. Daarbij is hij meteen ook vergroot en verruimd zodat de haltes toegankelijk kunnen worden gemaakt en dat de configuratie toekomstvast is. De tram rijdt dan iets comfortabeler over de keerlus. Door de verruiming zijn ook de opstap- en eindhalte van tramlijn 19 (De Sniep) beter toegankelijk.’ Deze haltes zijn ov-toegankelijk gemaakt: de halteperrons zijn 24 centimeter hoog zodat ook minder validen makkelijker naar binnen kunnen. ‘En overal liggen nu goede blindegeleidelijnen’, zegt Goedhart. De tegels met ribbels liggen op alle ov-haltes hetzelfde, zodat blinden/slechtzienden altijd hun weg kunnen vinden.’ Binnen de keerlus worden woningen gebouwd. Boni wijst op de extra trambaan die vanaf de eindhalte verder loopt: ‘Dat is het extra werkspoor dat naar de Hoofdwerkplaats Rail (HWR) leidt. Alle trams die aan onderhoud toe zijn, gaan via dat spoor naar de HWR in Diemen. Dat spoor is verlegd naar de middenligging voor intensiever gebruik, zodat de HWR altijd goed bereikbaar is.’

'De haltes zijn ov-toegankelijk gemaakt en door de blindegeleidelijnen kunnen ook blinden en slechtzienden hun weg vinden.'

Het extra werkspoor naar de Hoofdwerkplaats Rail

‘Twintig fietsplekken’

Ook de overige haltes worden ov-toegankelijk gemaakt, zoals de nieuwe tramhalte Diemerbrug ter hoogte van de Burgemeester Bickerstraat. ‘Er zijn daar ook 20 fietsparkeervoorzieningen (de bekende nietjes) aangelegd. Van de haltes is er eentje opgeheven en is er eentje verschoven: zodat er niet teveel haltes zijn op één recht stuk, dan stroomt de tram lekker. De trambaan wordt ook zoveel mogelijk vrij liggend gemaakt op de hele Oost-West As. Dat kan bijna overal, behalve bij de kerk. Daar is het profiel te smal. Maar de auto rijdt dus veel minder mee op het totale traject van de tram waardoor hij ook weer sneller is. Heel mooi is ook de rotonde waar het spoor midden doorheen loopt. Dat zie je niet zo vaak, maar is bijvoorbeeld wel ook het geval in de Frederik Hendrikstraat. Dat is ook een beetje een voorbeeld geweest voor deze rotonde.’

‘Auto te gast’

Ook zijn fietsoversteken verbeterd en de fietspaden over het hele tracé  verbreed tot 2 meter 10. Bij Diemen de Sniep is een fietsstraat aangelegd: de tweede in Diemen. De auto is er te gast – en rijdt één richting terwijl de fietsers twee richtingen op kunnen. Naast verbetering van de fietsinfrastructuur zet Vervoerregio zich ook in op de verbetering van de Verkeersveiligheid. Die wordt over de hele Oost-West As sterk verbeterd, zegt Goedhart. ‘De oversteekplaatsen zijn bijvoorbeeld veiliger. En de verlichting is verduurzaamd, die is omgebouwd tot led-verlichting.’

Geslaagd

Goedhart vindt de hele aanpak wel geslaagd: ‘De hoofdroute door Diemen is mooi, functioneel en duurzaam geworden. De gemeente Diemen heeft ook de leefbaarheid verbeterd. Halverwege het traject is bijvoorbeeld een promenade gemaakt: dat is leuk voor de inwoners van Diemen.’

 

Boni Goedhart van de Vervoerregio: 'De hoofdroute door Diemen is echt mooi, functioneel en duurzaam geworden.'

Goedhart: 'Heel mooi is ook de rotonde waar het spoor midden doorheen loopt.'

Eerder klaar dan gepland

De eerste twee fases zijn afgerond: de twee deelgebieden tot aan de Arent Krijtstraat zijn klaar. ‘Alleen het laatste stuk vanaf de Arent Krijtstraat tot aan de ring moet nog worden aangepakt. De verwachting is dat die ook dit jaar wordt opgeleverd.’

En daarmee zal het geheel eerder klaar zijn dan gepland. Goedhart vertelt: ‘De verwachting was dat het werk uit de derde fase dit jaar zou worden gegund. Maar dat is vorig jaar al gebeurd. En dus zal de oplevering van het derde deel niet zoals gepland in 2021 zijn, maar waarschijnlijk al aan het eind van dit jaar.’

Dat is zeker niet alleen aan de Coronacrisis te danken, ook al kon er de afgelopen maanden vanwege het feit dat er minder verkeer was wel flink worden doorgewerkt. ‘Het mooie is dat al het werk sneller is gegaan dan gedacht. Dat is ook wel eens fijn.’

De Vervoerregio draagt 18,4 miljoen bij aan het project.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

19 juni 2020 | 11:00

Hilde Postma

Hoi Koen, dank! Was slordig, maar de namen zijn nu aangepast. Groet Hilde

17 juni 2020 | 14:36

Koen

En als ik toch bezig ben:

Het is Burgemeester Bickerstraat, niet Burgemeester Bickersstraat.
Het is Hartveldseweg, niet Harteveldseweg.

Zo, nu houdt deze azijnzeiker even op. Ik vind het jammer dat niet de hele trambaan vrijliggend is gemaakt, maar ik ben blij dat het eindelijk is aangepakt en hoe het eruitziet.

17 juni 2020 | 14:19

Koen

“nu is het deelgebied vanaf de rotonde tot de kruising van de Harteveldseweg en de Bickerstraat klaar. Daar is de onder meer de trambaan vrij liggend gemaakt”.

Dat klopt niet; de trambaan is slechts deels vrijliggend gemaakt. (https://goo.gl/maps/Z4t1knfx4BGPKcsL7)

“De trambaan wordt ook zoveel mogelijk vrij liggend gemaakt op de hele Oost-West As. Dat kan bijna overal, behalve bij de kerk”
… en op de Muiderstraatweg dus ook niet… Tenminste, het kón wel, maar het is niet gedaan.

“Bij Diemen de Sniep is een fietsstraat aangelegd: de eerste in Diemen”
Dit klopt niet: een deel van de Oranjelaan is ingericht als fietsstraat, met bordje en al: https://goo.gl/maps/ZShQihuzUP5qVcEy5

17 juni 2020 | 08:02

anoniem

Een kleine tip…. het is Arent Krijtsstraat en niet Arend

Wil je dit bericht delen?