Afbeelding
donderdag 21 januari 2021

Marieke van der Meer: ‘Met een sterk risicogestuurde aanpak het aantal verkeersslachtoffers terugdringen’

Hilde Postma

Vorige week maakten we bekend dat de Vervoerregio 17 miljoen euro beschikbaar stelt om ruim honderd onveilige knelpunten aan te pakken. De infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen binnen de Vervoerregio maken onderdeel uit van een breder programma. Marieke van der Meer, onderzoeker Verkeersveiligheid en Mobiliteit van de Vervoerregio legt uit: ‘We doen nog meer! In 2019 is het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gelanceerd. Dat heeft de Vervoerregio ook ondertekend en we zijn nu volop bezig om deze visie regionaal uit te werken in een integrale aanpak verkeersveiligheid.’

‘Het gaat daarbij om een veel sterker risicogestuurde aanpak om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen’, legt Marieke uit. ‘Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de plekken waar daadwerkelijk een ongeluk is gebeurd om achteraf maatregelen te nemen, maar dat we vooral kijken naar alle risico’s die tot ernstige ongevallen kúnnen leiden en dat we proberen die risico’s weg te nemen of te verkleinen.’

Drie pijlers

Die aanpak rust op drie pijlers, maakt Marieke duidelijk: ‘We kijken dus niet alleen naar de infrastructuur maar we proberen het aantal verkeersslachtoffers ook terug te dringen door specifiek te kijken naar kwetsbare risicogroepen en naar individueel risicogedrag, zoals rijden onder invloed, afleiding en te hard rijden. Oplossingen en maatregelen zoeken we in educatie & voorlichting, campagnes, handhaving, en het veiliger maken van infrastructuur.’

Kwetsbare groepen

Uit een risico-analyse voor de Vervoerregio springen twee kwetsbare groepen als eerste in het oog, legt Marieke uit. De eerste groep bestaat uit kwetsbare voertuigen met de fiets bovenaan, maar ook andere tweewielers als brommers en motorrijders. ‘Met campagnes, voorlichting en training kun je hen bewuster van de risico’s proberen te maken. Ook kun je automobilisten bewuster maken van deze kwetsbare groepen in het verkeer.’

65-plussers

Verder zijn er twee leeftijdsgroepen waarin relatief meer verkeersslachtoffers vallen: ten eerste 65-plussers, gevolgd door jongeren. Marieke: ‘We zetten programma’s als ‘Doortrappen’ voor 65-plussers in, waarmee zij zich bewust worden van manieren waarop ze veilig tot op hoge leeftijd kunnen blijven fietsen – en daar plezier in houden. Ook geven we bijvoorbeeld via het centrale platform Verkeer en Meer voorlichting en educatie aan jongeren via scholen.’

Onderzoeker Verkeersveiligheid en Mobiliteit van de Vervoerregio Marieke van der Meer: 'We zijn volop bezig het Landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 regionaal uit te werken in een integrale aanpak verkeersveiligheid.'

Onervaren bestuurders

Daarnaast zijn onervaren bestuurders een risicogroep. ‘Dat zijn niet alleen jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald, maar ook mensen die een nieuw type vervoermiddel gaan gebruiken, zoals de speed-pedelec. Ook deze mensen willen we bereiken met bijvoorbeeld voorlichting en campagnes.’

Veiliger maken 50-kilometerwegen

Uit de analyse blijkt verder dat op bepaalde type wegen het ongevalsrisico hoger ligt. Marieke: ‘Op 50-kilometerwegen bijvoorbeeld vallen de meeste slachtoffers. In een volgende investeringsronde zullen we dan ook juist daar een slag proberen te maken met deze meer risico-gestuurde aanpak. We leggen de prioriteit bij het veiliger maken van die 50-kilometerwegen, ook als op bepaalde plekken nog geen ongelukken zijn gebeurd. Beter voorkomen dan genezen.’

 

 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?