Afbeelding
vrijdag 6 november 2020

Nieuwe RAR-voorzitter Bart Drenth: ‘Dringend tijd voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn in onze Vervoerregio’

Hilde Postma

Bart Drenth is de nieuwe voorzitter van de RAR*. Met de Reizigersadvies Raad hoopt hij een bijdrage te leveren aan het bereikbaar houden van de hele regio. ‘Dat kan alleen met een heel goed ov-systeem. Andersom geldt ook: we moeten alleen daar woningen en kantoren bouwen waar we meteen ook goed ov kunnen aanleggen. Anders loopt de regio letterlijk en figuurlijk vast. Als voorzitter van het MKB (midden- en klein bedrijf) in Amsterdam bepleit ik al jaren dat we ov-gestuurde ruimtelijke ontwikkeling nodig hebben’

Bart, wat doet de RAR?

De RAR is het orgaan dat de belangen van de reizigers behartigt. Wij geven de concessieverlener – de Vervoerregio in dit geval – en de concessiehouders (de vervoerders) gevraagd en ongevraagd advies. Soms vragen ze specifiek onze opvatting over een bepaald onderwerp. Zo komen veel onderwerpen voorbij. Nu is bijvoorbeeld de aanpassing van de dienstregeling bij corona actueel. Er gaan minder mensen met bus en tram. Wat doe je dan? De RAR adviseert over hoe je een evenwichtig pakket in stand houdt en vooral te schrappen in spitslijnen en spitsfrequenties. Daaraan gelieerd was het verzoek van GVB om eerder dan gepland lijn 6 te schrappen. Die rijdt in de spits parallel aan lijn 5 tussen Amstelveen en station Zuid. Daar kon de RAR zich wel wat bij voorstellen omdat lijn 5 wel gewoon blijft rijden.

Kun je nog een voorbeeld noemen?

Het gaat de RAR ook om infrastructuur. Bijvoorbeeld om de zorg die we hebben over station Zuid waar de nieuwe Amstelveentram lijn 25 moet eindigen op de huidige halte van lijn 5. We voorzien dat dit een knelpunt wordt en doen suggesties hoe dit kan worden opgelost.

Waarom wilde je graag voorzitter worden van de RAR?

Ik vind het mooi dat de RAR zich bezig houdt met het openbaar vervoer. Zelf ben ik een overtuigd gebruiker van het ov, want ik heb geen auto. Daarbij ben ik zeer bevoorrecht wat betreft ov omdat ik vlak bij het Weesperplein woon. Bij mij voor de deur stoppen drie tramlijnen: de 1, 7 en 19. Ook alle metrolijnen van de Oostlijn stoppen heel dichtbij: ik hoef alleen maar een trapje af te lopen. Er zijn weinig plekken die beter gevoed worden door het ov: in zeven minuten sta ik op Centraal Station, in vier minuten op Amstelstation en in twaalf minuten op station Zuid. Dat is een genot en een voorrecht.

'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn is nu het meest dringend nodig in onze regio. Niet alleen om Schiphol en nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer en Amsterdam te ontsluiten, maar zeker ook omdat daardoor meer capaciteit ontstaat in de Schiphol spoortunnel - nu een enorm knelpunt.'

Wat is je ambitie?

Het openbaar vervoer beter toegankelijk maken in de hele Metropoolregio Amsterdam! De druk op wonen en werken is heel groot in de hele regio. Het wordt steeds meer één gebied. Alleen met een heel goed ov-systeem kun je de regio bereikbaar houden. Ik denk ook dat er alleen maar woningen en kantoren gebouwd moeten worden op plekken die goed ontsloten kunnen worden: anders gaat de hele regio op slot. Als voorzitter van het MKB (midden- en klein bedrijf) in Amsterdam zeg ik steeds: we hebben ov-gestuurde ruimtelijke ontwikkeling nodig. We moeten alleen daar woningen en kantoren bouwen waar we meteen ook goed ov kunnen aanleggen. Anders loopt de regio letterlijk en figuurlijk vast.

Wat wil je nog meer bereiken met de RAR?

Het is heel belangrijk dat we er voor de vragen van vandaag, morgen en overmorgen zijn. Een vraag voor vandaag is: doe er wat aan als een lift het bij een bepaald station niet doet. En als er een halte moet worden verplaatst, is dat een vraag voor morgen. De vragen voor overmorgen zijn: waar moeten de nieuwe metrolijnen en buslijnen komen? Het zijn allemaal onderwerpen waar de RAR over mee kan en moet denken. De vervoerders en de Vervoerregio denken daar natuurlijk zelf ook over na. Maar wat wij meebrengen, is een direct perspectief van de reiziger daarop. Die inbreng is heel waardevol. Ik denk dat het belangrijk is dat we in de RAR de tijd en de ruimte nemen om te bepalen: hoe gaan we in de toekomst verder?

En hoe zie je die vraag voor overmorgen voor je?

Ik denk dat het tijd is het metronet in de hele regio uit te breiden: in de richting van Hoofddorp, Almere en Zaandam. Ik kijk daarbij met een schuin oog naar de regio Den Haag/Rotterdam: die zijn al veel verder met dat ontsluiten. Tussen de twee stedelijke kernen rijdt al door een heleboel kernen een lightrail. Daar kunnen we een voorbeeld aannemen. Mijn ambitie is dat je je in de hele regio zeven dagen per week 24 uur per dag snel van knooppunt naar knooppunt zou moeten kunnen verplaatsen – en dat je vanuit daar binnen een kwartier op je uiteindelijke bestemming moet kunnen arriveren, met het ov of de fiets. Dat moet het doel zijn.

Maar op sommige delen ligt ook een treinlijn toch?

Ja, en dat is natuurlijk heel fijn. We moeten de verhoudingen tussen verschillende vervoermiddelen goed op elkaar afstemmen. Op sommige punten is de treinverbinding overbelast: hier heb je naast een treinverbinding ook een metro nodig.  Verder moet je ervoor zorgen dat de verschillende middelen van vervoer goed op elkaar aansluiten zodat je optimaal kunt overstappen.

Is het tijd voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn?

Jazeker! Dat is nu het meest dringend nodig in onze regio. Niet alleen om Schiphol en nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer en Amsterdam te ontsluiten, maar zeker ook omdat daardoor meer capaciteit ontstaat in de Schiphol spoortunnel voor internationale treinen en nationale intercities. Op dit moment is die tunnel een enorm knelpunt. Overigens moet dan ook snel station Zuid worden vergroot, anders kunnen al die treinen daar niet terecht.

'Als we de Noord/Zuidlijn doortrekken moet ook snel station Zuid worden vergroot, anders kunnen al die treinen daar niet terecht.'

En hoe denk je dat we uit deze coronatijd komen?

Corona raakt de vervoerbedrijven heel direct en hard. Het is vooral in ons vervoergebied een drama: we zijn hier gewend aan een groter deel aan reigersopbrengsten dan in andere delen van het land: zowel van bewoners zelf als van toeristen. Sommige metrolijnen komen ‘normaal’ zelf in de buurt van kostendekkend: dat is een unicum. We moeten nu vooral bedenken hoe we het aanbod zo goed mogelijk overeind houden. Overigens geldt ook voor mij en de rest van de RAR dat het raar werken is; ik heb een gekke inwerkperiode. Ik heb het geluk dat ik de leden van het secretariaat nog persoonlijk heb gezien. Alle anderen zie ik alleen maar via het computerscherm. Voor sommige leden van de RAR is het overigens juist prettig dat we nu vanuit huis vergaderen, bijvoorbeeld voor sommige leden met een beperking. Het scheelt veel reistijd. Er zijn echter ook leden die het vergaderen via het beeldscherm maar helemaal niks vinden.

De gemiddelde leeftijd binnen de RAR ligt hoger dan gemiddeld: is dat een probleem?

Het is zaak dat de verschillende groepen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. We hebben mensen in de RAR uit verschillende geledingen. Maar de RAR vormt nu geen afspiegeling van de mensen die ik in het ov zie zitten. Dat is een punt van aandacht. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het soort werk dat wij doen sommigen nou eenmaal meer aanspreekt dan anderen: niet iedereen houdt ervan beleidsstukken door te nemen. Maar ik zie natuurlijk graag een RAR waarin oud en jong vertegenwoordigd zijn, en ook hoog- en minder hoog opgeleid. En verder is het sowieso belangrijk dat we contact en gevoel houden met wat er bij de reizigers leeft. Zodat iedereen daar op een goede manier gebruik van kan maken. Mijn rol daarbij is die van onafhankelijk voorzitter. Het is niet de bedoeling dat ik mijn eigen opvattingen daar ventileer en een eigen onafhankelijke koers ga varen. Ik ben er om de verschillende belangen samen te brengen van de verschillende groepen. Daarbij wil ik graag de ruimte geven om een goed inhoudelijk gesprek te voeren. We moeten de verschillende opvattingen en meningen ook niet uit de weg gaan. Het is niet erg als we niet meteen op een lijn zitten en we mogen best scherp op de inhoud zijn. Maar het is wel de bedoeling dat we respect voor elkaar standpunten en rollen hebben: zowel binnen de RAR als met de partijen die wij adviseren om tot de beste oplossingen te komen. In goede verhouding een scherp gesprek voeren; daar ben ik voorstander van. En elkaar daarna op de schouder slaan – zodra dat weer kan –  en dan een kop koffie of een borrel drinken. Ik vind dat leuk om te doen!

Wat doe je verder in het dagelijks leven?

Ik ben organisatieadviseur: ik begeleid fusies, splitsingen en reorganisaties binnen bedrijven of organisaties die willen fuseren of juist ontvlechten. Dat is heel interessant! Ik heb een vrij brede belangstelling. Het voorzitterschap van het MKB in Amsterdam noem ik wel eens ‘mijn duurste hobby’. Dat vind ik heel leuk; het geeft me de vrijheid om me te bemoeien met alles ondernemers aangaat in de stad en de metropoolregio Amsterdam. Naar het ov keek ik al vanuit dat belang – dat kan ik nu verder ook doen voor alle reizigers.

*Om verwarring te voorkomen: enkele maanden geleden publiceerden we een interview met de nieuwe voorzitter Hans Luiten. Hij moest helaas zijn functie neerleggen vanwege persoonlijke omstandigheden.