Afbeelding
maandag 28 juni 2021

Hoe verloopt het stikstofonderzoek voor de Guisweg in Zaanstad? 

Hilde Postma

Met de versoepelingen in ons achterhoofd wordt het langzaam weer drukker op de weg en het station. Ook het werk voor project Guisweg gaat door. Stap voor stap komen we dichter bij een uiteindelijke voorkeursoplossing. Om in 2023 tot een voorkeursalternatief te komen, valt er nog veel werk te verzetten. Inmiddels zijn er twee oplossingen – de zogenoemde basisalternatieven – vastgesteld door het bestuur en leeft het project bij omwonenden en bedrijven uit de buurt. We ontvangen veel vragen over het project en het stikstofonderzoek dat op stapel staat. In een reeks interviews met het projectteam proberen we daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Dit keer een interview met Thijs Koelemeijer, projectleider bij de gemeente Zaanstad.  

door Lútsen de Jong

Thijs, wat is er eigenlijk aan de hand?

Er liggen twee basisalternatieven voor het project Guisweg. Bij beide is het uitgangspunt dat er meer verkeer over de A8 gaat rijden en minder over de Provincialeweg. Het gunstige effect hiervan is natuurlijk dat er dan minder verkeer door de wijken Wormerveer en Zaandijk rijdt. Maar beide oplossingen geven wel meer stikstof in het gebied. De A8 loopt dwars door Natura 2000-gebied polder Westzaan loopt en hier mag geen extra stikstofuitstoot komen.*

Waarom is het onderzoek nodig?

Het is wettelijk bepaald om de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden flink terug te brengen. Brandnetels en grassen vinden stikstof heerlijk. Doordat er veel stikstof in een natuurgebied neerslaat, vergrast de natuur en verdwijnen andere planten. Hiermee verdwijnen ook de insecten en dieren die hiervan afhankelijk zijn.

Is dit wel op te lossen? Zo ja, hoe?

We onderzoeken oplossingen waarbij de basisalternatieven zorgen voor minder verkeer over de A8, waardoor er uiteindelijk sprake is van minder stikstofuitstoot. Snelheidsverlaging is daarbij ook nog een optie. Een andere mogelijke oplossing is om met andere ‘stikstofuitstoters’, zoals fabrieken of boeren, te kijken naar opties zodat zij zorgen voor minder stikstofuitstoot. Hierdoor wordt de extra stikstofuitstoot van het project gecompenseerd.

Natuurcompensatie

Tenslotte is het mogelijk dat het project Guisweg zwaarder wegende belangen heeft ten opzichte van de stikstofuitstoot. Denk aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en volksgezondheid in Zaandijk, die het project in de toekomst mogelijk met zich meebrengt. Als onderzocht is dat deze effecten zwaarder wegen en er is geen ‘schoner’ basisalternatief, is het mogelijk om een uitzondering te krijgen en het project toch uit te voeren. Uiteraard moet hierbij wel een stukje natuurcompensatie gedaan worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van bomen of ander groen.

Hoe verloopt het proces? 

Het is een lastig proces, maar we hebben goede hoop. Veel projecten lopen tegen de stikstofproblematiek aan en we vissen allemaal in dezelfde spreekwoordelijke vijver om stikstof te compenseren. Het gaat in dit project écht om de details. Maatwerk is nodig – en dat kost tijd. Bovendien verandert de wetgeving rondom de stikstof continu, waardoor we ‘varen op zicht’. Maar we hebben er veel vertrouwen in dat het goed komt.

Is het mogelijk dat door de stikstofproblematiek het project toch onuitvoerbaar is? 

Het zogenoemde stikstofdossier vormt een groot, misschien wel het grootste, risico voor het project Guisweg. Gelukkig hebben we al veel onderzoek gedaan en alle mogelijke oplossingen in beeld. We zijn positief gestemd en ik schat in dat er een kansrijke oplossing tussen zit. Dit gaan we in de komende projectfase, planstudie fase 2, verder uitwerken.

Achtergrond

*In Nederland ontstond in 2019 een acute stikstofcrisis toen de Raad van State op grond van Europese milieuwetgeving vele projecten stillegde. Deze crisis was juridisch van aard, er was geen plotselinge verhoging van de stikstofuitstoot. Door de crisis konden op korte termijn 18.000 projecten niet doorgaan.

Heb je een specifieke bereikbaarheidsvraag? Of een andere vraag met betrekking tot het project? Mail dan naar guisweg@zaanstad.nl. We beantwoorden je vraag graag! En heb je je al aangemeld voor de nieuwsbrief? Dat kan hier.