Afbeelding
dinsdag 24 september 2019

Programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland vastgesteld

Hedy Luchtmeyer

De Vervoerregio bereidt een aanbesteding voor van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland per 2021. Onlangs is het programma van eisen vastgesteld door het dagelijks bestuur. Wat betekent deze nieuwe mijlpaal? En wat kan de reiziger straks aan veranderingen verwachten? Herman Brüheim, concessiebeheerder bij de Vervoerregio, vertelt er meer over.

Herman, neem ons even mee, wat is een programma van eisen ook alweer?

“In het programma van eisen staan de eisen die wij aan de toekomstige vervoerder stellen om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de concessie Zaanstreek-Waterland te waarborgen. Bijvoorbeeld de verplichte verbindingen die de vervoerder moet bieden, de frequenties en de maximale loopafstanden tot de haltes. Het gaat hierbij om de eisen waaraan minimaal moet worden voldaan maar we dagen de vervoerder uit om méér te bieden.”

En is dit programma van eisen nu helemaal definitief?

“Bijna, het dagelijks bestuur heeft deze versie vastgesteld. Nu worden het PvE en de reactienota nog ter bespreking voorgelegd aan de regioraad van 15 oktober en aan de Adviescommissies Zaanstreek en Waterland en de Reizigers Advies Raad op 10 oktober, zodat het dagelijks bestuur van de Vervoerregio op 31 oktober tot een definitief besluit kan komen.”

Wat kan de reiziger in Zaanstreek-Waterland straks aan verandering verwachten?

“De reizigers zijn over het algemeen heel erg tevreden over het huidige openbaar vervoer in Zaanstreek-Waterland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de OV klantenbarometer, waarin de concessies Zaanstreek en Waterland hoog scoren. Daarom hebben we in het programma van eisen de huidige lijnvoering als basis gehouden en leggen we daarnaast een aantal nieuwe accenten. Ook hebben we wensen meegenomen die uit de burgerparticipatie en inspraak naar voren zijn gekomen. Reizigers, inwoners en belangengroepen hebben in dit traject hun wensen met betrekking tot het openbaar vervoer aan de Vervoerregio kunnen meegeven.”

Herman voor EBS-bus.

Welke wensen zijn er zoal meegenomen?

“Bijvoorbeeld de wens om de bussen tussen Wormerveer, Neck en Jisp langer te laten doorrijden, tot 23.00 uur in de avond. Ook zullen nieuwe woongebieden met meer dan 250 woningen met openbaar vervoer worden ontsloten. Daarnaast zijn er aangenomen moties in het programma van eisen verwerkt, zoals het behoud van twee directe buslijnen van Edam-Volendam naar Amsterdam CS in de eerste twee jaar van de nieuwe concessie. En in de spits rijden vanuit Landsmeer en Oostzaan straks minimaal vier in plaats van twee ritten per uur. Alle reacties en wensen die de Vervoerregio heeft ontvangen zijn gebundeld en beantwoord in de reactienota, die ook is vastgesteld.”

Zijn er ook wensen die niet zijn overgenomen?

“Ja, we hebben bijvoorbeeld een aantal reacties gehad over lijn 69, die parallel rijdt aan de spoorlijn tussen Zaandam en Wormerveer. Deze lijn wordt niet verplicht voorgeschreven want dit gebied wordt dus al door openbaar vervoer bediend. Het staat de vervoerder overigens wel vrij om deze lijn alsnog aan te bieden.”

 Wat wordt de grootste uitdaging met deze aanbesteding?

“De grootste uitdaging en verandering wordt de instroom van zero emissie voertuigen. Nu rijden er vijf zero emissie bussen in de Zaanstreek en tien in Waterland. Met deze aanbesteding maken we een enorme stap in de transitie naar zero emissie openbaar vervoer en zal straks minstens 80% van de bussenvloot uitstootvrij moeten zijn.”

Dat is een hele opgave. Hoe gaat de invoering van zoveel elektrische bussen in zijn werk?

De Vervoerregio selecteert samen met de gemeenten en Liander de meest geschikte oplaadlocaties voor de vervoerder. Als Vervoerregio brengen we alle betrokken partijen bijeen en maken we de ontwerpen van deze laadlocaties zodat alles op tijd klaar ligt voor verdere realisatie door de vervoerder. Wanneer de vervoerder geselecteerd is, kan deze aangeven welke locaties hij wil gebruiken en worden de locaties aangelegd.  ’

Wat gaat de reiziger merken van zoveel nieuwe zero emissie bussen?

“De reiziger merkt hier in principe weinig van want zero emissie bussen hebben geen invloed op de dienstregeling. Wel zijn deze bussen een stuk stiller en daarmee comfortabeler. En ze hebben natuurlijk geen uitlaatgassen meer. Dat is een groot voordeel.”

Wat wordt de volgende stap in deze aanbesteding?

“Begin november komt het bestek op de markt en kunnen vervoerders een bieding opstellen. Dit kan tot 27 maart 2020. Daarna gaan we alle biedingen beoordelen. Vóór de zomer van 2020 is dan de uiteindelijke gunning van de concessie voorzien.”

Benieuwd naar het programma van eisen en de Reactienota? Kijk dan hier voor meer informatie

Heeft u vragen? Stel ze hier.

12 oktober 2019 | 21:08

marcel

@Eduard volkomen mee eens… voor enige miljoenen een spiksplinternieuw busstation uit de grond stampen en vervolgens flink de best doen om alle bussen weg te krijgen achter het CS.. alleen toerwagens komen daar straks nog… mind my words.. Amsterdam gaat naar de klote op deze manier, voor zover dat niet al het geval is..

12 oktober 2019 | 15:32

Eduard

Met veel list  en bedrog is de NZ-geïntroduceerd. Wat te verwachten was lovende resultaten sinds de invoering. Maar niet heus. Feit is dat een rit vanuit Purmerend naar Amsterdam CS goedkoper is is dan een rit naar Amsterdam CS met een overstap op de metro in Amsterdam Noord. Bovendien de reistijd is ook langer met een overstap in Noord. Nu zijn er plannen om de twee rechtstreekse lijnen 305 en 306 miv de nieuwe consessie op te heffen. Schande. De terreur van de ambtenaren van de vervoersregio viert hoogtij.

26 september 2019 | 20:30

trolly

@Peet: Bij die opmerking realiseer je je dat deze concessie op dit moment ook door een commerciële partij wordt geëxploiteerd, toch?

26 september 2019 | 17:29

Peet

Helaas komt de marktwerking het openbaar vervoer niet ten goede, (kantoor) personeel, chauffeurs en passagiers gaan de gevolgen van aanbesteding zeker voelen. 

26 september 2019 | 16:10

Storck75

@Karel de Jong

Dank voor de info Karel, ik ben benieuwd naar de uitkomsten en zal dit (dus) proberen te volgen …

26 september 2019 | 01:09

Karel de Jong

@Storck75 Inderdaad een beetje een schande dat die bussen daar niet stoppen. Het heeft er mee te maken dat, door de positionering van het busstation Noorderpark, de bussen een nog al onhandige extra ronde zouden moeten maken om van de op/afritten bij de haltes te komen. De extra rijtijd zou hierdoor aanzienlijk zijn, maar ik ben het helemaal met je eens dat dit niet in verhouding staat tot de lousy overstap en het filerijden op de PH-kade waar reizigers nu tot veroordeeld zijn.

Er is vorig jaar overigens wel een studie gestart om te kijken hoe de verkeerssituatie aangepast kan worden zodat die bussen er wel met weinig extra rijtijd kunnen gaan stoppen (één van de onderzochte scenario´s behelst een hele nieuwe bus-afrit). Geen idee hoe het daar nu mee staat.

25 september 2019 | 21:14

Storck75

@R van Hemert

Connexxion 391 en 394 stoppen inderdaad niet bij Noorderpark terwijl dat ooit nadrukkelijk wél de bedoeling is geweest tijdens de ontwerpfase van de Noord/Zuidlijn.

Mijn observatie:

1. Het niet halteren van de lijnen 391 en 394 sluit niet aan op het uitgangspunt dat de metro de ruggengraat van het OV vormt. Je zou in dát geval namelijk elke bus die langs een metrostation komt daar laten halteren.

2. Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn is er voor beide buslijnen in de richting van CS een extra stop direct na de IJtunnel toegevoegd waar het argument om niét te halteren op Noorderpark was dat dit te veel tijd zou kosten voor “die enkele passagier” die hier zou willen overstappen op de metro.

3. Dat je niet eenvoudig op Noorderpark van de lijnen 391 en 394 kunt overstappen op de Noord/Zuidlijn betekent in de spits voor de passagiers van die lijnen regelmatig een relatief enorme vertraging omdat de doorstroming op de Prins Hendrikkade richting CS ronduit beroerd kan zijn. Een vertraging van 10 of 15 minuten is niet heel ongewoon.

Als ik nu vanuit Zaandam met lijn 391 of 394 de Noord/Zuidlijn richting Zuid wil nemen dan stap ik bij halte Mosplein noodgedwongen maar over op lijn 34 of 35, voor die ene halte. Een alternatief voor mij is nog P&R Noord, maar heel duurzaam is dat natuurlijk niet. Wel behoorlijk sneller, en slechts ietsje duurder.

25 september 2019 | 18:21

KeesZ

Waterstofbussen rijden ook op elektriciteit. Het waterstofgas wordt gebruikt om met een brandstofcel elektriciteit op te wekken en daarmee de accu’s te laden. Een ZE-bus met de laadpaal aan boord dus. Overigens is het gebruik van waterstofgas voor auto’s eerder geschiedenis dan toekomst. 

25 september 2019 | 10:37

johan siemons

@n-evo ….ja , dit heb ik eerder gelezen . en er is nog niet/nooit aangetoond dat er een schadelijke werking van de “antenne-straling” uitgaat .

25 september 2019 | 10:07

n-evo

Naar mijn weten gaat het bij mobiele telefoons niet om de accu’s die potentieel een gezondheidsrisico kunnen opleveren, maar om de antennes. 

24 september 2019 | 22:39

johan siemons

@BMG Robert

ik ga mee in de gedachten van jan v M. nog nooit gehoord van straling bij accu’s!
als er een dakpan op je hoofd valt dan…..

24 september 2019 | 21:55

Jan.Meeuwenberg.

@BMG Robert: Zijn accu’s nu ook al stralingsgevaarlijk?
dat wist ik niet. En hoe zit dat dan als je in een trein zit, dat werkt toch ook met gelijkstroom maar wel met een paar volt meer. En wat dacht je van de hoogspanningsmasten? (maar dat is weer wisselstroom) en nu 4G en binnenkort 5G.(allemaal (bedreigingen)
Als je daar stil bij staat dan zou je niet meer kunnen slapen. Een accu levert gelijkstroom en dat is zover ik weet gevaarloos wat straling betreft.
Waterstof wordt ook met veel elektraenergie aangemaakt als ik het goed heb.

24 september 2019 | 20:07

BMG Robert

Volgens mij realiseert de opdrachtgever niet dat ze met al die ZE-bussen de reizigers aandoet ivm de enorme straling die van de accu’s afkomen. Ik vind het erg jammer dat er in Nederland niet voor een veel betere oplossing wordt gekozen van bijv waterstof.

Ik wordt zelf ziek als ik langere tijd in de ZE-bussen moet rijden. 

Je wordt overal gewaarschuwd voor stralingen van de kleine accu’s van je mobiele telefoon maar je wordt wel gedwongen om onder de gigantische accu’s plaats te nemen in de bus?

Erg jammer en een gemiste kans om te laten zien dat ze niet met een hype meedoen maar zelf ook nadenken!

24 september 2019 | 19:56

R van Hemert

Toch jammer dat de bussen 391 en 394 niet een van de metrostations in Amsterdam Noord aandoen. Ze rijden vrijwel langs metrostation Noorderpark, en volgens mij zouden ze behoorlijk wat reizigers een plezier doen als deze overstapmogelijkheid geboden zou worden.

Wil je dit bericht delen?