Afbeelding
woensdag 16 oktober 2019

Investeringsagenda Mobiliteit vastgesteld

Hedy Luchtmeyer

Onlangs is de Investeringsagenda Mobiliteit vastgesteld door de regioraad. Dit programma gaat gepaard met jaarlijks zo’n 120 miljoen euro aan investeringen voor projecten in de hele Amsterdamse regio. Martijn Sargentini, coördinator van deze agenda, vertelt er meer over.

De Investeringsagenda Mobiliteit is vastgesteld, wat betekent dit voor de gemeenten en hun inwoners?

“De investeringsagenda biedt een overzicht van alle maatregelen die we als Vervoerregio de komende tijd gaan inzetten en financieren. Het zijn projecten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en schone mobiliteit. In totaal gaat het om honderden projecten door de hele regio, variërend van de aanleg van infrastructuur zoals busbanen en snelfietsroutes tot maatregelen voor de verkeersveiligheid. De Vervoerregio investeert zo’n 120 miljoen euro per jaar in deze projecten. De agenda komt tot stand in samenwerking met de 15 gemeenten en wordt jaarlijks geactualiseerd.”

Wat is er nieuw aan deze investeringsagenda?

“Voorheen had de Vervoerregio aparte investeringsagenda’s per vervoermiddel, zoals Fiets, Weg en OV. Nu hebben we één nieuwe Investeringsagenda Mobiliteit voor alle regionale projecten. Zo sluiten we beter aan bij de problematiek van de gemeenten, die zich vaak per gebied concentreert. Bij de reconstructie van een weg bijvoorbeeld, nemen we tegelijkertijd ook maatregelen voor fietspaden, bushaltes en veilige oversteekplaatsen. Zo kunnen we projecten beter in samenhang aanpakken en inzichtelijk maken voor de gemeenten.”

Martijn Sargentini: "Het is mooi om te zien hoe het beeld van de regio in de loop der jaren verandert; de stationsomgevingen zijn mooier geworden, er zijn goede fietsenstallingen, autoluwe maatregelen, toegankelijke bushaltes en meer en bredere fietspaden."

Er staan wel honderden projecten in. Welke projecten vind je zelf bijzonder?

“Een typisch Vervoerregioproject is de vervanging van de brug over de Amstel bij de N522 bij Ouderkerk. Daar vergroten we ook meteen de doorstroom van de bus, leggen we een tunnel aan voor fietsers en voetgangers en verbeteren we de verkeersveiligheid. Een ander bijzonder project vind ik de aanleg van de fietsroutes tussen Amsterdam en Schiphol. Dit zijn mooie middellange afstand routes voor werknemers die vanuit de omliggende plaatsen naar Schiphol kunnen fietsen. Ook voor toeristen en recreanten zijn deze routes interessant.”

Welke ambitie zit er in de Investeringsagenda? Wat wil de Vervoerregio bereiken?

“Alle projecten moeten bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio en aan de doelen van ons beleid. Dat wil zeggen dat mensen prettig van deur tot deur moeten kunnen reizen, met soepele overstappen en met zo min mogelijk schadelijke uitstoot. Daar toetsen we de projecten op. Tegelijkertijd is het geen blauwdruk; we houden scherp oog voor actuele ontwikkelingen in de mobiliteit en blijven met gemeenten in gesprek. Elk jaar wordt de agenda bijgesteld. We weten namelijk ook dat er vertragingen kunnen ontstaan bij het realiseren van projecten. Maar als het lukt om het merendeel van de agenda in tien jaar uitgevoerd te krijgen… dan is de regio een stuk beter bereikbaar,  het reizen aantrekkelijker en verkeersveiliger én is er voor fietsers en voetgangers eindelijk een vaste verbinding tussen Amsterdam centrum en Noord.”

Welke projecten kunnen we nog meer op straat zien de komende tijd?

‘De nieuwe fietsenstalling bij station Amsterdam RAI is bijna klaar. Verder wordt er hard gewerkt aan een busbaan en snelle fietsroute van Aalsmeer naar Schiphol-Zuid. Ook opent binnenkort weer een deel van de kleine binnenring van Amsterdam. Fietsers moeten nu nog even omfietsen tussen Weteringcircuit en Nederlandse bank maar dat duurt niet lang meer.’

Wat maakt dit werk zo leuk om te doen?

“Het is mijn rol om voor de gemeenten, bestuurders en raadsleden het totale overzicht te verzorgen, te laten zien wat er gebeurt binnen de projecten en welke gevolgen dit heeft voor de begroting. Het is leuk om de schakel te zijn tussen beleid en uitvoering, er wordt wel 60 tot 70 keer per jaar ergens in de regio een lintje doorgeknipt. Het is mooi om te zien hoe het beeld van de regio in de loop der jaren verandert; de stationsomgevingen zijn mooier geworden, er zijn goede fietsenstallingen, autoluwe maatregelen, toegankelijke bushaltes en meer en bredere fietspaden. Dat doen we als Vervoerregio niet zelf maar samen met de gemeenten en andere partijen én met een team van enthousiaste collega’s.”

Nog meer informatie? Kijk dan hier

Heeft u vragen? Stel ze hier.

19 oktober 2019 | 20:30

Jan.Meeuwenberg.

Hoe gaat het in zijn werk met grote projecten zoals eventueel een Oost/Westlijn wat de investering betreft, dat zal als het doorgaat over veel meer kosten gaan.

Dat zal veel meer bedragen dan de jaarlijkse investeringsagenda van 120 miljoen, wordt dat over meerdere jaren uitgesmeerd ?

22 oktober 2019 | 11:16

Iris van Gelder

De kosten van bijdragen aan grote projecten worden inderdaad over meerdere jaren uitgesmeerd, we doen dat bijvoorbeeld met de bijdragen aan ZuidasDok en Sprong over het IJ. De Oost/Westlijn staat nu niet in de InvesteringsAgenda, en is daarmee nu niet aan de orde.

17 oktober 2019 | 21:15

toemie

Nog even… nog even en dan gaat de investeringsagenda bijna alleenmaar over nieuwe railprojecten!

17 oktober 2019 | 10:26

n-evo

Bedankt voor het toevoegen.

17 oktober 2019 | 10:55

Iris van Gelder

Graag gedaan!

16 oktober 2019 | 18:57

n-evo

Kunnen we de investeringsagenda ook ergens inzien?

17 oktober 2019 | 10:00

Iris van Gelder

Onderaan het artikel staat de link naar een bericht met een download van het rapport.

Wil je dit bericht delen?