Afbeelding
donderdag 12 november 2020

Meld je aan voor het reizigerspanel van de Vervoerregio en spaar voor ov-chipkaart tegoed!

Hilde Postma

De Vervoerregio heeft zijn eigen reizigerspanel. Wie het leuk vindt om mee te praten over vraagstukken rond mobiliteit in de regio, is van harte uitgenodigd om zich aan te melden via praatmee.vervoerregio.nl.

Mensen die zich voor het Reizigerspanel aanmelden, krijgen rond de vier of vijf keer per jaar een enquête in hun mailbox. Voor iedere beantwoorde enquête krijgen deelnemers punten die ingewisseld kunnen worden voor ov-chipkaart tegoed of een bon van bol.com.

Meer binding

Stefan Talen, projectmanager Kennis en Onderzoek van de Vervoerregio vertelt: ‘Het idee is om een eigen, grootschalig regionaal reizigerspanel op te zetten zodat we een beter beeld krijgen van wat er onder de reizigers leeft. We willen graag meer binding met onze reizigers en inwoners, zodat we ook beter rekening kunnen houden met hun wensen en ervaringen bij het maken of evalueren van onze plannen. Het past ook bij de transformatie naar een meer datagedreven overheid. Het verbindt ons als overheid nog meer met de reiziger, inwoner of weggebruiker. Kijk, reizigers zien vooral de voertuigen en de buschauffeurs en trambestuurders tijdens hun dagelijkse reis, maar daaronder ligt ons beleid. We willen reizigers, inwoners en weggebruikers dus graag in een eerder stadium betrekken. Zo willen we ons beleid zo goed mogelijk afstemmen met hoe reizigers het zelf graag zouden zien.’

Goede afspiegeling

Daarom is het van belang dat het reizigerspanel omvangrijk is – en een goede afspiegeling van de reizigers binnen de Vervoerregio. Samen met onderzoeks- en adviesbureau Moventem hebben we de ambitie om toe te werken naar 10.000 respondenten. We zouden graag zien dat het panel bestaat uit inwoners van alle gemeentes en wijken; het liefst ook met een goede verdeling over verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en mannen en vrouwen. Echt een dwarsdoorsnede van de inwoners en reizigers binnen de Vervoerregio dus.’

Overkoepelend en regio-overstijgend

Er zijn al wel verschillende panels binnen de regio, zegt Stefan. ’De gemeente Amsterdam en Zaanstad hebben bijvoorbeeld een reizigerspanel en sommige vervoerbedrijven zoals GVB hebben dat ook. Maar ons panel wordt overkoepelend en regio-overstijgend. Het gaat verder dan gemeentegrenzen en concessiegrenzen. Ook inwoners vanuit bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam of Alkmaar kunnen er deel van uit maken als ze regelmatig van of naar de Vervoerregio reizen.’

Stefan Talen: ´We willen meer binding met onze reizigers en inwoners, zodat we ook beter rekening kunnen houden met hun wensen bij het maken of evalueren van onze plannen.´

Breed beeld

Met de enquêtes kan er een breed beeld ontstaan van wat leeft onder de inwoners en reizigers binnen de Vervoerregio: ‘Het helpt ons bij vragen als: hoe maak je het ov aantrekkelijker voor mensen met een mobiliteitsbeperking – of mensen die nu nog de auto pakken? Hoe effectief zijn de verkeersveiligheidscampagnes? Je zou op korte termijn ook kunnen gaan kijken: waarom reizen mensen niet met het ov? Willen ze dat niet of omdat de auto prettiger is of is er een andere reden zoals het niet begrijpen van de ov-chipkaart of onvoldoende toegankelijkheid?’

Bewust maken

Met het Reizigerspanel krijgt de pilot die vorig jaar werd opgezet voor burgerparticipatie binnen de concessieverlening Zaanstreek Waterland – waarbij de twee concessies worden samengevoegd – een vervolg. Stefan: ‘Onderdeel van die pilot was ook een reizigerspanel. We vroegen de deelnemers: wat voor reizen maken jullie? Wat waardeer je? Wat wil je graag behouden?’ Daarnaast was er nog een andere interessante vorm van burgerparticipatie; een ‘serious game’. Hierbij gingen mensen aan de slag met vragen zoals: ‘Stel je hebt een bepaald budget – en je kunt niet alle lijnen behouden: waar ga je dan snijden? Op die manier maak je inwoners en reizigers ook wat meer bewust maakt van de dilemma’s rond mobiliteit en houd je ze betrokken.’

Relevant en representatief

‘Na de pilot zijn we een verkenning begonnen naar hoe we een reizigerspanel konden vormgeven. Uiteindelijk zijn we een aanbesteding gestart die Moventem gewonnen heeft: een marktpartij die verschillende andere reizigers- en inwonerspanels voor diverse gemeentes beheert. Zij beheren de techniek en hebben de website in onze huisstijl opgezet. Via praatmee.vervoerregio.nl kun je je aanmelden en meedoen. We gaan nu leden werven via social media – en als het in verband met corona weer kan dan doen we dat ook fysiek op bijvoorbeeld ov-knooppunten als stations en Park en Ridelocaties. We hopen dat we binnen een jaar een omvangrijk panel hebben. Zodat we naast relevante informatie ook representatieve informatie hebben over wat onze inwoners en reizigers ervaren en denken.’

Nooit verplicht

Iedereen kan zich aanmelden, benadrukt Stefan. ‘Naast mensen die met bus, tram of metro reizen zijn ook mensen die lopen, fietsen of met de trein en auto reizen welkom. Ook mensen die niet reizen zijn welkom. ‘Na de aanmelding vragen we deelnemers om wat basis informatie zoals frequentie, postcode, opleiding, leeftijd maar ook een eventuele mobiliteitsbeperking. Zo kunnen we ons een goed beeld kunnen vormen van alle reizigers binnen de Vervoerregio. Daarna kunnen de mensen de enquêtes beantwoorden die ze in hun mailbox krijgen. Dat is overigens nooit verplicht; als het een keer niet uitkomt dan sla je een keer over.’

Informatie terugkoppelen

Waarom zouden mensen mee willen doen – los van de punten die kunnen worden omgewisseld voor ov-chipkaarttegoed? Stefan Talen: ‘We willen met het panel niet alleen informatie ophalen, maar ook terugkoppelen. Dus als mensen hun reacties geven, krijgen ze daarna te horen: dit waren de reacties – waarbij we gemiddeldes en percentages geven. Het is een win-winsituatie, want iedereen reist; iedereen heeft te maken met mobiliteit.  Deelnemers zijn eerder op de hoogte van wat we doen en daar eerder bij betrokken. Ze kunnen met ons meedenken. En met het ov-chipkaart tegoed willen we hen ook bedanken dat ze met ons meedoen.’

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?