Afbeelding
woensdag 7 oktober 2020

Guisweg: twee basisalternatieven voor fietstunnel en betere doorstroming autoverkeer

Hilde Postma

Van de vele opties die er op tafel lagen om het kruispunt bij de Guisweg in Zaandijk veiliger te maken, zijn er nu nog twee over. De bestuurders van de zes partners hebben de twee basisalternatieven 6 oktober vastgesteld. Projectleider Chris Engelsman van de Vervoerregio: ‘Het zijn beiden goede opties. Hiermee zijn we weer een stap verder bij een veilige oplossing voor de Guisweg.’

Chris, nog even: waarom moeten er veranderingen komen?

Het belangrijkste is dat de spoorwegovergang gevaarlijk is. Sowieso zijn spoorwegovergangen gevaarlijk maar deze ligt ook nog eens heel dicht op de Provincialeweg die er vlak langs loopt. Er is nu te weinig ruimte om het veilig te regelen. Vooral voor fietsers en auto’s ontstaan er gevaarlijk situaties: omdat het niet past – en er geen opstelruimte is. Dat is de belangrijkste aanleiding van het project Guisweg. Daarnaast zijn er een aantal dingen die daarmee verband houden: de bereikbaarheid kan verbeteren en het verkeer zou minder lang hoeven te wachten bij de spoorwegovergang als we de zaken beter regelen. Ook biedt het de kans biedt het wegennet logischer op te bouwen. Daarnaast ligt er een kans het station te verbeteren en ruimer te maken.

Er is heel lang gebrainstormd over allerlei oplossingen, toch?

Ja, we zijn de planstudie begonnen met een oplossingsrichting op hoofdlijnen. Het bestuur heeft gezegd: het is te kostbaar om het spoor onder de grond te brengen: dat zou over een behoorlijk grote lengte moeten gebeuren. Dat is te ingewikkeld en te duur. Toen hebben we gezegd: dan laten we het spoor liggen. Dan gaan we voor het fietsverkeer een mooie tunnel onder het spoor inpassen. En voor het autoverkeer gaan we – als vervanging van de spoorwegovergang – een verbindingsweg langs de A8 maken, ook met een onderdoorgang onder het spoor. Wat we nu in deze eerste fase van de planstudie gedaan hebben – dat is het punt waarop we nu staan – is dat we twee concrete alternatieven hebben gemaakt. Dat zijn onderscheidende alternatieven die in het budget passen. Daar hebben we overeenstemming over bereikt met de partners.

Wat zijn de twee alternatieven?

Het eerste basisalternatief gaat uit van een oost-west fietsroute die langs het station loopt en die het spoor kruist bij het station. Bij het station Zaandijk Zaanse Schans komt dus de nieuwe tunnel onder het spoor voor fietsers en voetgangers – naast de bestaande perrontunnel te liggen. Dat wordt gecombineerd met een verbindingsweg voor het autoverkeer die via een tunnel onder het spoor doorgaat en uitkomt op de Provincialeweg. In dit alternatief kunnen we aansluiting 2 op de A8 (bij de Albert Heijn) handhaven. Die blijft bestaan in dit basisalternatief.

Chris Engelsman in gesprek met bewoners tijdens een inloopbijeenkomst begin dit jaar: 'We hebben met veel betrokkenen gesproken. Daar hebben we ook veel van geleerd!'

En de andere optie?

In ‘basisalternatief 2’ blijft de oost-west fietsroute waar hij nu is – bij de Guisweg. In dat geval komt de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij de Guisweg. Voor het autoverkeer komt er nog steeds een verbindingsweg maar die ligt een stukje zuidelijker dan in alternatief 1– direct tegen de A8 aan. In dit alternatief komen de op- en afrit op de A8 bij de Albert Heijn te vervallen.

Wat gaat er nu gebeuren met deze twee opties?

Het bestuur heeft beide opties als basisalternatief afgesproken. Op 22 oktober buigt de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad zich er nog over. Als de raad ook instemt dan gaan wij de opties uitgebreider met elkaar vergelijken en op een aantal punten nog uitwerken. Daar gaan we een keuze uit maken, op basis van alle voor- en nadelen van de twee alternatieven. Daar gaan we nu mee beginnen. We gaan daar een milieu-effect-rapportage voor opstellen – zodat we dat traject ook netjes doorlopen – en alle belangen en afwegingen goed kunnen meenemen.

Wanneer is de verwachting dat de definitieve keuze kan worden gemaakt?

Dat zal na de zomer van 2021 zijn. Dan volgt er ook nog een consultatieprocedure waarbij inspraak mogelijk is.

Tot nu toe is er ook wel inspraak geweest toch?

De omgeving heeft bij de start van de planstudie kunnen reageren op het plan en we hebben uitgebreid met de omgeving gesproken. We hebben vele gesprekken gevoerd met stakeholders, zoals de tennisverenigingen waarvoor er het een en ander gaat veranderen – en ook met individuele bedrijven. We hebben ook een focusgroep georganiseerd waarin allerlei belangen van bewoners, ondernemers en belangengroeperingen samenkomen. Daar hebben we goede discussies meegevoerd en daar hebben we ook veel van geleerd. En we hebben ook een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar iedereen die dat wilde, kon laten weten wat hij of zij ervan vond. Die bijeenkomsten zijn ook heel goed bezocht. Dat is allemaal prettig verlopen.

Er was veel belangstellingen van bewoners...

...tijdens eerdere inloopbijeenkomsten.

 

Er wordt ook gesproken van ‘plusopties’ bij beide basisalternatieven. Wat wordt daarmee bedoeld?

Er wordt natuurlijk sowieso een goede fietstunnel gemaakt. Maar als er budget kan worden gevonden, dan is er wat meer ruimte in de afwerking. Dan kun je  bijvoorbeeld net de uitgangen wat chiquer maken. Of de wanden wat schuiner construeren voor wat meer lichtinval: dat soort zaken.

Waarom komen er eigenlijk niet twee fietstunnels, zoals de gemeente Zaanstad wilde?

We hebben geconstateerd dat dat niet binnen het budget paste. Vanuit het project hebben we er natuurlijk ook geen bezwaren tegen, maar het budget laat dat nu niet toe. Maar wel goed om te vermelden: we sluiten dat voor de toekomst niet uit! In een vervolgtraject kan er natuurlijk nog een tweede fietstunnel worden aangelegd. We maken dat niet onmogelijk!

Hoe lang ben jij al bij het project betrokken?

Sinds de start van de verkenning – dat was medio 2018.

Had je verwacht dat het zo lang zou duren voor er twee opties op tafel zouden liggen?

Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon taaie kost en je moet heel zorgvuldig zijn: je moet stapje voor stapje de keuzes maken. Naar de buitenwereld is het soms moeilijk uit te leggen dat dit allemaal zo lang moet duren. Maar je kunt met een grote beslissing met grote impact waar zoveel geld mee is gemoeid ook niet over 1 nacht ijs gaan. Dat kost gewoon tijd. En het is heel ingewikkeld omdat er zo ontzettend weinig ruimte is. Maar dit is wel weer een stap in de goede richting: het schept duidelijkheid over wat er wel en niet kan. In het totale proces is het een belangrijke stap – en we zijn allemaal heel tevreden over dat die stap nu gezet kan worden.

Wil je vragen stellen? Meld je aan voor de online inloopbijeenkomst!

Op maandag 19 oktober om 19 uur is er een online bijeenkomst via Microsoft Teams voor omwonenden. Als gevolg van de coronacrisis is het helaas niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te organiseren. Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners ontwerpen en filmpjes zien van de twee alternatieven – en wat ze betekenen voor de verkeerssituatie. Ook de planning en vervolgstappen komen aan bod. Er is gelegenheid vragen te stellen en een reactie te geven. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot woensdag 14 oktober via het aanmeldformulier op guisweg.zaanstad.nl.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?