Afbeelding
dinsdag 10 januari 2023

Een stage met impact? Het kan bij de Vervoerregio, weet Nao.

Jasmijn van Engelen

Een universitaire stage lopen bij een overheidsorganisatie: Nao Steenmetz kwam naar de Vervoerregio om onderzoek te doen naar fietsbeleid. En om de brug te slaan tussen de wetenschap en de maatschappij. Hij vertelt over zijn stage, wat hij heeft geleerd en ook wat de Vervoerregio van hem en de universitaire wereld kan leren. Nao: ‘Als ik naar een ander onderwerp dan de fiets onderzoek had gedaan, had ik mezelf minder goed kunnen motiveren. Fietsen en fietsbeleid is super interessant.’

Vertel, wat heb je precies gedaan bij de Vervoerregio?

Nao: ‘Ik heb onderzoek gedaan naar het monitoren van fietsbeleid. Monitoren is een ander woord voor controleren. Je kunt beleid controleren door doelen te stellen, bijvoorbeeld het verminderen van ongelukken op de fiets. Om te controleren of je het doel behaalt bepaal je indicatoren waarmee je meet of je het doel hebt gehaald. Die indicatoren kunnen verbonden zijn aan veel verschillende dingen zijn zoals infrastructuur, geld en milieueffecten. In het voorbeeld van het verminderen van ongelukken op de fiets kun je bijvoorbeeld beleid maken om fietspaden te verbreden. Als blijkt dat het aantal ongelukken afneemt, kan de breedte van fietspaden een indicator zijn van hoe “goed” je beleid is.’

Heb je de indicatoren om beleid mee te monitoren zelf bedacht?

Nao: ‘Mijn onderzoek ging over die verschillende indicatoren om fietsbeleid te monitoren. In de literatuur, verschillende wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten van andere steden kun je allemaal indicatoren halen die gebruikt zijn om fietsbeleid te monitoren. Vervolgens keek ik naar het fietsbeleid van de Vervoerregio. Welke indicatoren gebruikten zij eigenlijk? Zo zag ik dat er een aantal indicatoren gebruikt worden in de literatuur en door andere steden die we niet gebruiken bij de Vervoerregio. En andersom ook. De Vervoerregio monitort op indicatoren die andere steden en de wetenschap niet gebruikt.’

Wat wordt er met de uitkomsten van je onderzoek gedaan?

Nao: ‘Op basis van mijn onderzoek heb ik het advies meegegeven aan de Vervoerregio om monitoring van (fiets)beleid een grotere rol te geven in de organisatie. Als je namelijk bepaalde indicatoren altijd bijhoudt, kun je bij het maken van nieuw beleid die informatie gebruiken voor de onderbouwing van het nieuwe beleid. Bijvoorbeeld als je ziet dat bredere fietspaden leidt tot minder fietsongelukken, omdat je het aantal fietsongelukken altijd monitort, dan kun je dat gebruiken bij het maken van beleid over fietspaden. Daarnaast heb ik het advies gegeven dat er ook meer gemonitord kan worden op impact-indicatoren. Dat is een categorie indicatoren die gaan over de lange-termijn effecten van beleid, bijvoorbeeld op de omgeving. Hierbij kun je denken aan de impact van fietsbeleid op het milieu.’

Mark Könst, beleidsmedewerker bij de Vervoerregio en begeleider van Nao: ‘De adviezen van Nao zijn strategisch en academisch van aard en worden direct meegenomen in het nieuwe beleidskader. Ook worden zijn adviezen overgenomen binnen het traject “monitoring van fietsbeleid” dat in samenwerking met de provincie Noord Holland wordt opgesteld. Zijn onderzoek heeft dus echte impact binnen de organisatie!’

Nao tijdens zijn afstudeerpresentatie op de Universiteit Delft

Wat vond je het leukst van je stage?

Nao: ‘Het onderwerp! Ik weet zeker dat als ik een ander onderwerp had gehad dat ik niet zo lang mezelf had kunnen motiveren. Fiets en fietsbeleid is gewoon heel erg interessant. Ik denk dat ik in de toekomst zeker weer met deze onderwerpen aan de slag ga. Voor nu neem ik even een rustperiode. Mogelijk wil ik later meer onderzoek doen naar het onderwerp, want mijn interesse voor het onderwerp fiets is zeker nog niet uitgeblust.’

Hoe was je relatie met je stagebegeleider?

Nao: ‘Ik had een goede relatie met mijn stagebegeleider Mark. Hij gaf mij veel informatie over het onderwerp fietsbeleid. En hij kon mij koppelen aan verschillende collega’s binnen de Vervoerregio en van andere organisaties waardoor ik interviews kon houden en een kijkje in de keuken kon krijgen hoe andere steden hun fietsbeleid monitoren.’

Mark Könst: ‘Het was een feest om met Nao aan dit onderzoek te werken, ik heb hem zowel inhoudelijk als persoonlijk begeleid en vooral het snelle absorberen van kennis en adviezen voelde als een verademing.’

Wat heb je tijdens je stage geleerd over jezelf?

Nao: ‘Tijdens mijn stage heb ik geleerd dat ik het heel interessant vind om net op de grens tussen wetenschap en de maatschappij te zitten. Ik denk dat die twee verschillende werelden van elkaar kunnen leren. Deze stageplek was daarom erg interessant. Daarnaast ben ik over mezelf te weten gekomen dat ik graag mijn eigen onafhankelijke onderzoek doe. Ik probeer onderwerpen neutraal te benaderen, zonder dat ik een mening heb. Dan kan ik het van alle kanten bekijken en conclusies trekken. Daarnaast is het voor mij een wijze les geweest, maar dat is iets wat veel studenten hopelijk leren, dat je niet je sociale leven overboord moet gooien tijdens je onderzoek. Het is prima om af en toe veel tijd kwijt te zijn aan je onderzoek, ook in het weekend, maar je moet ook tijd vrij maken om te ontspannen en met vrienden af te spreken.’

Wat heeft de Vervoerregio van jou kunnen leren?

Nao: ‘Ik denk dat de Vervoerregio heeft kunnen zien dat ik, en andere studenten van de TU Delft een goede toevoeging zijn aan de organisatie. We hebben tijdens onze studie tijd om onderzoek te doen en kunnen daarmee de kennis van de Vervoerregio aanvullen en updaten. De Vervoerregio is voor veel TU Delft studenten onbekend, terwijl het juist een interessante werkgever is omdat het zich bezighoudt met thema’s waar veel transport-studenten geïnteresseerd zijn, zoals verkeersveiligheid en openbaar vervoer.’

Ook stage lopen bij de Vervoerregio Amsterdam? Kijk dan hier voor meer informatie: stage bij de Vervoerregio Amsterdam, en vul het formulier in.