Afbeelding
maandag 14 maart 2022

Mooie resultaten in 2021 bereikbaarheidsprojecten Vervoerregio

Hilde Postma

Het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam blikt terug op bijna 90 mooie behaalde resultaten in 2021. Hierbij gaat het om onder andere verkeersveiligheidsmaatregelen, fietspaden, haltevoorzieningen en infrastructuur voor het openbaar vervoer. Maar ook om verkeersveiligheidscampagnes en pilots met slimme mobiliteitsoplossingen.

Voorzitter van de Vervoerregio Egbert de Vries: ‘2021 was opnieuw een jaar waarin een groot aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zijn gerealiseerd. Een mijlpaal die zeker genoemd moet worden is de realisatie van 2700 nieuwe fietsparkeerplekken op belangrijke OV knopen in de Vervoerregio.’ Marja Ruigrok vult aan: ‘Fietsen is duurzaam en gezond. Goed en fijn dus dat de lange doorgaande fietsroute Ringdijk Haarlemmermeer flink verbeterd is. Niet de enige fietsroute die we in 2021 verbeterde of nieuw aanlegde: in totaal ging het om maar liefst 17 kilometer!’ Een veilige fietsinfrastructuur kan dan niet ontbreken. Gerard Slegers zegt daarover: ‘Het afgelopen jaar zijn er 80 voetgangersoversteken en 87 fietsoversteken verbeterd. Daarnaast wordt er ingezet op gedragscampagnes en verkeerseducatie’.

Vele toegankelijke haltes

We werkten in 2021 aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het vervoersysteem. Nieuwe duurzame haltevoorzieningen verschenen in Landsmeer, de Hempont kreeg een nieuwe wachtvoorziening aan de Amsterdamse zijde en bij een aantal R-nethaltes kwamen klokken en displays met reisinformatie. En er is geïnvesteerd in toegankelijke haltes en bijvoorbeeld het verlagen van de incheckkastjes in de tram, waardoor het ook voor rolstoelgebruikers makkelijker wordt om deze te gebruiken.

In totaal zijn 59 haltes toegankelijk gemaakt!

Diverse fietsenstallingen opgeleverd

We hebben gezamenlijk met onze gemeenten in 2021 veel fietsenstallingen gerealiseerd op belangrijke OV knopen, bij het busstation Tramplein in Purmerend, bij metrostation Amstelveenseweg in Amsterdam en bij het busstation Edam. Naast fietsenstallingen bij OV-knopen is een bijzondere oplevering die van de ondergrondse stalling van 2.000 plekken onder het Leidseplein in Amsterdam.

In totaal zijn er 2700 extra fietsparkeerplekken bijgekomen.

Veel nieuwe/verbeterde fietspaden

We hebben ook weer diverse delen van hoogwaardige doorgaande fietsroutes verbeterd. Voorbeelden daarvan zijn het Kazernepad (Ook wel het Zwarte Pad tussen Zetterij en Noorddammerlaan) in Amstelveen, enkele delen van de Ringdijk van Haarlemmermeer, de Kanaaldijk tussen Sluisbrug en de Melkwegbrug in Purmerend. In Amsterdam is op de Binnenring met de Sarphatistaat weer een deel als fietsstraat ingericht. Zo werken we stap voor stap aan een sluitend hoogwaardig fietsnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam.

In totaal is er 17 kilometer nieuw/verbeterd fietspad bijgekomen.

OV: HOVASZ is klaar

Een belangrijk resultaat was de ingebruikname in december van de nieuwe busbaan HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer Schiphol-Zuid) tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. Een nieuwe busbaan (4,6 km), nieuwe wegen, fietspaden en betere verkeersveiligheid door diverse ruim opgezette rotondes. Een mooi resultaat voor de Vervoerregio, samen met gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Provincie Noord-Holland.

In totaal is er 15.7 km aan OV-infra bijgekomen

Meer volledige elektrische buslijnen

Sinds juli rijdt GVB buslijn 369, beter bekend als de Westtangent, volledig elektrisch. Na buslijn 15, 22, 61 en de 231 is dit de vijfde buslijn die volledig elektrisch de dienstregeling rijdt. De volgende tranches in de transitie naar zero-emissie zijn in voorbereiding.

Er rijden nu vijf volledig elektrische lijnen – en er komen er veel meer aan!

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid maakt soms deel uit van een groter project waarbij we ook andere zaken voor de reizigers zoals doorstroming of de kwaliteit van de openbare ruimte.  De meeste verkeersveiligheidsprojecten zijn kleinere aanpassingen van de infrastructuur op verschillende locaties, bijvoorbeeld in woonwijken. Zo realiseerde Haarlemmermeer fietsvoorzieningen op de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp, maakte Ouder-Amstel de Koninginnebuurt een veilige woonwijk met verkeersplateau’s en drempels, legde Amstelveen het fietspad in het Amsterdamse Bos bij de Bosrandweg aan, en bouwde Amsterdam een fiets- en voetgangersoversteek bij de Prael Houthavens. In het Westelijk Havengebied werden de fietspaden veiliger gemaakt met een nieuwe maatregel: kantmarkering.

In totaal zijn 80 voetgangersoversteken en 87 fietsoversteken verbeterd

Verkeerseducatie en Gedragscampagnes

We hebben twee aanbestedingen afgerond voor Verkeerseducatie en Gedragscampagnes. Daarmee voeren we verkeersveiligheidscampagnes en verkeerseducatie aan zo’n 500 basisscholen, 200 kinderdagverblijven en voor 20.000 middelbare schoolleerlingen. We voeren de landelijke campagnes BOB, MONO, fietsverlichting, snelheid in het verkeer uit naast een aantal regio specifieke interventies.

Pakket coronamaatregelen 2020

In 2020 heeft de Vervoerregio ingezet op het investeren in een pakket aan coronamaatregelen. Door deze zogeheten ‘anti-cyclische’ investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten en zero emissiebussen en reizen buiten de spits, moet de mobiliteit in de regio na corona opnieuw vorm krijgen. Hiermee maken we het openbaar vervoer weer aantrekkelijk en stimuleren we de economie. Uit dit coronapakket zijn in 2021 extra investeringen gedaan en zijn verschillende fietsroutes in de regio gerealiseerd (waaronder, de Kanaaldijk in Purmerend, delen van de Sportas Amstelveen-Amsterdam en de verlichting van de fietsroute IJburg-Diemen-Weesp). Daarnaast is de uitvoering van de Entree rond Amsterdam Centraal versneld en is in de Oostertoegang bij Amsterdam Centraal het fietspad verbreed. Tevens zijn er verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen via de Rijksimpuls SPV gerealiseerd. Tot slot heeft de Vervoerregio in regionaal verband met de werkgeversaanpak, met de onderwijsaanpak en de gebiedsaanpak Groot Schiphol spitsmijden gestimuleerd bij werkgevers, werknemers en studenten.