Afbeelding
donderdag 11 juni 2020

Leidingenexpert Bram Hendriksen: ‘Vooraf kabels en leidingen verleggen, voorkomt vertraging Uithoornlijn’

Hilde Postma

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er in en rond UIthoorn veel kabels en leidingen in de grond. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Dat maakt niet alleen de bouw van de Uithoornlijn lastig, het brengt ook risico’s op de continuïteit van gas, water en licht met zich mee. Daarom worden de cruciale kabels en leidingen verlegd voordat aannemer Dura Vermeer start met de aanleg van de tramlijn. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt kabels- en leidingenexpert Bram Hendriksen: ‘Het belangrijkste is om alle ondergrondse kabels en leidingen te identificeren en te categoriseren, zodat we exact weten wat er ligt. We concentreren ons daarbij op de kabels en leidingen die moeilijk te verleggen zijn, en daardoor een lange voorbereidingstijd kennen.’

Door Katja Torbijn

Ruim 350 objecten onder de grond

De werkzaamheden van Bram en zijn team zijn ongeveer een jaar geleden gestart met een onderzoek naar wat er in ondergrond aan kabels en leidingen ligt. En er ligt veel: drinkwaterleidingen en riolering, gasleidingen en kabels voor elektra en data, ruim 350 objecten in totaal. Een deel van de te verleggen kabels en leidingen – zoals de grote transportleidingen en hoogspanningskabels – ligt in onbewoond gebied tussen Uithoorn en Amstelveen. ‘Een deel van de complexe kabels en leidingen ligt al decennia lang in de grond en ligt zodoende inmiddels in bewoond gebied. Dat – in combinatie met de leeftijd van de kabels en leidingen – maakt ze extra kwetsbaar. Sommige leidingen hebben een doorsnede van 150 centimeter, die verleg je niet zomaar. Er zijn ook leidingen die we niet kunnen verplaatsen. Een voorbeeld daarvan is de gasleiding, het ontwerp van de Uithoornlijn is hier vroegtijdig op aangepast’, licht Bram toe.

Leidingenexpert Bram Hendriksen: 'Vanaf nu tot het eind van het jaar worden de meeste kabels verlegd.'

Onderzoek

Deels ligt er op papier vastgelegd welke kabels en leidingen er liggen, in de zogenaamde Klic-meldingen. ‘Als we straks gaan graven, wordt bevestigd wat er daadwerkelijk ligt en op welke diepte.’ Maar zover is het nog niet. Op basis van de tekeningen gingen Bram en zijn team in gesprek met de eigenaren: Waternet, Stedin, Gasunie, PWN, Liander en de gemeente Uithoorn. ‘In de praktijk blijkt soms dat niet alles in dat archief is vastgelegd. Daarom doorlopen we het hele tracé samen met deze eigenaren, om op die manier ons beeld aan te vullen met de kennis van de eigenaren’, vertelt Bram. ‘De volgende stap is om samen te bepalen hoe ze te werk gaan en te bepalen welke oplossingen en mogelijkheden er zijn. We adviseren hen hierin en ondersteunen in de uitvoering. In praktijk komt het er vaak op neer dat eigenaren eerst de nieuwe infrastructuur aanleggen, en vervolgens de oude afsluiten. Die aanpak veroorzaakt de minste hinder voor de gebruiker.’

'Sommige leidingen hebben een doorsnede van 150 centimeter, die verleg je niet zomaar.'

Planning

Het is de bedoeling dat de complexe kabels en leidingen verlegd zijn ruim voordat Dura Vermeer start met haar werkzaamheden. ‘Dat betekent dat tussen nu en eind van dit jaar de meeste verleggingen worden gerealiseerd,’ vertelt Bram. ‘Dat gebeurt door de eigenaren zelf.’ De werkzaamheden geven volgens Bram beperkt hinder voor de omgeving: ‘Komende periode vinden kleine boringen in de woonwijk plaats en graven we proefsleuven. Buiten Uithoorn, voorbij de N201, vinden grotere werkzaamheden plaats. Die zijn wel zichtbaar, maar veroorzaken weinig hinder voor omwonenden, naastgelegen bedrijven en verkeer.’ Binnen Uithoorn kunnen de werkzaamheden wel wat hinder met zich meebrengen, net name omdat sommige verleggingen dicht bij woningen plaatsvinden. Direct omwonenden worden te zijner tijd door de eigenaren geïnformeerd over de exacte planning, werkzaamheden en te verwachten hinder.

Denken in oplossingen

Tijdens ieder project dat Bram en zijn team eerder begeleidden, kwamen verrassingen naar voren. Hij verwacht dan ook dat dit bij de Uithoornlijn niet anders zal zijn: ‘We verwachten geen hele grote verrassingen met grote problemen als gevolg. Wel verwachten we zogenaamde ‘weesleidingen’ in de grond, waarvan we nu niet weten van wie ze zijn. Het gebied is immers al zo lang in ontwikkeling. We zijn goed voorbereid. Onze ervaring maakt dat we geleerd hebben in oplossingen te denken om gezamenlijk met het projectteam en de eigenaren van de kabels en leidingen tot een goede aanpak te komen.’

Vooronderzoeken: juni-oktober 2020

Dura Vermeer werkt momenteel het ontwerp van de Uithoornlijn en de bijbehorende planning uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, vinden er komende periode verschillende vooronderzoeken plaats op het Amstelveense deel van het tracé (tussen de N201 en de J.C. van Hattemweg) en op de spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan. Het gaat om bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken en diverse metingen. Dura Vermeer voert deze werkzaamheden in overleg met de perceeleigenaren uit. Ten behoeve van de onderzoeken prikt een vrachtwagen met een speciale naald in de bodem om de gesteldheid, kwaliteit en weerstand van de bodem te meten. Het uitvoeren van deze onderzoeken veroorzaakt geen hinder voor de omgeving. Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken verwijderen we het groen op de oude spoordijk. Dit gebeurt na de schoolvakantie en buiten het broedseizoen. Omwonenden van de spoordijk informeren we in de zomer over planning, aanpak en mogelijke hinder.

Verplaatsen bushalte Burgemeester Kootlaan: voorjaar 2021

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus mogelijk te maken, wordt de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan verplaatst richting de kruising met de Faunalaan. De aanleg van de nieuwe halte zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst

In het najaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Na de zomer worden datum, locatie en programma bekend gemaakt. Wilt u automatisch het nieuws over de Uithoornlijn in uw mailbox ontvangen? Op https://uithoornlijn.nl/ kun je je aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Ook is het project te volgen via Facebook en Twitter

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?