Afbeelding
vrijdag 18 september 2020

Prinsjesdag 2020: 740 miljoen om ov door crisis heen te slepen tot 1 juli 2021

Hilde Postma

Dit jaar is alles anders vanwege de coronacrisis. Dat gold deze week ook voor de derde dinsdag van september, signaleert Milos Labovic, belangenbehartiger van de Vervoerregio in Den Haag en Brussel. In dit blog van zijn hand een overzicht van de belangrijkste plannen die raakvlak hebben met het ov en infrastructuur.

Beschikbaarheidsvergoeding

Het kabinet trekt opnieuw geld uit om de ov-sector door de coronacrisis heen te helpen. Voor de periode tot 1 juli 2021 is nog 740 miljoen euro beschikbaar als beschikbaarheidsvergoeding. Dit bedrag kan ter ondersteuning dienen als de sector die nodig heeft. Voor 2020 is al een rijksbijdrage van 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld aan het openbaar vervoer. Wat gebeurt er dan na 1 juli 2021? Het kabinet geeft aan perspectief te willen bieden aan vervoerders om heel 2021 door te komen. Wel zal er dan een versobering plaatsvinden. Bovendien moeten vervoerders en Vervoerregio’s plannen indienen hoe zij zullen ´optimaliseren´. Kortom, voor 2021 is er een adempauze, maar er zullen nog steeds wel gesprekken met het Rijk moeten plaatsvinden als reizigers wegblijven.

Milos Labovic is Public Affair specialist en auteur van het boek EU Superlobby. ‘Prinsjesdag is het startschot voor de opening van het politieke seizoen. Hoewel veel aandacht uitgaat naar de dag waarop Kamerleden met mooie hoedjes naar de Koning luisteren, is Prinsjesdag slechts een stap in een lang politiek proces. Beleid wordt gemaakt en geld wordt toebedeeld. De komende periode zullen veel partijen en belangenorganisaties hun best doen om amendementen in te dienen op de begroting. De Vervoerregio houdt samen met haar partners dit proces in de gaten. We zullen onze expertise en kennis aanbieden om zo een steentje bij te dragen om Nederland investerend uit de crisis te halen en onze regio mobiel te houden.'

Groeifonds

Het Groeifonds nam een prominente plaats in tijdens Prinsjesdag. Er werd zowel in de troonrede als in de speech van de minister van Financiën Wopke Hoekstra aan gerefereerd. Het fonds is 20 miljard groot en dit geld wordt verdeeld over 5 jaar en drie thema’s. Zowel voor innovatie, infrastructuur als onderzoek & ontwikkeling is er jaarlijks 1,3 miljard beschikbaar. Partijen kunnen bij de relevante ministeries projecten indienen. Partijen als GroenLinks en de PvdA hebben kritiek op het Groeifonds. Klimaat zou daar een grotere plek in moeten krijgen, aldus GroenLinks. De komende maanden zal blijken of de Tweede Kamer het plan voor het Groeifonds aanneemt en welke projecten als eerste aanspraak maken op het geld hieruit.

Verkeersveiligheid

Er was al 50 miljoen per jaar door het Rijk vastgelegd om verkeersveiligheidprojecten te co-financieren (50%). Maar er zijn veel meer projecten ingediend dan waar geld voor is. Daarom geeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor 2021 een extra impuls van 100 miljoen aan verkeersveiligheid.

Versnellen van investeringen

Het Rijk wil de crisis te lijf gaan door de komende jaren investeringen naar voren te halen. Zo zal er versneld 1,9 miljard euro voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken uitgetrokken worden. Minister van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij al eerder uittrok voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Het ministerie stelt bovendien de komende jaren ruim 1,4 miljard versneld beschikbaar voor onderhoud en vervanging van het spoor.

Vervolgproces

Na Prinsjesdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen begonnen. Deze worden gevolgd worden door de Financiële Beschouwingen. Daarna zullen de begrotingen van de ministeries (en de fondsen) behandeld worden in de Kamercommissies. De komende periode zullen veel partijen en belangenorganisaties hun best doen om amendementen in te dienen op de begroting. De Vervoerregio houdt samen met haar partners dit proces in de gaten. We zullen onze expertise en kennis aanbieden om zo een steentje bij te dragen om Nederland investerend uit de crisis te halen en onze regio mobiel te houden.

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

20 september 2020 | 17:19

BAKEMONO

Dus geen metro 56 Almere – Amsterdam voor de komende 5 jaar…?

(wisten we al maar oke.)

Wil je dit bericht delen?