Afbeelding
woensdag 19 oktober 2022

Convenant Sociale Veiligheid ondertekend: vertrouwen in de samenwerking

Jasmijn van Engelen

Het Convenant Sociale Veiligheid is ondertekend door de Vervoerregio en gemeente Amsterdam. Dit convenant wordt iedere vijf jaar opnieuw bekeken en de afspraken in het convenant worden als het nodig is aangepast. Een mooie mijlpaal, maar wat houdt het eigenlijk in? Charis Ben Ataya, adviseur veiligheid en vergunningen bij de Vervoerregio Amsterdam legt het uit. ‘Veiligheid in en om het OV is belangrijk. Deze afspraken zorgen dat reizigers veilig met het OV kunnen reizen en personeel veilig in het OV kunnen werken.’

Wat is het convenant sociale veiligheid?

Het Convenant Sociale Veiligheid is een document wat wordt ondertekend door de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio. In dit document staan de afspraken die gemaakt zijn tussen deze twee organisaties om de sociale veiligheid in en rondom het openbaar vervoer goed te houden. Want op veiligheidsgebied scoort de regio Amsterdam goed. Charis: ‘We scoren op het landelijk gemiddelde goed, en op sommige punten zitten we zelfs boven het gemiddelde. Die veiligheid willen we natuurlijk behouden.’

Waarom is het convenant sociale veiligheid belangrijk?

Charis: ‘Sociale veiligheid in en om het OV is heel belangrijk. Zowel reizigers als personeel moeten zich veilig voelen in het openbaar vervoer en op stations. Bijvoorbeeld als je ’s avonds laat de Noord/Zuidlijn neemt, maar ook als er overdag een incident in een tram is. Je wilt dan dat er hulp beschikbaar is als dat nodig is. Maar wie is er verantwoordelijk om die hulp te bieden? Daar moet je afspraken over maken. Vroeger, alweer een aantal jaar geleden, was sociale veiligheid iets waarmee vervoerders konden concurreren om bijvoorbeeld een aanbesteding te winnen. Dat had als uitwerking dat vervoerders hun plannen om de sociale veiligheid goed te houden geheim hielden voor elkaar. Maar juist de beste plannen moeten overal uitgevoerd worden, niet alleen bij één vervoerder. Daarom is in het vorige convenant die concurrentie regel veranderd en worden nu juist de beste plannen door heel de regio heen uitgevoerd. Zodat in heel de regio reizigers veilig met het OV kunnen reizen.’

Wat is er veranderd in vergelijking tot het vorige convenant?

Charis: ‘De belangrijkste wijziging in dit convenant is dat Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) de boa’s van de gemeente de operationele regie en analyse heeft overgenomen van de politie. Dat betekent dat Boa’s het eerste aanspreekpunt zijn geworden. Zij proberen incidenten proberen te voorkomen en kunnen ook handelen als er een incident plaatsvindt. Ook regelen ze de samenwerking met verschillende partijen. Bij calamiteiten kunnen ze gebruik maken van de politie basisteams. Er zijn twee redenen voor deze wissel. De politie kampt met een capaciteitsgebrek, waardoor de inzet van politie in en om het OV moeilijk werd. De tweede reden- en een mooie oplossing voor dit probleem – is dat er vertrouwen is in de Boa’s van THOR, dat zij deze taak over kunnen nemen. Boa’s zijn getraind om conflicten tot rust te brengen en werken goed samen met de politie. Daarom nemen zij nu deze taak over van de politie.

Naast het convenant is ook nog een veiligheidsarrangement? Wat is dat?

Charis: ‘ja de woorden lijken op elkaar. Het veiligheidsarrangement hoort bij het sociaal convenant. Het convenant zijn afspraken tussen Amsterdam en de Vervoerregio. Maar de Vervoerregio is natuurlijk groter dan alleen Amsterdam. Daarom wordt samen met het convenant ook het veiligheidsarrangement ondertekent. Ook dit document wordt iedere vijf jaar opnieuw bekeken. In dit document staan afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is voor het veilig houden van het OV in de gehele vervoerregio. Dit document wordt dan ook ondertekend door veel meer partijen, namelijk: gemeente Amsterdam, GVB, Connexxion, Keolis, EBS, nationale politie, THOR, OM, Prorail, NS, en de Vervoerregio. Het is bijzonder dat er met zoveel verschillende partijen afspraken zijn gemaakt. Je moet het dan allemaal eens zijn over wie waar verantwoordelijk voor is. Daarom wordt er iedere vijf jaar veel met elkaar gepraat. Om te bepalen: gaat het goed en moet er iets anders? De samenwerking, om te komen tot het arrangement, is heel goed verlopen.’

De Boa’s lopen al rond in het OV. Hoe gaat dat?

Charis: ‘Een officiële evaluatie doen we samen met de gemeente Amsterdam in december. Dus dan is er meer bekend. Maar de signalen die we tot nu toe horen zijn goed. Twee weken geleden was er een grote actie met de Boa’s van GVB, THOR, de politie en straatcoaches. De Boa’s controleerden op kaartjes en konden mensen die zich niet konden identificeren doorverwijzen naar de politie. Als het jongeren waren gingen de straatcoaches met hen in gesprek. Deze actie liep goed en de partijen waren erg tevreden over de manier waarop werd samengewerkt. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst.