Afbeelding
dinsdag 6 december 2022

Enquête beleidskader: wat wilt u als inwoner en reiziger in de regio?

Jasmijn van Engelen

De Vervoerregio maakt een nieuw beleidskader. Dit is het belangrijkste document voor onze organisatie. Hierin staat wat de Vervoerregio vindt en welke kant de organisatie op wil. Constance Winnips, senior beleidsadviseur bij de Vervoerregio: ‘Met dat document worden beslissingen genomen over waar we ons geld aan uitgeven en hoe we personeel inzetten.’ Dus dat het vernieuwd wordt is een belangrijk moment. En daarin mag de stem van de reiziger en inwoner natuurlijk niet ontbreken! Daarom houden we een enquête en we hopen dat zoveel mensen deze invullen.

Wat willen we weten?

In de enquête wordt gevraagd hoe inwoners en reizigers door de regio reizen. Welk vervoersmiddel kiezen zij het vaakst? En waarom? Omdat het milieuvriendelijk is, omdat andere vervoersmiddelen te duur zijn of omdat een bepaald vervoersmiddel onduidelijk is? Constance: ‘Zo komen we te weten hoe mensen reizen in onze regio, maar ook waarom zij zo reizen en of ze misschien liever op een andere manier willen reizen als dat zou kunnen.’ Ook worden er vragen gesteld hoe zij hun kwaliteit van hun leefomgeving beoordelen en welke rol vervoer daar in speelt. Heeft iedereen het gevoel dat ze naar hun vrienden, familie, sport en hobby’s kunnen reizen en hoe kan dat in de toekomst nog beter? Constance: ‘We willen weten wat mensen echt belangrijk vinden. Dus de enquête stelt ook vervolgvragen op bepaalde onderwerpen. Niet alleen vragen als: vind je snel reizen belangrijk en vind je uitstootvrij vervoer belangrijk, maar ook: welke van de twee vind je belangrijker? Zo hopen we te weten te komen wat mensen in de komende jaren belangrijke onderwerpen vinden. We hopen dat minimaal 800 personen de enquête invullen.’

Het invullen van de enquête kan hier: Enquête Beleidskader. Invullen kan tot 25 december en kost maximaal 10 minuten. U kunt deze enquête invullen zonder naam en andere persoonlijke gegevens op te geven.

Waarom een nieuw beleidskader?

Waarom wordt het beleidskader aangepast? Constance: ‘Het vorige beleidskader ging ongeveer tien jaar mee. In die tien jaar heeft de samenleving zich ontwikkeld waardoor we sommige onderwerpen anders zijn gaan zien, zoals klimaat en inclusief vervoer. Daarom maken we nu een nieuw beleidskader.’ Ook is het nieuwe beleidskader net iets anders van toon. Constance: ‘Het vorige beleidskader was heel abstract. Dus daar stonden alleen onderwerpen in, maar niet welke richting we op gingen als Vervoerregio. Of in welk gebied een bepaald onderwerp belangrijk was. Dat doen we nu anders. Nu schrijven we bijvoorbeeld naast “we vinden duurzaamheid belangrijk” ook “wat gaan we dan doen met duurzaamheid en wat gaan we in welk gebied doen.” Er komen drie gebieden in het document. Voor elk gebied word dan gekeken op welke manier bepaalde onderwerpen een rol krijgen.’

Wat gaan we doen met de uitslag van de enquête?

De uitslag van de enquête voor bewoners en reizigers wordt naast de eerste opzet van het beleidskader gelegd. Constance: ‘Bij de Vervoerregio hebben we veel collega’s die expert zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Zij hebben al onderwerpen op papier gezet. De inbreng van inwoners en reizigers gebruiken we om te kijken of er overeenkomsten of verschillen zitten in wat er belangrijk gevonden wordt. Maar ook om te kijken wat we kunnen doen om het verkeer en vervoer aan te passen aan de wensen van bewoners en reizigers. Bijvoorbeeld door verschillende vervoersopties aan te bieden die zo goed mogelijk passen bij hun behoefte. Eerder keek de Vervoerregio naar systeem optimalisatie, dus dat een verkeersysteem zo snel en efficiënt mogelijk werd. Maar ook daar is een verandering in gekomen in de afgelopen jaren. Nu hebben we daarnaast ook als doel dat mensen zich in, van of naar de vervoerregio met openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Ook kijken we welke rol vervoer speelt in hun woonsituatie en of ze bijvoorbeeld overlast hebben van bepaalde vervoersmiddelen. Welzijn en geluk zijn dus belangrijk onderwerpen geworden. En dus vragen we aan reizigers en inwoners hoe we dat kunnen verbeteren.’

Welke partijen betrekken we hierbij?

Het beleidskader is niet één op één de stem van de inwoner en reiziger. Er zijn ook andere belangrijke organisaties en personen die met het verkeer en vervoer in de regio te maken hebben. Daarom voeren we, naast de enquête, ook gesprekken met andere stakeholders (organisaties en mensen die een belang hebben bij het document) om erachter te komen wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld met wethouders en raadsleden van gemeenten, wetenschappers en organisaties zoals ROVER, Natuur en Milieu en ondernemers als BOVAG. Constance: ‘De uitkomsten van die gesprekken gebruiken we om het beleidskader nog verder uit te werken en aan te scherpen. Uiteindelijk is het beleidskader dus een mix van wat experts op het gebied van verkeer en vervoer, reizigers en inwoners en andere stakeholders belangrijk vinden. Daardoor kunnen we in de toekomst verder werken aan een vervoersysteem in de regio waarbij iedereen prettig kan reizen op een manier die bij bestaande en toekomstige bewoners en reizigers van de regio past.

Vervolg

Eind januari zijn de laatste gesprekken met stakeholders. We verwachten dat onze regioraad het eerste concept beleidskader in maart bespreekt. Vanaf dat moment kan iedereen het concept beleidskader inkijken en er iets van vinden. De vaststelling staat gepland voor juni 2023.