Afbeelding
vrijdag 27 augustus 2021

Combinatie Nieuw-Zuid bouwt openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid

Hilde Postma

door Saskia Blaas, Zuidas

Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. De aanbesteding voor de opdracht startte in oktober 2020.

Meerdere werkzaamheden

Het contract bestaat uit meerdere werkzaamheden. Ten eerste de afbouw van de extra reizigerstunnel: de Brittenpassage. Deze werkzaamheden zijn al in volle gang en werden tot dusverre uitgevoerd door de bouwcombinatie ZuidPlus. Ten tweede de verplaatsing van de metroperrons. Die liggen nu nog ten oosten van de huidige stationsentree (de Minervapassage), in de nieuwe situatie liggen ze tussen de Brittenpassage en de Minervapassage. Ten derde het verbreden van de Minervapassage en ten vierde het verbreden van de treinperrons. Al dit werk is nodig vanwege het groeiend aantal reizigers.

Twee-fasen-aanpak

De opdracht voor de openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid kent een zogenoemde twee-fasen-aanpak. Op basis van het ontwerp bepalen opdrachtgever Zuidasdok en bouwcombinatie Nieuw-Zuid in de eerste fase het uitvoeringsplan, de risico’s en de definitieve contractsom. De verwachting is dat deze fase in het voorjaar is afgerond. Daarna volgt de tweede fase: de daadwerkelijke uitvoering. Die start naar verwachting in juli 2022. De oplevering van de Brittenpassage staat gepland voor uiterlijk 2027.

Zuidasdok

De bouw van de openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid is onderdeel van het programma Zuidasdok, waarin Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam samenwerken. De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. Zuidasdok verbetert de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad. Concreet gaat het om de verbreding van de A10 Zuid (van acht naar twaalf rijstroken), het onder de grond brengen van de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas en de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid tot een openbaar vervoerknooppunt voor trein, metro, tram en bus.