Afbeelding
donderdag 10 september 2020

Aanbesteding nieuw station Amsterdam Zuid start 27 oktober

Hilde Postma

Voor de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid start de aanbesteding officieel op 27 oktober 2020. De vooraankondiging is begin september gepubliceerd op Tenderned. De vooraankondiging betreft twee belangrijke onderdelen van de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Allereerst de verdere bouw van de tweede stationspassage: de Brittenpassage. De nieuwe aannemer wordt gevraagd nog vier van de zeven dakdelen in te schuiven, de passage zelf te bouwen en de metroperrons te verplaatsen van de huidige passage naar de nieuwe Brittenpassage. Het tweede onderdeel dat wordt aanbesteed is de verbreding en totale vernieuwing van de huidige Minervapassage (de hoofdentree van het station) en het verbreden van de treinperrons.

Deelprojecten

Om het omvangrijke en complexe Zuidasdok beheersbaarder te maken is in maart besloten de uitvoering op te knippen in deelprojecten. Dit betekent dat niet langer één aanneemcombinatie het totaal zal bouwen maar dat verschillende aannemers delen van Zuidasdok gaan realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van knooppunt De Nieuwe Meer, de noordelijke of zuidelijke autotunnel of – in dit geval – de bouw van een nieuwe stationspassage en de uitbreiding van de huidige passage.

Nieuwe aanbesteding

De nieuwe werkwijze met deelprojecten betekent een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Daarom is door de opdrachtgevers van Zuidasdok besloten het contract met de huidige aanneemcombinatie ZuidPlus te beëindigen en Zuidasdok opnieuw aan te besteden in hanteerbare deelpakketten. In de periode totdat de nieuwe aannemer buiten aan de gang gaat – naar verwachting in de zomer van 2022 – werkt aanneemcombinatie ZuidPlus door aan de tweede stationspassage voor Amsterdam Zuid.

Station Amsterdam Zuid

Hoewel het momenteel door corona aanzienlijk rustiger is op station Amsterdam Zuid, functioneert het station op zijn maximale capaciteit. Het aantal reizigers dat van het station gebruik maakt is in de afgelopen jaren fors gegroeid en zal blijven groeien door de toename van de bevolking, het toerisme en de werkgelegenheid in en nabij Zuidas. Op Amsterdam Zuid worden nu al ‘stewards’ ingezet voor de veiligheid van de reizigers.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

11 september 2020 | 14:05

BAKEMONO

Nu ook echt hopelijk doorpakken op een krap schema zodat alles in 2030 ook echt klaar is 2028 haalt men denk ik allang niet meer….

Wil je dit bericht delen?