Afbeelding
dinsdag 26 juli 2022

Binnenring Fiets: Hoe gaat het er mee?

Jasmijn van Engelen

Zes jaar geleden werd er gestart met de proef genaamd: fietsstraat. Op het stukje weg tussen het Alexanderplein en het Weesperplein zou het fietsverkeer voorrang krijgen op de auto. Deze proef werd zo goed ontvangen dat het de start vormde van een enorm project: ‘de Binnenring Fiets’.

De Binnenring fiets bestaat uit 14 projecten die samen 7 km weg aanpassen. Die weg loopt van de Czaar Peterstraat via de Sarphatistraat en Weteringschans naar de Marnixstraat. Bij die aanpassingen krijgt het fietsverkeer meer ruimte, kan het openbaar vervoer makkelijker doorrijden en wordt de straat – waar dat mogelijk is – ook groener. De kruispunten op de Binnenring worden verkeersveiliger gemaakt. Omdat het project gaat over fietsers, OV-reizigers, voetgangers en automobilisten werken de Vervoerregio, Gemeente Amsterdam en het GVB samen. Een grote klus, waarbij bewoners veel merken van de werkzaamheden omdat de straat opnieuw wordt ingedeeld. En omdat de straat dan toch al open ligt worden tegelijkertijd de leidingen vervangen. Désirée Barendregt, projectmanager bij de gemeente Amsterdam: ‘Anders moet de straat twee keer op de schop, dat is niet handig. Hierdoor duurt het wat langer, maar geeft het uiteindelijk minder overlast.’

Inmiddels zijn we zes jaar verder. Hoe staat het nu met de Binnenring? Wat is al af, en wat gaat nog komen? Loopt alles volgens planning? Désirée Barendregt, projectmanager bij de gemeente Amsterdam,  en Boni Goedhart, projectbegeleider bij de Vervoerregio, geven een update.

In het kort: waarom wordt de binnenring ook alweer aangepast?

Désirée: De Binnenring wordt aangepast omdat we als gemeente, Vervoerregio en vervoerders het allemaal belangrijk vinden dat de fiets en het OV meer ruimte krijgen in de stad. We willen in het centrum het liefst alleen de auto’s hebben die daar echt moeten zijn, het doorgaand autoverkeer willen we graag zoveel mogelijk  op de s100 hebben. Door de Binnenring aan te passen is het prettiger en sneller fietsen in de stad en kan je sneller met het OV. Daarnaast verbeteren we ook de verkeersveiligheid en we maken toegankelijke haltes met goede looproutes.

Boni: Er waren allemaal verschillende projecten die gepland stonden vanuit de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio. De gemeente wilde de weg voor fietsers verbeteren terwijl de Vervoerregio in het kader van de investeringsagenda Openbaarvervoer uit 2015 het OV wilde verbeteren. Daarom zijn we gaan samenwerken. En is de Binnenring vanaf 2018 een ‘integraal’ project geworden. Het is belangrijk voor het OV om vlot door te kunnen rijden. Dat was ook één van de redenen voor de Vervoerregio om het project te starten. Zodat de OV doorstroming  – hoe makkelijk en snel het OV kan doorrijden – zou verbeteren, maar ook de fietsdoorstroming en de verkeersveiligheid.’

Hoe staat het nu met de Binnenring?

Désirée: ‘Op dit moment is meer dan de helft klaar. Vooral aan de oostkant, je kunt daar tussen het Alexanderplein en het Weteringcircuit heerlijk fietsen over de fietsstraat langs toegankelijke haltes en extra groen. We werken nu aan de ene kant van het Leidseplein op de Weteringschans en na de zomer gaan we aan de slag aan de andere kant, op de Marnixstraat. We verwachten dat die twee trajectdelen allebei klaar zijn voor de zomer van volgend jaar.’

Boni: ‘Aan de westkant hebben we wel al een aantal kruispunten verkeersveiliger gemaakt.’

Désirée: ‘Dus volgend jaar rond dit tijdstip is de Binnenring tussen het Alexanderplein en het kruispunt Elandsgracht gereed! Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken.’

Boni: ‘We verwachten dat de laatste trajectdelen, de Marnixstraat Noord en de Czaar Peterstraat, in 2026 klaar zijn. Dan hebben we tien jaar aan de Binnenring gewerkt. Dat komt omdat die twee uiteinden van de ring ingewikkeld zijn om aan te passen dus veel voorbereiding en afstemming met de omgeving vragen. Het is overigens wel waar de meeste winst zit voor het OV. Als het OV op deze trajectdelen sneller kan rijden, heeft de doorstroming  op de hele Binnenring daar profijt van.’

Désirée: ‘Het verbeteren van deze twee trajectdelen is inderdaad complex. Want de Czaar Peterstraat en de Marnixstraat zijn zo smal dat we daar niet heel makkelijk én ruimte voor de fiets én ruimte voor het OV  kunnen maken. We hebben deze twee trajectdelen niet expres voor het laatst bewaard, maar het voordeel is dat we alles wat we bij de andere delen geleerd hebben hier kunnen toepassen.’

Jullie zijn gestart in 2016, zijn er onderwerpen gaan spelen die toen nog niet speelden?

Désirée: ‘Wat nieuw is, is het verschil in snelheid op de fiets. Terwijl de auto langzamer is gaan rijden, gaan sommige fietsers steeds sneller fietsen. Dus we moeten als stad meer gaan nadenken over het gedrag van fietsers en hoe we dat op een positieve manier kunnen beïnvloeden.’

Boni: ‘En dan zijn er nog de stijgende materiaalkosten en de levertijd van materiaal, een onzekerheid waar de hele markt momenteel mee te  maken heeft. De vraag is natuurlijk hoe lang deze situatie duurt, en of we hiermee te maken gaan krijgen bij de uitvoering van de laatste trajectdelen. ’

Hoe zijn de reacties tot nu toe op de delen die afgerond zijn?

Désirée: ‘We hebben nog geen officiële data maar we horen vaak dat mensen heel tevreden zijn. Er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarbij mensen aan konden geven wat hen opviel bij hun fietsroute en daar kwam de Binnenring heel positief naar voren. Fietsers waren erg tevreden, ook omdat de straat groener is geworden. En uit een belevingsonderzoek naar verkeersveiligheid van Amsterdammers eind 2021 bleek dat de verkeersveiligheid op de Binnenring ook vooruit is gegaan. We zouden wel nog graag willen weten of reizigers het reizen via de Binnenring ook een verbetering vinden. Nu de haltes op de delen die af zijn toegankelijk zijn gemaakt, is het dan ook bijvoorbeeld makkelijker en prettiger instappen? We gaan dit binnenkort onderzoeken.’

Boni: ‘Het aantal reizigers is toegenomen. Een van de doelen van het project is dat de Binnenring op de metro aansluit. Dat er veel meer reizigers zijn die nu gebruik maken van de Binnenring, ook in combinatie met de Noord/Zuidlijn, laat zien dat dat doel behaald is.’

Zien jullie de verbetering van de doorstroom ook terug in de cijfers?

Boni: ‘We zien een toename van  fietsers op de Binnenring. Maar de gegevens over de snelheid van het OV geven een vertekend beeld. Want de Binnenring is nu nog niet af en er zijn op verschillende plekken werkzaamheden. Op die plekken moet het OV langzamer of omrijden. Naast de werkzaamheden is het aantal reizigers en het aantal trams sinds de opening van de Noord/Zuidlijn flink toegenomen. Door de nog drukkere haltes en de hoeveelheid trams wordt de gemiddelde snelheid van met name de tram op deze route juist weer wat verminderd. Zònder de projecten zou dat effect echter nog sterker geweest zijn.’

Voor meer informatie en ervaringen van gebruikers van de Binnenring: zie dit filmpje.