Afbeelding
donderdag 16 december 2021

Guisweg: fietsverbinding komt onder huidige spoorwegovergang

Hilde Postma

Er is één hoofdoplossing over voor de Guisweg in Zaanstad. Met deze exacte scopebepaling heeft het bestuurlijk overleg Guisweg ook een aantal keuzes definitief gemaakt, bijvoorbeeld dat er een fietsverbinding moet komen onder de huidige spoorwegovergang. Wel zijn er nog twee opties over waarvoor de komende tijd een milieurapport wordt opgesteld. Projectmanager Chris Engelsman van de Vervoerregio: ‘De belangrijkste conclusie is: er komt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de huidige spoorwegovergang – in het verlengde van de Guisweg.’

Dat betekent dat definitief wordt afgezien van de andere mogelijke oplossing voor de oost-westfietsverbinding die eerder werd onderzocht: een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij het station. Chris: ‘We hebben veel gesprekken gevoerd met de omgeving en we hebben veel verschillende geluiden gehoord. Op basis daarvan en op inhoudelijke argumenten hebben we gezegd: een fietsverbinding bij het station is niet logisch. Die oplossing nemen we niet meer verder mee.’

Verbinding parallel aan de A8

Ander belangrijk element van de hoofdoplossing die er nu ligt, is dat er een verbinding voor het autoverkeer komt, parallel aan de A8. Chris: ‘Dat is een verbindingsweg tussen de Provincialeweg en de Guisweg aan de westkant bij aansluiting 3. Daarbij wordt die aansluiting 3 volledig gemaakt, zodat het autoverkeer straks van en naar het westen de A8 op en af kan. Dat laatste is belangrijk om de verkeerssituatie en de verkeersstructuur in het gebied logischer te maken. Dat leidt ook tot veel minder verkeer door Wormerveer en Westzaan.’

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de huidige spoorwegovergang.

Verschillen

Binnen de gekozen hoofdoplossing zijn er nog wel twee opties. Een van de verschillen tussen beide opties betreft de ligging van de verbindingsweg en de aansluiting op de Provincialeweg. ‘Die kan wat meer naar het noorden of wat meer naar het zuiden komen te liggen. In het geval van een noordelijke ligging raakt de nieuwe weg de tennisvelden en dan wordt de Sluissloot in Oud-Koog afgesloten voor de recreatievaart. Dat zijn twee vervelende aspecten.´ Bij de noordelijke ligging kan wel de A8-aansluiting 2 open blijven. Bij een zuidelijke ligging kunnen de tennisvelden blijven en blijft de Sluissloot ongemoeid. ‘Wel wordt dan A8-aansluiting 2 afgesloten. Dat zou betekenen dat de hele situatie voor de A8 veiliger en overzichtelijker wordt. Het nadeel is dat dit negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid kan hebben voor sommige mensen en bedrijven.’

Nieuwe fase

Voor Chris en zijn team breekt er nu een nieuwe fase aan. ‘We hebben de eerste fase van de planstudie afgerond waarin we alternatieven hebben bepaald. Het is duidelijk dat de opties van de noordelijke en zuidelijke liggen haalbaar en reëel zijn. En dat we iets te kiezen hebben. We gaan nu de milieu-effecten, verkeerseffecten en de economische effecten van de twee verschillende opties bepalen.’

De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt straks vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg (vlakbij A8-aansluiting 2 nabij het skatepark.

Meer focus

Daarmee heeft het projectteam ‘wat meer focus’, zegt Chris. ‘Er was voor bepaalde elementen heel weinig draagvlak, die hebben we nu achter ons gelaten. Een voorbeeld daarvan was: hoe kun je vanuit de fietstunnel op het Noord-Zuidfietspad komen? Dat zorgpunt hebben we nu waarschijnlijk wel opgelost. We denken namelijk dat er in plaats van een luie trap zoals in het ontwerp was meegenomen nu een hellingbaan kan komen.’

Twee opties vergelijken

Het projectteam gaat de twee opties nu met elkaar vergelijken. Op basis daarvan kiezen de partners voor de zomervakantie van 2022 het voorlopige voorkeursalternatief, legt Chris uit. ‘Het is natuurlijk niet het projectteam dat de beslissing neemt. Wij pakken zaken op, onderzoeken de haalbare en reële alternatieven en leggen die voor aan de partners van dit project: de gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat. Uiteindelijk beslissen de bestuurders.’ Daarna is er voor de omgeving nog de gelegenheid om te reageren.

De noordelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.

De zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.

Moeilijke keuzes

Er moeten daarvoor nog wel een aantal moeilijke keuzes worden gemaakt, zegt de projectleider. ‘Het is niet zo dat het alleen maar gemakkelijker en eenvoudiger wordt. Ook qua financiële dekking is het ingewikkeld. Overal in Nederland stijgen de bouwkosten, dat geldt voor dit project ook. Maar wij zien wel veel draagvlak; iedereen is het er over eens dat dit opgelost moet worden.’

Milieuvergunningen

En dan zijn er in een later stadium nog de milieuvergunningen die moeten worden aangevraagd. Chris zegt daarover: ‘In het eerste half jaar van 2021 hebben we uitgebreid gekeken naar de implicaties van de stikstofwetgeving. Die zijn best ingewikkeld voor dit project. We hebben naar aanleiding daarvan bekeken of het nodig is om nog naar andere oplossingen te kijken. Bijvoorbeeld ook het autoverkeer bij de Guisweg onder het spoor door te leiden. Daar hebben we uitgebreid en in detail naar gekeken. Maar uit die studies bleek dat zo’n oplossing eenvoudigweg niet haalbaar is: het is niet veilig in te passen.’

Vertrouwen

Op dit moment denken Chris en het projectteam dat, als het zover is, een vergunning afgegeven kan worden voor dit project, ook als het gaat om de stikstofwetgeving. ‘Daar hebben we vertrouwen in, maar we zullen wel alle middelen moeten inzetten – zoals het verzachten van de maatregelen en het compenseren van de natuur. Als we dat op een goede manier doen, dan lijkt het met de vergunningen goed te komen. Maar daar wordt pas over beslist als we het bestemmingsplan gaan wijzigen, de vergunning aanvragen en alle argumenten op tafel leggen. Dat komt pas over een aantal jaar concreet aan de orde.’

Voor meer informatie, kijk hier.