Afbeelding
donderdag 24 september 2020

Werkgeversafspraken over spreiding werktijden: ‘Hyperspits behoort steeds meer tot het verleden’

Hilde Postma

Een grote stap als het gaat om het spreiden van werktijden is gezet. Ruim twintig grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam ondertekenen vandaag werkgeversafspraken over zowel het spreiden van werktijden als vervoermiddelen tijdens en na ‘corona’. Voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma is blij: ‘Hyperspits gaat hierdoor meer en meer tot het verleden behoren.’ Ook secretaris-directeur Thea de Vries van de Vervoerregio is enthousiast: ‘Zo zorgen we samen voor een robuust mobiliteitssysteem zonder de overbelasting op piektijden.’

Ruim twintig werkgevers met in totaal bijna 40.000 medewerkers waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group hebben vandaag afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Ook NS en vervoerbedrijven in de regio zijn betrokken. Meer thuiswerken blijft de norm is de strekking van de afspraken. Wie wel reist naar zijn werk, kiest rustige tijden – vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: ov, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht.

 

‘Efficiënter ov en comfortabeler reizen’

‘Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken’, aldus Sharon Dijksma. Zij is voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en is ook als Amsterdams wethouder verkeer en vervoer en deelnemer Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij de ondertekening betrokken. ‘De flexibiliteit in de manier waarop je je werk indeelt, moeten we nu noodgedwongen ervaren, maar die zal ook na corona wel de toekomst blijven. Het spreiden van werktijden waarbij mensen een of meerdere dagen thuis kunnen werken, helpt daarbij. Bedrijven kunnen daarvoor afspraken maken met hun werknemers, bijvoorbeeld in hun cao’s’, aldus Sharon Dijksma. Ze benadrukt dat spreiding voor minder drukte zorgt in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. ‘De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren.’

Doorpakken met thuiswerken

Er zijn nu 23 deelnemende werkgevers gestart. Daar werken zo’n 38.780 mensen. De meeste werkenden willen ook na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Het is dus zaak dat werkgevers thuiswerken zorgvuldig invoeren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want 10 tot 15 procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de metropoolregio Amsterdam, waarbij de piekbelasting op de spits fors afneemt. Sharon Dijksma: ‘We kunnen op termijn het openbaar vervoer daardoor ook veel efficiënter maken en mensen kunnen daardoor comfortabeler reizen.’

‘Belangrijke afspraak voor de toekomst’

Dat zegt ook Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio. ‘Heel goed dat we deze stap met elkaar zetten. Ik hoop dat de komende periode meer werkgevers zich bij dit initiatief gaan aansluiten. Het is niet alleen voor nu een belangrijke afspraak, maar ook voor de toekomst. Zo zorgen we samen voor een robuust mobiliteitssysteem zonder de overbelasting op piektijden.’

Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio. 'Heel goed dat we deze stap met elkaar hebben gezet. Ik hoop dat de komende periode meer werkgevers zich bij dit initiatief gaan aansluiten.'

‘Echt ingeburgerde afspraken’

De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen en helpen hen daarbij. ‘Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen’, zegt Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group. ‘Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik.’

Onderwijsafspraken over later beginnen

Op 28 augustus maakten universiteiten, HBO’s en MBO’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Overheden, werkgevers en vervoerders in de metropoolregio Amsterdam werken al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarin Rijk en MRA nauw samenwerken om de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam te borgen. In opdracht van Rijk en MRA adviseert Stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen via www.wijzijnbreikers.nl.