Afbeelding
donderdag 23 maart 2023

Kinderen moeten zelf naar school kunnen fietsen: dit vinden de inwoners van de vervoerregio

Jasmijn van Engelen

De Vervoerregio is bezig met het opstellen van een document waarin staat welke kant we op willen met verkeer en vervoer in de regio Amsterdam in de komende jaren. Dit stuk heet het Beleidskader Mobiliteit: ‘Verbinden in Verscheidenheid’. Afgelopen december werd een enquête online gezet voor alle inwoners en ook bezoekers van de vervoerregio. Hierin werd gevraagd welke vervoersmiddelen zij gebruiken en wat zij nou belangrijk vinden in de komende jaren. En daar kwamen flink wat antwoorden op. 874 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat leverde veel kennis op en gaf een ‘betrouwbare steekproef’. Dat betekent dat erop vertrouwd kan worden dat de informatie uit de steekproef lijkt op de informatie die je zou krijgen als je álle inwoners uit de regio zou bevragen. We nemen je mee in de hoogtepunten uit de enquête.

Leeftijd en locatie

Het eerste wat opvalt is dat de meeste invullers tevreden zijn over de manier waarop ze reizen en welke mogelijkheden ze hebben voor hun reis. Dat is goed nieuws. Daarnaast waren er redelijk veel inwoners uit het noordelijke deel van de vervoerregio die enquête hebben ingevuld. Zeker vergeleken met het aantal inwoners uit Amsterdam of het zuidelijke deel van de regio. Ook waren de meeste invullers tussen de 55 en 75 jaar. Terwijl de meeste inwoners in de regio niet in die leeftijdsgroep vallen. Gelukkig waren er ook voldoende antwoorden uit de andere delen van de regio en van de andere leeftijdsgroepen om goede conclusies te kunnen trekken.

Groen, wandelen en fiets

Er zaten een aantal prikkelende vragen in de enquête. Onder andere over groen in de wijk en of kinderen op de fiets naar school moeten kunnen. Iets minder dan twee derde wil meer groen in de wijk. Bij de vervolgvraag of dit ten koste mocht gaan van parkeerplekken was driekwart van de mensen die meer groen wilden het nog eens. Constance Winnips, senior beleidsadviseur bij de Vervoerregio: ‘Interessant om te zien dat mensen een prettige en groene woonomgeving belangrijk vinden. Groen helpt ook om bijvoorbeeld grote regenbuien op te vangen en zorgt dat het minder heet wordt in de zomer. Uit onderzoek blijkt dat mensen langer willen lopen als de route prettig en groen is. Dat er daarbij minder parkeerplekken zijn, vinden ze niet erg. ’

De kwestie over het weghalen van parkeerplaatsen kwam ook terug in de stelling dat er meer ruimte voor wandelen en fietsen moest komen. Daar was bijna tachtig procent het mee eens. Ook als dit betekent dat er minder parkeerplekken zijn of ruimte voor de auto is. Op deze vraag was een verschil te zien tussen regio’s. In de zuidelijke regio antwoorden meer mensen ‘oneens’ op deze stelling. Bijzonder is dat meer dan de helft van de reizigers die aangaven met de auto te reizen en geen ander vervoer te willen nemen, het toch eens waren met de stelling.

Richard Visser, beleidsadviseur bij de Vervoerregio: ‘In het beleidskader staat dat we reizigers willen aanmoedigen om zo veel mogelijk te fietsen en lopen. Deze actieve manieren van verplaatsen zijn schoon, stil, goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Bovendien nemen ze de minste ruimte in, zijn ze verkeersveiliger en geven ze de minste overlast voor de omgeving.’

Op de fiets naar school

Met de stelling ‘Kinderen moeten zelf kunnen fietsen naar school’ was bijna iedereen het eens. 98% zei ja. Op de vervolgstelling dat dit zou betekenen dat wegen rond scholen (tijdelijk) afgesloten worden voor autoverkeer rond de start- en eindtijden van de scholen was nog maar 63% van de invullers het eens. Constance: ‘Veiligheid is heel belangrijk, voor iedereen, maar nog meer voor kinderen. Als kinderen zelf naar school moeten kunnen fietsen betekent dat dat er voor de automobilisten minder mogelijkheden komen, vooral rondom scholen.’

Anders reizen?

Een spannende vraag was: zou je anders willen en kunnen reizen? Daarop zei 54% ‘Ja ik wil wel anders reizen’, maar niet iedereen kan ook anders reizen. Constance: ‘Je ziet dat het in de afgelopen jaren veel drukker is geworden in de regio. En we willen ook toe naar schonere keuzes. We proberen als Vervoerregio daarom mensen meer gebruik te laten maken van de fiets, of van het openbaar vervoer, wat bijna uitstootvrij is. Of van elektrische deelmobiliteit. Dit zorgt ook voor meer ruimte op de weg. Dat een meerderheid van de inwoners open staat voor anders reizen biedt hoop voor de toekomst en de weg die we ingeslagen zijn. We gaan de mensen helpen deze andere keuzes ook echt te gaan maken. Om andere keuzes bij mensen aan te moedigen ligt er ook een belangrijke rol van de overheden. Bijvoorbeeld om te zorgen dat je dicht bij je werk kunt wonen.’

Verrassing en vervolg

Er was ook een verrassing in de uitslag van de enquête. Inwoners en bezoekers zouden namelijk, als zij zelf mochten kiezen waar ze geld aan uitgeven, de prijs van het ov verlagen, de kwaliteit van het ov verhogen en het ov meer toegankelijk maken. Daarna zouden ze geld uitgeven aan meer ruimte voor lopen en fietsen en maar 6% geeft aan extra geld te willen uitgeven aan extra autowegen. Constance: ‘Dit sluit prima aan bij de keuzes die wij in het beleidskader maken. Daarom hebben we in het beleidskader een apart stukje tekst gemaakt waar we deze uitslag samenvatten. Zodat de stem van de inwoners en reizigers terug te vinden is.’

Sowieso wordt er nog hard gewerkt aan het beleidskader. Want de stem van de inwoner is niet de enige stem die terugkomt in het stuk. Constance: ‘In de afgelopen maanden hebben we ook een aantal bijeenkomsten gehouden over het beleidskader met organisaties en mensen die een belang hebben bij het document, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen. Een voorbeeld van zo’n organisatie is de Reizigers Advies Raad (RAR). Ook zijn er bijeenkomsten geweest met gemeenten en provincies. Hun stem wordt ook meegenomen in het stuk.’