Afbeelding
donderdag 17 november 2022

De uitkomsten van het BO-MIRT: ‘Goed voor de regio en goed voor Nederland.’

Jasmijn van Engelen

Afgelopen vrijdag 11 november was het jaarlijkse BO-MIRT overleg. Wat dit jaarlijkse overleg inhoudt en waarom het zo belangrijk is voor de regio lees je hier. De Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn tevreden met de uitkomsten van het overleg. Er zijn namelijk investeringsafspraken (afspraken over geld) gemaakt ter waarde van 5,4 miljard. Dat is een enorm bedrag waar tegenover staat dat de partijen in de regio ook bijdragen aan de projecten die van dit geld betaald worden: gezamenlijk zo’n 1,3 miljard euro. Wat er allemaal met dit geld gedaan wordt lees je hieronder. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio is positief gestemd.

Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam: ‘Door de afspraken met het Rijk kunnen we gezamenlijk een groot deel van Nederland bereikbaar houden. Dat is belangrijk want bereikbaarheid wordt een steeds groter probleem in Nederland. Daarnaast zetten we in op duurzaam reizen en dragen we zo bij aan het verminderen van het klimaatprobleem. Deze uitkomst is goed voor de regio en goed voor heel Nederland.’ Vicevoorzitter Vervoerregio Amsterdam Marja Ruigrok: ‘Het is geweldig dat we gezamenlijk een verbetering van het landelijk vervoernetwerk gaan bereiken. Door deze investeringen te doen zetten we in op duurzaamheid, de internationale trein als alternatief voor vliegverkeer en kunnen we als regio de broodnodige woningen bouwen zonder dat het verkeer vast komt te staan.’

Drie grote projecten en budget voor vervoer naar woningen

Het BO-MIRT was dit jaar extra belangrijk voor de regio omdat er 7,5 miljard euro beschikbaar is gekomen vanuit het rijk voor het aansluiten van woningbouwprojecten op het verkeers- en vervoersnetwerken. Maar ook de regio heeft alles potjes omgekeerd om zoveel mogelijk met eigen geld bij te kunnen dragen aan bereikbaarheidsprojecten in de regio. Het kabinet wil 900.000 woningen bouwen tot en met 2030 en 175.000 daarvan in de MRA. Het geld is dus bedoeld om fietspaden, wegen en OV aan te leggen naar deze woningen. Daarnaast heeft Rijk geld vrij gemaakt voor drie grote infraprojecten: Zuidasdok, doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en de metrolijn ‘kleine ring’ doortrekken naar Hemknoop.

Zuidasdok

Er wordt al jaren hard gebouwd aan op de Zuidas. Helaas is daar door de tijd heen om verschillende redenen een tekort aan geld ontstaan om het af te bouwen. Toch is het heel belangrijk om dit enorme project af te maken en daar is nu geld voor. Op station Amsterdam Zuid komen twee extra sporen erbij, zodat meer treinen kunnen gaan rijden en internationale treinen daar kunnen stoppen. Internationale reizigers kunnen vanaf station zuid dan de Noord/Zuidlijn naar het centrum nemen. Onder het project Zuidasdok valt ook het verbeteren van de Ring A10. Hiervoor worden tunnels gebouwd en het aantal rijbanen vergroot. Zo blijft Amsterdam in de toekomst bereikbaar. Marja Ruigrok: ‘Het project Zuidasdok is de basis van het vervoer in de randstad en in Nederland. Als we Zuidasdok niet afmaken, kunnen we niet verder met andere projecten in de regio en loopt het verkeer vast. Tevens biedt het station in de toekomst een goed alternatief voor vliegen, wat vanuit duurzaamheidsoogpunt heel erg gewenst is. Daarom ben ik blij dat we verder kunnen en zo Nederland in beweging houden.’

Verlengen Noord/Zuidlijn tot en met Hoofddorp

Een groot gedeelte van het budget gaat naar het verlengen van de Noord/Zuidlijn tot en met Hoofddorp. Dit project is uitgebreid onderzocht en partijen hebben hun voorkeur uitgesproken voor deze oplossing om de toekomstige drukte op station Schiphol in goede banen te leiden. Als reizigers vanaf Schiphol de metro naar Amsterdam-Zuid nemen, komt er ruimte op het spoor voor treinen richting Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Noord-Holland Noord en Noord- en Oost Nederland. Marja Ruigrok: ‘Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp betekent – naast extra ruimte op het spoor – extra vervoersmogelijkheden voor heel Hoofddorp en de Vervoerregio. De extra woningen die in de gemeente gebouwd worden om de woningnood op te lossen hebben dan een goede OV-verbinding met de rest van de randstad.’

Sluiten metro ringlijn

Het laatste grote project van het BO-MIRT geld is het verlengen van de metro ringlijn naar Hemknoop. Dit is een nieuw metrostation voor het woon-werkgebied Haven-Stad. Ook wordt tram 5 verlengd naar Haven-Stad en er wordt een onderzoek gedaan naar het ‘sluiten van de Ringlijn’. Het sluiten van de Ringlijn wil zeggen dat er een metrolijn tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal komt. Dan ligt er in een cirkel een metrolijn langs de ring van Amsterdam. Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio: ‘Twee van de drie grote infraprojecten – Zuidasdok en de metro Ringlijn – zijn projecten op grondgebied van de gemeente Amsterdam. Maar ze zijn niet alleen voor Amsterdam belangrijk, maar juist voor het duurzaam vervoeren van reizigers door de hele regio. Er reizen nu elke dag meer dan 1,7 miljoen mensen van en naar onze regio voor studie of werk en dat worden er de komende jaren nog veel meer. Door het sluiten van de metro Ringlijn gaan er meer en snellere metro’s rijden en verbinden we nieuwe wijken zoals Haven-Stad en Schinkelkwartier met de rest van de stad, de regio en het land.’

Budget voor bereikbaar maken nieuwe woningen

De 7,5 miljard van het Rijk is bedoeld om de woningen die gebouwd worden in de regio bereikbaar te maken. Met dit geld wordt een eerste, belangrijke stap gezet om de woningbouwopgave op te lossen. In de MRA is er geld beschikbaar voor onder andere het bereikbaar maken van woningen in Haven-Stad, Hoofddorp en Almere. Dat betekend dat er geïnvesteerd wordt in de oost-, west-, en zuidkant van de MRA.

Gerard Slegers, lid dagelijks bestuur van de Vervoerregio: ‘Hoewel ik de vreugde vanuit het perspectief van de regio heel goed begrijp, is het voor het noordelijk gebied van de regio jammer dat er niet zoveel geld beschikbaar is voor dit deel van de Vervoerregio. Zo hebben we nog steeds onvoldoende geld om de busroute tussen Amsterdam Noord en Zaanstad – HOV ZaanIJ – aan te pakken. Wel nodig, want ook in het noorden van de MRA bouwen we woningen en groeit de regio aan die kant door. Gelukkig hebben we met het Rijk kunnen afspreken dat dit op de agenda blijft. Ik zie deze MIRT investeringen dan ook als een goede eerste stap, waarbij we in de toekomst nog meer stappen moeten maken.’