Afbeelding
dinsdag 18 april 2023

In gesprek met verschillende stakeholders: hoe reageerden zij op het concept beleidskader?

Jasmijn van Engelen

De Vervoerregio werkt hard aan een nieuw beleidskader mobiliteit. Dit is het belangrijkste document voor onze organisatie. Hierin staat wat de Vervoerregio vindt en welke kant de organisatie op wil met het verkeer en vervoer in onze regio. Over drie weken ligt er een versie van het document klaar waar iedereen op mag reageren. Maar, om tot die versie te komen is er in de afgelopen maanden ook bij verschillende stakeholders opgehaald hoe zij over mobiliteit in onze regio denken. Zo werd afgelopen december een enquête gehouden onder inwoners en reizigers over wat zij belangrijk vinden voor het verkeer en vervoer in de komende jaren. Zij zijn niet de enige belangrijke stakeholder in de regio. Omdat er nog meer stemmen belangrijk zijn om te horen, zoals die van raadsleden en wethouders uit de veertien gemeenten, de vervoerders in de regio en maatschappelijke organisaties, zijn er in de afgelopen maanden drie bijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomsten konden zij vertellen wat zij belangrijk vinden. Wat werd er nou gezegd tijdens de bijeenkomsten? We vatten het voor je samen.

Verschillende gebieden, verschillende keuzes

De eerste bijeenkomst was met raadsleden en wethouders uit verschillende gemeenten in de regio. De bijeenkomst werd goed bezocht. De deelnemers benadrukten dat de gebieden in de regio heel verschillend zijn. Niet iedere gemeente is hetzelfde en heeft dezelfde keuze in vervoersmiddelen. Daar mag volgens hen aandacht aan worden besteed in het beleidskader. In vol gebouwde regio’s is het gebruik van openbaar vervoer veel populairder omdat het gemakkelijk reizen is. In landelijk gebied is vaak de auto het belangrijkst omdat er bijvoorbeeld minder openbaar vervoer beschikbaar is.

Mark Degenkamp, projectleider voor het beleidskader bij de Vervoerregio, herkent deze reactie. ‘Ook wij zien dat de regio er op verschillende plekken heel anders uit ziet. Het klopt dat inwoners niet altijd dezelfde keuzemogelijkheden in vervoersmiddelen hebben. Daarom komt er in het beleidskader aandacht voor die verschillende gebieden. We willen overal verschillende opties kunnen bieden. Elk gebied vraagt om andere oplossingen.’

Stakeholders zijn organisaties en mensen die een belang hebben bij het beleidskader

Betaalbaarheid, inclusiviteit en veiligheid

Tijdens de eerste bijeenkomst met belangenorganisaties waren onder andere de Reizigers Advies Raad (RAR), NS, Fietsersbond, Cliëntenbelang, ANWB en de Voetgangers Vereniging aanwezig. Ook deze bijeenkomst gaf een goed gesprek waarbij verschillende onderwerpen naar voren kwamen waaronder betaalbaarheid. Constance Winnips, de andere projectleider voor het beleidskader bij de Vervoerregio: ‘Betaalbaarheid valt in het beleidskader onder inclusiviteit. Het is belangrijk dat de mobiliteit zo betaalbaar mogelijk is, dus daar proberen we binnen onze mogelijkheden iets in te betekenen.’ Inclusiviteit was sowieso een terugkerend thema in de gesprekken. De verschillende organisaties benadrukten dat een inclusief vervoerssysteem ook een vervoersysteem is waarbij de loopafstanden naar openbaar vervoer haltes niet al te groot zijn. Ook werd de verkeersveiligheid aangestipt. Als fietsen en lopen gestimuleerd gaat worden in de komende jaren, verdient verkeersveiligheid aandacht. Anders wordt het steeds gevaarlijker op het fietspad. Constance: ‘We zien dat het in de regio steeds drukker op het fietspad wordt. Mooi dat zoveel mensen voor de fiets kiezen, maar wel een reden om extra aandacht te geven aan verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is dan ook een van onze vijf doelen in dit beleidskader.’

Financiën en minder mobiliteit?

De tweede bijeenkomst met belangenorganisaties was voor het bedrijfsleven en vervoerders. Bedrijven hebben als werkgever een belangrijke rol binnen de regio. Zij bepalen voor een groot deel hoe en op welk moment hun werknemers naar het werk komen. Er werd positief gereageerd op de voorstellen voor het beleidskader, maar er werd ook gezegd dat alleen een visie niet voldoende is. Het bedrijfsleven zag namelijk teveel goede initiatieven en oplossingen mislukken omdat er in de praktijk geen geld voor was. Mark: ‘Een beleidskader gaat nog niet over de financiën. Toch begrijp ik de oproep van het bedrijfsleven goed. Het voorstel om te durven experimenteren met verschillende oplossingen om de drukte in het verkeer beter te spreiden, vond ik een goed idee.’

Vervoerders concluderen dat de ambities van henzelf en van de Vervoerregio op grote lijnen overeen komen. Toch zijn er vragen over het thema ‘minder mobiliteit’. Als de Vervoerregio wil dat er minder gereisd wordt om drukte te voorkomen, betekent dat dan minder reizigers in het openbaar vervoer? Mark: ‘Vanuit de regio gezien is het pakken van de fiets of thuiswerken in plaats van het openbaar vervoer prima. Omdat zo de spreiding van reizigers in het openbaar vervoer ook beter wordt. Een overvolle bus in de spits vindt niemand fijn. We willen vooral dat automobilisten vaker overstappen op het openbaar vervoer. En proberen de mensen daar ook toe te verleiden.’

Verwerken input

Met de verschillende opmerkingen en vragen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen, zijn Mark en Constance hard aan de slag gegaan. Constance: ‘Soms hebben we de tekst bijgeschaafd, of extra punten of onderwerpen toegevoegd. Om bijvoorbeeld iets duidelijker te maken. Hier en daar hebben we de volgorde van de onderwerpen aangepast, zodat het verhaal beter loopt.’

Mark: ‘Het was goed te merken dat veel stakeholders positief reageerden op het document. En dat er veel reacties op kwamen. Daar kunnen we het document alleen maar beter van maken. De onderwerpen die in de gesprekken terugkwamen zijn belangrijk voor de stakeholders in de regio en dus voor ons als regio. Daarom wilden we weten wat er speelt.’

Volgende stap: een versie voor inspraak

Op 9 mei bespreekt de regioraad de versie van het beleidskader waar alle opmerkingen uit de bijeenkomsten en de bewonersvragenlijst zijn verwerkt. Dan begint de inspraakperiode en kunt u het document lezen. Tijdens de inspraakperiode kunnen bewoners, bedrijven, geïnteresseerden en gemeenten nog een keer een reactie op het document sturen. Zodra die periode begint maken we weer een artikel op wijnemenjemee