Afbeelding
dinsdag 27 september 2022

Start werkzaamheden busbaan Faunalaan-busstation op 3 oktober

Jasmijn van Engelen

De eerste fase van de Uithoornlijn is inmiddels bijna klaar: begin oktober is de busbaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum gereed voor de komst van de tram en rijden er weer bussen over dat deel van de busbaan. In oktober 2022 begint de tweede fase van het project. Die fase duurt tot eind juni 2023. In deze periode wordt het tweede deel van de bestaande busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – omgebouwd naar een gecombineerde bus-/trambaan. Dan rijden de bussen tijdelijk een andere route. Ook passen wordt het bestaande viaduct Zijdelweg aangepast en komt er een nieuwe tramhalte op het busstation. Omwonenden ontvingen eerder deze week onderstaande informatie per brief.

Door Katja Torbijn

Werkzaamheden op de busbaan: oktober 2022-juni 2023

Vanaf maandag 3 oktober start de ombouw van de busbaan die er nu ligt naar een gecombineerde bus- en trambaan. Om dit te kunnen doen moet de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation afgesloten worden. Want de busbaan die er nu ligt moet verwijderd worden. Het asfalt wordt weggehaald en de kabels en leidingen worden in de grond gestopt. Eventueel – als dat nodig is – wordt de bestaande fundering gerepareerd. Daarna start de aanleg van de trambaan in een aantal stappen:

  1. Een laag beton wordt gestort: hierop komt de rails;
  2. Tussen en naast de sporen komt een tweede laag beton;
  3. Tot slot komt er asfalt op de hele baan tussen de Faunalaan en het busstation;
  4. Ook komen er bovenleidingsmasten, inclusief de fundering. De bovenleidingsdraden worden aan het eind van het project in één keer voor de hele tramlijn opgehangen. Die komen dus later.

De aanleg van de trambaan tussen de Faunalaan en het busstation duurt tot en met juni 2023.

Hinder voor omwonenden – aanleg trambaan

Direct omwonenden van de busbaan kunnen van oktober 2022 tot en met juni 2023 hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van het asfalt, het aanbrengen van de masten en de werkzaamheden aan het beton. Er worden maatregelen getroffen om die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Bouw van de tramhalte op het busstation: 3 oktober tot en met juni 2023

Ook op het busstation komt een tramhalte: Uithoorn Station. Deze tramhalte komt aan de zijde van de Constantijn Huygenslaan. De huidige busbaan en bushalte die op de  liggen waar het toekomstige station komt worden eerst weggehaald. Daarna wordt de juiste ondergrond aangebracht en vervolgens het nieuwe straatwerk. De inrichting van de tramhalte gebeurt volgend jaar.

Hinder voor omwonenden – busstation

Direct omwonenden van het busstation kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. Er worden maatregelen getroffen om die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden viaduct Zijdelweg: 3 oktober 2022-juni 2023

De bestaande busbaan gaat onder de Zijdelweg door: verkeer op de Zijdelweg steekt deze busbaan over via een viaduct. Het viaduct wat er nu is, is niet hoog genoeg voor de toekomstige tram. In de periode van oktober 2022 tot maart 2023 wordt het viaduct aangepast, zodat de tram er straks wel onderdoor kan. Dit gebeurt in twee fases: het bestaande dek over de busbaan wordt weggehaald en een nieuw wegdek wordt aangebracht.  Dit nieuwe dek is dunner en steviger dan het huidige dek, waardoor er meer ruimte is onder het viaduct. Voor het ophogen van het viaduct is het noodzakelijk om tijdelijk damwanden aan te brengen om de nieuwe constructie te realiseren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf de busbaan uitgevoerd, maar ook op het viaduct vinden werkzaamheden plaats.

Hinder voor omwonenden – viaduct

Omwonenden van het viaduct kunnen hinder van de werkzaamheden ervaren in de vorm van geluid, stof en trillingen. Er worden maatregelen getroffen om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Direct aanwonenden van het viaduct krijgen in oktober meer informatie over de sloop- en funderingswerkzaamheden. De planning van de werkzaamheden is afgestemd met de scholen rond het viaduct. Werkzaamheden die veel geluidoverlast veroorzaken worden buiten de tentamen- en examenperiodes uitgevoerd.

Hinder voor weggebruikers – viaduct

De werkzaamheden aan het viaduct Zijdelweg worden uitgevoerd in meerdere fases, waarbij het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) via een tijdelijke weg (een zogenaamde ‘slinger’) langs de werkzaamheden geleid worden. Vanwege de beperkte breedte van de weg volgt vrachtverkeer een omleiding via de Boerlagelaan. Fietsers en voetgangers gaan tijdelijk naar één kant van de weg. Er komen twee extra oversteekplaatsen op de Zijdelweg. Om alles veilig te laten verlopen wordt de maximaal toegestane snelheid verlaagd. Daarnaast komen er extra verkeerslichten voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het viaduct, zodat zij veilig kunnen oversteken.

Een enkele keer is het nodig om de Zijdelweg ’s nachts af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen dan wel gebruik maken van het viaduct. Zo’n afsluiting (en eventuele wijzigingen) wordt ter plaatse met borden aangekondigd. Ook komt het op uithoornlijn.nl/werkzaamheden te staan. Verkeer wordt omgeleid via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan (of andersom). De Zijdelweg is afgesloten voor gemotoriseerd in de volgende nachten:

  • Vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur;
  • Zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur.

Geluidschermen: december 2022 – januari 2023

Aan de noordzijde van de toekomstige trambaan staan al geluidschermen. Deze schermen worden geïnspecteerd en waar nodig  wordt de schade aan de schermen hersteld. Aan de zuidzijde van de busbaan, en langs de noordzijde bij Weegbree, worden nieuwe geluidschermen geplaatst. Deze werkzaamheden zijn in december 2022 en januari 2023. Direct omwonenden ontvangen in november meer informatie over deze werkzaamheden.

Omleiding busverkeer

Van maandag 3 oktober 2022 tot eind juni 2023 rijden de bussen via een andere route: via de Boerlagelaan, de Prinses Christinalaan, de Zijdelweg, de Koningin Maximalaan en de Faunalaan (of andersom). De bushalte Burgemeester Kootlaan vervalt in beide richtingen per 3 oktober. Ook de fiets- en voetgangersoversteek bij deze bushalte wordt op die datum afgesloten. Vanaf dat moment maken reizigers:

  • richting Aalsmeer gebruik van de nieuwe bushalte Faunalaan ter hoogte van de Koekoek.
  • richting het busstation gebruik van de halte Gezondheidscentrum.

Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl.

Werktijden en bouwverkeer

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Bouwverkeer rijdt vanaf de Koningin Maximalaan/Faunalaan van en naar het werkterrein via de bestaande busbaan. Daarnaast rijdt er bouwverkeer vanaf de N201 over de Zijdelweg van en naar het bouwterrein op het viaduct. Op deze manier rijdt het bouwverkeer voor de Uithoornlijn niet door de woonwijken.

Dit artikel is een aangepaste versie van de bewonersbrief die is verzonden aan omwonenden