Afbeelding
woensdag 13 maart 2019

Hoever is het ontwerp van station Sixhaven? 

Renske van Bers

Een tijdje terug gingen we langs bij technisch manager Jolly Nachbar van Metro en Tram die – samen met een team – werkt aan een ontwerp voor station Sixhaven. Jolly en collega Roy Ummenthun, vanuit het team betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Sixhaven, vertellen hoever ze nu zijn. De beslissing of het station er daadwerkelijk komt, wordt in 2020 door B&W genomen.

Jolly: “Deze maand verwachten we een flink eind te komen met een aantal verschillende ontwerpen.” Roy: “In deze ontwerpen is met name gekeken naar de bouwkundige projectie van het station. Dit houdt in dat we ons hebben beziggehouden met de oppervlaktes van technische ruimten, de maatvoering van het perron en hoe de reizigers die nu richting veerponten lopen, een goede oversteek over het Noordhollandsch Kanaal kunnen maken, om de in- en uitgangen van het station te bereiken.”

Vervoerwaarde A0_Huidige Veren 2030-BASIS_PPT-mei2018

Discussie

Jolly: “Zeker over deze oversteek van het Noordhollandsch Kanaal is discussie geweest. De plek en vooral de uitvoering van deze verbinding hangt nauw samen met de uitwerking van het ontwerp. Er loopt nu ook een onderzoek naar een route via verschillende brug of tunnelvarianten. Een van de tunnelvarianten zou dan, ondergronds, aan moeten sluiten op de zuidelijke ingang van het station. Ook baseren we het ontwerp op de verwachte drukte van de in- en uitgangen. Volgens berekeningen zou je bij de minst drukke zijde kunnen volstaan met één trap en één roltrap. Zodoende zou je ook weer kunnen besparen op energiekosten.”

Meerdere ontwerp-varianten

Om de mogelijkheden nog even open te houden, wordt er nu gewerkt aan meerdere ontwerp-varianten voor specifiek dit deel van het ontwerp. Roy: “Uiteindelijk is het niet aan ons, maar aan B&W om een afweging te maken. Hoe groter het station wordt, hoe duurder het is en hoe langer de bouw in beslag neemt. Maar dan heb je wel een station dat grotere stromen reizigers aankan.” Jolly: “Daarbij hebben we ook goed gekeken naar de maatvoering van het perron. De Noord/Zuidlijnstations zijn voorzien van brandwerende bekleding en uiteraard moet dit bij Sixhaven ook het geval zijn. Hierdoor hebben we alleen wel wat moeten inleveren op de breedte van het perron ten opzichte van een eerder schetsontwerp uit 2016.”

20180911 Sixhaven (1)

Wellicht komt er ooit een tunneltje wat reizigers kunnen gebruiken om het kanaal te passeren.

Nieuwe perron-variant

Roy: “We komen nu uit op een perronvariant met een breedte van 5,76 meter. Bij deze maatvoering hoeft het spoor niet naar buiten verplaatst te worden en kunnen de kabelkokers tegen de tunnelwanden blijven liggen. Dit bespaart veel kosten en ook tijd bij het bouwen en testen.” Jolly: “We hebben ook loopstroomsimulaties uitgevoerd om te onderzoeken of comfort en veiligheid niet in het geding komen bij deze breedte. Dat is gelukkig niet het geval.”

Realisatie

Naast de uitwerking van het station zelf, is er ook onderzocht hoe het station het beste te realiseren is met het oog op de exploitatie. Jolly: “Een van de onderzochte varianten is een variant waarbij de realisatietijd het kortst is, maar dat tegelijkertijd als nadeel heeft dat het tracé ter hoogte van Sixhaven buitendienst gesteld zou moeten worden voor een langere periode. In deze bouwperiode zou er dan alleen gereden kunnen worden tussen Zuid en CS.” Roy: “Daarnaast ligt er nu ook een variant waarbij er minder overlast voor de reizigers is, maar waarbij de bouw zelf wel langer duurt. Hierbij zal er ter hoogte van de Sixhaven over een enkel spoor worden gereden. De frequentie neemt dan wel wat af, maar reizigers hoeven dan niet over te stappen op vervangend busvervoer.”

Projectbesluit

Binnenkort zal de gemeente de verschillende ontwerpvarianten aan een tussentijdse beoordeling onderwerpen. Jolly: “Het is de bedoeling dat er dan een aantal knopen worden doorgehakt waarbij er een soort ‘Programma van eisen’ komt te liggen, zodat we In het voorjaar verder kunnen met het uitwerken van het ontwerp. En, zoals ik al eerder vertelde, zal B&W dan in 2020 het uiteindelijke besluit nemen of station Sixhaven er ook daadwerkelijk komt.”

Uiteraard blijven we deze ontwerpfase volgen. Heb je vragen aan Jolly en zijn team? Stel ze hieronder.