Afbeelding
woensdag 11 maart 2020

Gunningscontract bouw Uithoornlijn getekend

Hilde Postma

Woensdag 11 maart zetten Dura Vermeer en vertegenwoordigers van Vervoerregio Amsterdam hun handtekening onder het gunningscontract voor de bouw van de Uithoornlijn: de nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn. De nieuwe tramlijn zal vanaf 2024 gaan rijden en drie haltes aandoen. Lijn 25 moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Jan Smit, projectleider Uithoornlijn bij de Vervoerregio vertelt over de ins & outs van de aanbesteding – en over de rol van de Vervoerregio: ‘We pakken steeds vaker de rol van projecttrekker´.

Winnende partij

Twee weken geleden werd het nieuws bekend: de Vervoerregio Amsterdam gunt de aanleg van de Uithoornlijn aan Dura Vermeer. Samen met de gemeente Uithoorn, de provincie Noord-Holland en dienst Metro en Tram, selecteerde de Vervoerregio de winnende partij door te kijken naar de beste prijs/kwaliteitverhouding. Projectleider Jan Smit zegt een week later: ‘Kijken naar prijs/kwaliteitverhouding: dat is inmiddels een beetje een containerbegrip. We hebben dat echt goed gespecificeerd: hoeveel hinder is er voor de omgeving? En voor het wegverkeer? Hoeveel overlast zal er zijn tijdens de aanleg? En hoeveel hinder is er voor het overige ov? Maatregelen om die hinder te beperken, wogen zwaar mee in de beoordeling.’

Impressie halte Centrum

Spannend

Het feit dat de Uithoornlijn de N201 kruist, noemt Smit ‘één van de ‘spannende’ aspecten´. ‘De verschillende aannemers hadden verschillende plannen gemaakt. Met name over hoe ze met bouwverkeer vanaf die provinciale weg het tracé van de Uithoornlijn opgaan. Dura Vermeer kwam met het plan voor alleen een afrit; daarna rijdt het (bouw)verkeer als het ware rond. De provincie, die zo min mogelijk overlast voor het wegverkeer wil op de N201 tijdens de aanleg van de Uithoornlijn, was blij met deze uitvoeringsvariant!’ De vrij liggende busbaan in Uithoorn zal gebruikt worden voor het bouwverkeer, stemden de provincie en Dura Vermeer af. ‘Hierdoor krijgen de bewoners van Uithoorn geen last van vrachtwagens door de wijk. Een groot voordeel!’

Trajectkaart Uithoornlijn

Oude spoordijk

De Uithoornlijn zal over een tracé van ongeveer vier kilometer rijden, met drie haltes, vertelt Jan Smit. ‘De lijn gaat rijden over een oude spoordijk die tot de jaren zeventig in gebruik was als Haarlemmermeerspoorlijn. De eindhalte die we kiezen, is ook het station van die Haarlemmermeerspoorlijn in dorpscentrum van Uithoorn. Daarnaast is er de halte ‘Aan de Zoom’ en komt er een halte  bij het busstation ´Uithoorn-Station´. Dat wordt een groot overstappunt van alle bussen uit de regio naar de tram.’

Impressie halte Busstation

Ruggengraat

Smit schetst ook de grotere context van de Uithoornlijn: ‘Met de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn maken we een hele ruggengraat die aansluit op Amsterdam Zuid. Dat station wordt opgewaardeerd met extra sporen en extra intercity’s. Van daaruit kunnen reizigers verder met het metronetwerk de stad in – of de trein nemen. Het past binnen de manier waarop we de hele grotere regio willen ontsluiten: met hubs aan de rand  van Amsterdam waarop zoveel mogelijk ov uit de regio aankomt, die goed aansluiten op het metro en tramnetwerk van de stad. Op die manier maken we, in samenwerking met het Rijk, de hele ontsluiting van de regio ‘toekomstvast’ – zoals we dat zo mooi zeggen. Er hoeven niet langer – zoals nu – vanuit de regio Amstelland-Meerlanden veel bussen de stad in’.

 

Jan Smit: 'Alle vertrouwen dat we met Dura Vermeer de beste aanbieding hebben gekozen voor de definitieve aanleg'

Projecttrekker

Smit signaleert een ontwikkeling waarbij de Vervoerregio steeds vaker de rol op zich neemt van ‘projecttrekker’. ‘Tot 2012 beperkte de rol van de Vervoerregio zich tot het financieren van projecten van gemeenten. Maar in dat jaar kregen wij als Vervoerregio vanuit de gemeente Amsterdam en Amstelveen de vraag de Amstelveenlijn om te bouwen. Die was aan vervanging toe, en er reed oud materieel op. Wij namen toen zelf de regie op ons voor de aanbesteding en de bouw: een nieuwe rol voor ons.’

Gunstig

De plannen voor de Uithoornlijn waren een logisch gevolg. Smit: ‘Er werd toen al naar betere oplossingen gezocht voor het busnetwerk in Amstelland-Meerlanden. Steeds meer bussen vanuit die regio richting Amsterdam stonden ’s ochtends vast in de spits. De betrouwbaarheid was dus heel laag.’ Omdat er toch al plannen waren voor een opstelterrein (een soort rangeerterrein om trams te onderhouden) ontstond het idee voor verlenging van de Amstelveenlijn. ‘We moesten voor dat opstelterrein de lijn toch al doortrekken de Legmeerpolder in. Daarmee zouden we zó dicht bij Uithoorn komen, dat we dachten: laten we uitzoeken wat het kost en oplevert om die tram door te trekken tot Uithoorn. We overlegden dit met de gemeentes Uithoorn, Amstelveen – en de provincie Noord-Holland. Wij waren op dat moment met deze partijen ook bezig met  binnen het COVAU onderzoek (Corridor OV Amstelveen Uithoorn) naar betere busverbindingen We hebben toen gezamenlijk een verkennend onderzoek gedaan: hoe zou het zijn om daar met een tram te gaan rijden? Wat zijn de voor en nadelen ten opzicht van de bus? Daar kwam die tram toen heel gunstig uit.’

Impressie halte Aan De Zoom

Vertrouwen

De gemeenteraden van Amstelveen en Uithoorn stemden in 2016 in met het plan, waarna ook de regioraad op 13 december 2016 instemde. (Daarin zijn de 51 gekozen leden van de 15 betrokken gemeentes vertegenwoordigd). Smit: ‘Daarna hebben wij de plannen uitgewerkt, en op 12 december 2017 definitief besloten tot de aanleg. Vervolgens zijn we een jaar bezig geweest met de aanbesteding. Net als bij de Amstelveenlijn  is de voorbereiding bij de projectorganisatie van de dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam gelegd, vanwege de aansluiting op de rest van het tramnetwerk in Amsterdam. We hebben een team samengesteld, dat de aanleg voorbereidde en de aanbesteding begeleidde. We hebben er alle vertrouwen in dat we met Dura Vermeer de beste aanbieding hebben gekozen voor de definitieve aanleg. Zij gaan nu eerst zelf een jaar voorbereiden: plannen uitwerken en materialen bestellen’, zegt Smit. ‘Daarna wordt in 2021 met de bouw begonnen, en in 2024 zal tram 25 gaan rijden.’

90 miljoen

De Uithoornlijn zal in totaal 90 miljoen euro gaan kosten. Dit bedrag wordt grotendeels betaald door de Vervoerregio. Daarnaast zijn er bijdragen van de projectpartners: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de Provincie Noord Holland.