Afbeelding
dinsdag 25 januari 2022

Marja Ruigrok: ‘Haast maken met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn’

Hilde Postma

‘Laten we niet dralen en haast maken met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp’, zegt bestuurslid van de Vervoerregio Marja Ruigrok. ‘We hebben nu echt bewijs op tafel dat dat de beste manier is om regionale, nationale en internationale knelpunten op te lossen. Bovendien heeft het een goed effect op woningbouw, werkgelegenheid en veiligheid. Laten we in het hele beslisproces zo snel mogelijk doorgaan naar de volgende haltes.’

Marja doelt op het aangepaste voorstel met het positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat dat is ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De deadline daarvoor was 9 januari. Marja: ‘In april vorig jaar gaf het Nationaal Groeifonds al aan dat het anderhalf miljard wilde reserveren voor het doortrekken van de metrolijn naar Hoofddorp. Maar we kregen wel huiswerk mee: we (Rijk en regio) moesten een verdiepend onderzoek doen waaruit zou blijken dat doortrekken van de metrolijn echt de beste oplossing is – ook in vergelijking met alternatieve oplossingen met bijvoorbeeld trein en bus. Daar moest ook duidelijk uit worden dat doortrekken een positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat heeft. Uit dat onderzoek kwam een heel gunstig resultaat: er is berekend dat de investeringen drie miljard bedragen, maar het project levert meer op dan het kost. Het positieve saldo bedraagt uiteindelijk 2,5 miljard euro. Dat komt door snellere reistijden en door reizigersinkomsten, die zijn hoger dan de exploitatiekosten.

Goed uitgangspunt

Met het verdiepende onderzoek wordt aangetoond dat ‘doortrekken van de metrolijn echt iets doet voor de ontwikkeling van heel Nederland’, zegt Marja. ‘Het is goed voor de woningbouw, werkgelegenheid en veiligheid. Dat is een heel goed uitgangspunt.’ Marja is wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en geeft aan: ’Het is te druk op de perrons rond Schiphol. En het wordt alleen maar drukker. Veel mensen stappen nu over op Schiphol terwijl ze helemaal niet op Schiphol hoeven te zijn, maar dat doen ze omdat dat zo in de dienstregeling wordt aangegeven. Je wilt hen dus een alternatief bieden – en dat geven we met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Als je van Den Haag komt en normaal overstapt op Schiphol, kun je dat in de toekomst doen op Hoofddorp of Amsterdam-Zuid. Het station Hoofddorp gaat een veel belangrijkere functie wat betreft overstappen vervullen. Dat geldt ook voor Amsterdam-Zuid, dat ook in het internationale treinverkeer een grote rol gaat spelen.’

Drukte

Ook de drukte op het spoor zelf is een reden om de metrolijn door te trekken. ‘Het wordt te druk op het spoor. Als er een storing bij Schiphol is, komt het treinverkeer in heel Nederland vast te staan omdat Schiphol zo’n belangrijke schakel is. Dat willen we voorkomen. En vergeet niet dat je straks als reiziger ook sneller bent waar je zijn moet: vanuit Hoofddorp sta je dan in een kwartiertje in de Pijp.’

Ruimte aan woningbouw en bedrijven

Voor Haarlemmermeer is het belangrijk dat de metro door rijdt naar Hoofddorp, benadrukt Marja, ook in verband met de toekomstige woningbouw. ‘De woningnood is zo hoog! En de gemeenten in de Metropoolregio staan voor een kwart van de woningopgave in Nederland. Met de komst van de Noord/Zuidlijn kunnen wij daar ruimte aan geven en 30.000 nieuwe woningen neerzetten. Want die wijken moet je wel ontsluiten: nieuwe inwoners moeten straks ook goed kunnen reizen met het openbaar vervoer. Ook geeft doortrekken van de Noord/Zuidlijn ruimte aan bedrijven die zich langs het tracé willen vestigen. Er zijn heel veel lokale, regionale, nationale en internationale bedrijven die dit een fantastische locatie vinden. Je zit midden in de Randstad en je hebt alle mogelijke logistieke stromen in de buurt door de lucht, over de weg en over het spoor. Dat maakt deze regio heel aantrekkelijk voor bedrijven. Volgens een lijst van Elsevier is Haarlemmermeer zelfs de aantrekkelijkste regio om je als bedrijf te vestigen. Dat is door de coronacrisis ook niet veranderd; we staan nog steeds bovenaan.’

Veel vliegen in één klap

Met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn ‘vang je dus veel vliegen in één klap’, vat Marja samen. ‘Je ontlast er ook drukte in en rond Amsterdam – en op de ring – mee. Automobilisten die vanaf de

A4 komen, kunnen hun auto aan het eind van de metrolijn neerzetten en daar de metro pakken naar Amsterdam.

Volgende halte

Daarmee zijn we er nog niet, benadrukt Marja. ´We hadden ook geld aangevraagd voor een andere belangrijke opgave in onze metropoolregio, het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam (Isolatorweg – Centraal Station). Ook dit project is in onze ogen heel belangrijk om de toenemende reizigersstromen de komende decennia te kunnen faciliteren en belangrijke ontwikkelingen als Haven-Stad mogelijk te maken. Haven-Stad is een nieuwe wijk met plaats voor zeventigduizend woningen en bijna zestigduizend arbeidsplaatsen. In het Regeerakkoord zitten ook voor deze opgave aanknopingspunten. Het nieuwe kabinet stelt namelijk €7,5 miljard beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten; van de 14 gebieden liggen er ook drie in onze regio. We gaan ervan uit dat we hier een beroep op kunnen doen en ook met de metroringlijn in 2022 een volgende stap kunnen zetten. Zo gaan we letterlijk naar de volgende halte.’