Afbeelding
donderdag 28 oktober 2021

Maarten Bakker over Open Dag Zuidas(dok): ‘Station Zuid wordt compact knooppunt’

Hilde Postma

Zaterdag 30 oktober is het Open Dag bij Zuidas en het infrastructurele project Zuidasdok. Maarten Bakker, projectbegeleider bij de Vervoerregio van het project Zuidasdok legt uit wat de rol van de Vervoerregio hierbij is: ‘In Zuidasdok werken we met meerdere partners samen: de gemeente Amsterdam, het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail bijvoorbeeld. Het belang van de Vervoerregio ligt op dit moment vooral bij de nieuwe metrosporen en –perrons en de nieuwe Brittenpassage. Voor ons als opdrachtgever van het regionaal openbaar vervoer is het natuurlijk van belang dat er een goed metrostation is. Daarnaast werken we ook mee aan de totaalstudies voor het hele station.’

Compact knooppunt

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt niet alleen voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas maar van het hele noordelijk deel van de Randstad – zowel over de weg als met het openbaar vervoer. ‘De belangrijkste reden dat we station Zuid uitbreiden is dat het uit zijn jasje is gegroeid. De Minervapassage is te smal voor de reizigersstromen. Een tweede stationstunnel met trappen naar de perrons is hard nodig: dat wordt de Brittenpassage. Voor het hele station geldt dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Uiteindelijk moet het een compact knooppunt worden waarbij aan de noordkant van de Brittenpassage het busstation komt te liggen en aan de zuidkant het tramstation. Daarmee hoeven reizigers maar een korte loopafstand naar het station af te leggen, die nagenoeg overdekt is. Je stopt vlakbij het station dus je loopt dan vrijwel droog bij regen. En vanaf de metro kun je straks niet alleen beter overstappen op de trein maar ook op tram en bus. Ook komen overal betere fietsenstallingen, dicht bij het station.’

Centraler

Doordat het metrostation van de oost- naar de westkant gaat verschuiven komt het centraler in station Zuid te liggen, vertelt Maarten. ‘In de toekomst kun je van twee kanten het metrostation op – zowel vanuit de huidige Minervapassage als vanuit de nieuwe Brittenpassage. Daarmee worden de perrons beter toegankelijk en krijg je een betere spreiding van reizigers over de perrons. Reizigers blijven niet meer allemaal bij de lift en opgangen staan. Dat is ook weer goed voor de veiligheid. Vanaf volgend jaar gaan de metrosporen echt gebouwd worden.’

Artist impression van de toekomstige Brittenpassage

Werken aan de dakdelen van de nieuwe Brittenpassage

Brittenpassage

Ook de Brittenpassage wordt al gebouwd op dit moment. Dit kun je zaterdag goed zien tijdens één van de rondleidingen van Zuidas. ‘In 2019 is het eerste deel van dit dak naar zijn plek geschoven – en in augustus is dat ook met deel 2 en deel 3 gebeurd. Dat gaat nu heel goed; het zijn spectaculaire operaties die ook open zijn voor publiek. De aannemer gaat in september 2022 met de bouw van de overige vier delen die in het voorjaar en zomer van 2023 worden ingeschoven De Brittenpassage moet in 2027 klaar zijn.’

Ruimte

Bij de ondertunneling van de A10 is de Vervoerregio ook betrokken. ‘Dit is voor ons vooral van belang om ruimte te maken voor het station. De in- en uitgangen van het station komen daar waar nu de A10 ligt. Maar onze voornaamste drijfveer om bij dit project betrokken te zijn is de ov-terminal; en dan met name de bus, tram en metro.’

Internationale treinen

‘Parallel hieraan loopt ook de MIRT-verkenning naar het totale spoorplaatje van Station Zuid waarbij het idee is dat de internationale treinen uiteindelijk hier aanlanden. Daarvoor krijgt het station mogelijk een vijfde en een zesde spoor. Er wordt onderzocht of het een internationaal station kan gaan worden met een goede wachtruimte en een ruimte achter de douane. Daar praten collega Edwin Konings en ik ook over mee.’

Fietsparkeerplekken

Station Zuid is een heel interessant project om aan mee te werken, zegt Maarten. ‘De komende jaren staat er nog veel te gebeuren: er gaan vanwege de werkzaamheden bijvoorbeeld fietsparkeerplekken op maaiveldniveau verdwijnen die elders moeten worden teruggebracht. En er moeten door de groei sowieso nog wel veel fietsparkeerplekken bij komen. Dat geldt ook voor andere voorzieningen zoals winkels. We wachten daarvoor ook op besluitvorming vanuit Den-Haag door het kabinet. Eén ding is zeker: die nieuwe metroperrons komen er alvast!’