Afbeelding
zondag 31 oktober 2021

Nachtelijke werkzaamheden aan het metrospoor

Hilde Postma

Tot eind 2021 werkt het projectteam van Zuidasdok aan het metrospoor, vanaf station Amsterdam Zuid tot voorbij RAI. Het bouwt vijf wissels in. Dit zorgt voor hinder. Het werk is nodig om een groter werkterrein te creëren tussen de metrosporen bij station Amsterdam Zuid.

Door Saskia Blaas, Zuidas.nl

In september 2021 meldde Zuidasdok dat het projectteam meer werkruimte nodig heeft om de tweede stationspassage (de Brittenpassage) en de nieuwe metroperrons te bouwen. Dat kan alleen als de aannemer een metrospoor weghaalt dat dwars door het benodigde terrein loopt. Dit metrospoor is bedoeld om metrostellen van lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) van en naar het opstelterrein in Diemen te rijden. Door nu ten oosten van station Amsterdam Zuid extra wissels aan te leggen, stelt Zuidasdok lijn 52 in staat om via het spoor van metrolijn 50 te rijden. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Infra Rail, in opdracht van Zuidasdok.

Tien doordeweeksenachten

Om de extra wissels te kunnen plaatsen, voert de aannemer vanaf de nacht van 1 november voorbereidende werkzaamheden uit. Om te beginnen bij de metrosporen tussen de Beethovenstraat en de Europaboulevard. Gedurende alle doordeweekse nachten is de aannemer daar bezig. Hij maakt proefsleuven, om te zien wat hij onder de grond tegenkomt (verhardingen, kabels en leidingen) en legt kabels in mantelbuizen. In de vijf doordeweekse nachten daarop werkt het projectteam aan de metrosporen tussen station Amsterdam RAI en de Amsteldijk. Om daar vrachtwagens met materiaal en materieel te kunnen krijgen, moet er een tijdelijke inrit komen op noordelijke rijbaan van de A10. Doordat er minder rijstroken beschikbaar zijn, kan dit hinder opleveren voor automobilisten die van knooppunt Amstel richting knooppunt De Nieuwe Meer rijden.

Hinder 12 t/m 15 oktober

Meer hinder is te verwachten van vrijdag 12 november om 23:00 uur tot maandag 15 november 06:00 uur. Dan verwijderen we tussen station RAI en de Amsteldijk metrosporen. Daar bouwt de aannemer vervolgens twee wissels in. Gedurende het hele weekend is er dan beperkt metroverkeer. GVB zet een pendeltram in tussen Amstel en RAI. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat één of twee rijstroken van de noordelijke rijbaan van de A10 dicht zijn. Nadat de klus is geklaard, zijn de vijf doordeweekse nachten daarop nodig om de boel weer op te ruimen.

Nog drie weekenden

Daarna is Zuidasdok nog drie weekenden bezig met de wissels, tussen station Amsterdam Zuid en station RAI. Dit gebeurt van 26 november 23:00 uur tot maandag 29 november 06:00 uur; vrijdag 3 december 23:00 uur tot maandag 6 december 06:00 uur; en in het weekend van vrijdag 17 december 23:00 uur tot maandag 20 december 06:00 uur.

Maatregelen

BAM Infra Rail zet verkeersregelaars in voor het begeleiden van grote vrachtwagens en trailers bij het betreden en verlaten van de werkterreinen. Bouwverkeer maakt geen gebruik van stadse wegen in Zuidas op doordeweekse dagen tijdens de spits.

Kijk gedurende deze weekenden voor een actueel reisadvies op 9292.nl.