Afbeelding
woensdag 13 maart 2019

Hoever is het ontwerp van station Sixhaven? 

Renske van Bers

Een tijdje terug gingen we langs bij technisch manager Jolly Nachbar van Metro en Tram die – samen met een team – werkt aan een ontwerp voor station Sixhaven. Jolly en collega Roy Ummenthun, vanuit het team betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Sixhaven, vertellen hoever ze nu zijn. De beslissing of het station er daadwerkelijk komt, wordt in 2020 door B&W genomen.

Jolly: “Deze maand verwachten we een flink eind te komen met een aantal verschillende ontwerpen.” Roy: “In deze ontwerpen is met name gekeken naar de bouwkundige projectie van het station. Dit houdt in dat we ons hebben beziggehouden met de oppervlaktes van technische ruimten, de maatvoering van het perron en hoe de reizigers die nu richting veerponten lopen, een goede oversteek over het Noordhollandsch Kanaal kunnen maken, om de in- en uitgangen van het station te bereiken.”

Vervoerwaarde A0_Huidige Veren 2030-BASIS_PPT-mei2018

Discussie

Jolly: “Zeker over deze oversteek van het Noordhollandsch Kanaal is discussie geweest. De plek en vooral de uitvoering van deze verbinding hangt nauw samen met de uitwerking van het ontwerp. Er loopt nu ook een onderzoek naar een route via verschillende brug of tunnelvarianten. Een van de tunnelvarianten zou dan, ondergronds, aan moeten sluiten op de zuidelijke ingang van het station. Ook baseren we het ontwerp op de verwachte drukte van de in- en uitgangen. Volgens berekeningen zou je bij de minst drukke zijde kunnen volstaan met één trap en één roltrap. Zodoende zou je ook weer kunnen besparen op energiekosten.”

Meerdere ontwerp-varianten

Om de mogelijkheden nog even open te houden, wordt er nu gewerkt aan meerdere ontwerp-varianten voor specifiek dit deel van het ontwerp. Roy: “Uiteindelijk is het niet aan ons, maar aan B&W om een afweging te maken. Hoe groter het station wordt, hoe duurder het is en hoe langer de bouw in beslag neemt. Maar dan heb je wel een station dat grotere stromen reizigers aankan.” Jolly: “Daarbij hebben we ook goed gekeken naar de maatvoering van het perron. De Noord/Zuidlijnstations zijn voorzien van brandwerende bekleding en uiteraard moet dit bij Sixhaven ook het geval zijn. Hierdoor hebben we alleen wel wat moeten inleveren op de breedte van het perron ten opzichte van een eerder schetsontwerp uit 2016.”

20180911 Sixhaven (1)

Wellicht komt er ooit een tunneltje wat reizigers kunnen gebruiken om het kanaal te passeren.

Nieuwe perron-variant

Roy: “We komen nu uit op een perronvariant met een breedte van 5,76 meter. Bij deze maatvoering hoeft het spoor niet naar buiten verplaatst te worden en kunnen de kabelkokers tegen de tunnelwanden blijven liggen. Dit bespaart veel kosten en ook tijd bij het bouwen en testen.” Jolly: “We hebben ook loopstroomsimulaties uitgevoerd om te onderzoeken of comfort en veiligheid niet in het geding komen bij deze breedte. Dat is gelukkig niet het geval.”

Realisatie

Naast de uitwerking van het station zelf, is er ook onderzocht hoe het station het beste te realiseren is met het oog op de exploitatie. Jolly: “Een van de onderzochte varianten is een variant waarbij de realisatietijd het kortst is, maar dat tegelijkertijd als nadeel heeft dat het tracé ter hoogte van Sixhaven buitendienst gesteld zou moeten worden voor een langere periode. In deze bouwperiode zou er dan alleen gereden kunnen worden tussen Zuid en CS.” Roy: “Daarnaast ligt er nu ook een variant waarbij er minder overlast voor de reizigers is, maar waarbij de bouw zelf wel langer duurt. Hierbij zal er ter hoogte van de Sixhaven over een enkel spoor worden gereden. De frequentie neemt dan wel wat af, maar reizigers hoeven dan niet over te stappen op vervangend busvervoer.”

Projectbesluit

Binnenkort zal de gemeente de verschillende ontwerpvarianten aan een tussentijdse beoordeling onderwerpen. Jolly: “Het is de bedoeling dat er dan een aantal knopen worden doorgehakt waarbij er een soort ‘Programma van eisen’ komt te liggen, zodat we In het voorjaar verder kunnen met het uitwerken van het ontwerp. En, zoals ik al eerder vertelde, zal B&W dan in 2020 het uiteindelijke besluit nemen of station Sixhaven er ook daadwerkelijk komt.”

Uiteraard blijven we deze ontwerpfase volgen. Heb je vragen aan Jolly en zijn team? Stel ze hieronder.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

11 september 2019 | 17:31

Jurrien

Hier een oudere tekening gevonden van ontwerp sixhaven:

https://www.noordzuidlijnkennis.net/wp-content/uploads/2013/11/aftakking-sixhaven.pdf

Hier lijkt dus al rekening mee te zijn gehouden (de samenvoeging van zaandamlijn en M52 is in dat plan getekend tussen sixhaven en centraal). Gelukkig… 

groetjes, en succes!

11 september 2019 | 14:48

Jurrien

Misschien is het nog wel mogelijk om samen te voegen ná sixhaven, als sixhaven iets meer van het IJ af wordt geplaatst. Dan kan je de sporen nog voor het IJ maar ná sixhaven samen laten voegen, en misschien een extra perron creeren. Dat klinkt nu allemaal niet noodzakelijk, maar in de toekomst wanneer de metro door is getrokken naar zaandam én purmerend bijvoorbeeld, dan heb je zoveel mensen te vervoeren dat je bijvoorbeeld wilt kunnen kiezen om Zuid-Purmerend maximaal frequent te laten rijden, en Zaandam-Sixhaven maximaal te laten rijden, zonder hinder van elkaar. Zonder een extra perron bij sixhaven wordt de gezamelijke capaciteit van beide lijnen gelimiteerd door de capaciteit van enkel het stuk sixhaven-Zuid, en de mogelijkheden voor invoegen van de lijnen. Misschien denk ik iets te ver door in de toekomst, maar toch… Het is een idee te kijken of er ruimte blijft voor een extra perron bij sixhaven. 

Excuus voor de drie-dubbele posting

11 september 2019 | 14:28

Jurrien

Nu lijkt me een samenvoegen van sporen ná sixhaven erg lastig, gezien dat onder het ij moet plaatsvinden. Maar toch, ik dacht het maar even op te brengen. Er is ook wat voor te zeggen om de zaandam-Sixhaven lijn niet door te laten rijden naar zuid, om hinder met M52 te voorkomen, en de frequenties los van elkaar te kunnen regelen. Maar er is ook wat voor te zeggen om wel de lijn vanaf zaandam juist wél helemaal door te laten rijden naar zuid. Mijn punt is meer, die keuze heeft invloed op het ontwerp van station sixhaven, en ik vroeg me af of daar rekening mee gehouden wordt…

11 september 2019 | 14:21

Jurrien

Ik vroeg me af of er bij het bouwen van dit station ook rekening gehouden wordt met de planning van de metro door Noord-Havenstad? Als in, is bijvoorbeeld al duidelijk of die nieuwe metrolijn al vóór sixhaven gaat invoegen op hetzelfde spoor als de huidige metro 52, of dat de nieuwe metrolijn een eigen perron krijgt bij sixhaven, waar men kan overstappen op de 52.  Wanneer die keuze gaat vallen op invoegen vóór sixhaven, dan betekend dat automatisch dat ook de nieuwe lijn moet doorrijden naar Zuid (om hinder voor M52 te voorkomen). Maar als die nieuwe lijn niet vóór sixhaven invoegt, dan zal er een extra perron moeten komen voor deze metrolijn bij sixhaven, en daar moet dan ruimte voor blijven. De winst van die laatste keuze (met invoeging ná sixhaven) is dat de nieuwe lijn zou kunnen kiezen om een iets hogere frequentie aan te houden op het zaandam-sixhaven traject (met stellen die daar heen en weer rijden), terwijl de maximum frequentie of het traject sixhaven-zuid snel bereikt wordt middels M52 en de doorrijdende metrostellen van de nieuwe lijn.

14 maart 2019 | 00:18

trolly

Of die 576 centimeter wel of niet (te) smal is, hangt erg af van de vormgeving van het station. Eén van de schetsen die hier ooit langs is gekomen toonde perrons in bajonetligging, waarbij dus slechts een deel van het eilandperron aan weerszijden direct aan het spoor ligt, terwijl de rest de vorm van een zijperron met achterwand heeft. Dat lost al een aardig deel van het veiligheidsprobleem op. Perrondeuren zijn uiteraard ook een effectief middel.

13 maart 2019 | 23:52

toemie

Ik vind die platform breedte helemaal geen probleem, alleen denk ik dat t voor Amsterdammers nog wel ff wennen wordt. kijk maar naar “Clapham Common” op de Londense Northern Line, een krap station dat zelfs druk wordt in de spits: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%2Fcomp%2FCPF2TM%2Frush-hour-at-clapham-common-underground-station-london-england-uk-CPF2TM.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.alamy.com%2Fstock-photo-rush-hour-at-clapham-common-underground-station-london-england-uk-48274708.html&tbnid=3wKwfZOxCq_3YM&vet=1&docid=repf6UOYN9KHSM&w=1300&h=955&source=sh%2Fx%2Fim

Ik denk wel dat dat ons zo ook moet kunnen lukken toch?

13 maart 2019 | 22:30

Koen

@Gerard

Volgens mij moet Sixhaven daarom ook met hoge perrondeuren worden uitgerust.

13 maart 2019 | 12:26

Gerard

Enkelspoor hoeft geen rijtijd verlies te geven. Want nu gelijktijdig op CS maar daarna eerder op Noorderpark dan vertrek volgende vanaf Noorderpark. Daar zit meer dan een minuut speling in. Of te wel. Rijtijd CS – Noorderpark = 2 minuten, wachttijd 1 minuut, rijtijd Noorderpark – CS = 2 minuten. Bij elkaar 5 minuten. Er is dus genoeg speling bij een frequentie van 6 minuten. Ook iets langzamer rijden langs het werk hoeft dan geen bezwaar te zijn. Het lijkt mij een uitvoerbare mogelijkheid met ook iets ruimte voor vertragingen elders in het netwerk. Of een breedte van 5,76m genoeg is hang veel meer af van het hebben van obstakels zoals banken en dergelijke. Een heel sobere perron invulling lijkt dan zeer gewenst.

13 maart 2019 | 12:58

Renske van Bers

@Gerard, als het goed is zijn binnenkort de eerste artist impressions klaar. Groet, Renske

13 maart 2019 | 10:31

Jan

Een perronvariant met een breedte van 5,76 meter is wel erg smal.

Als alles goed loopt misschien voldoende, maar op het moment dat een metro ontruimd moet worden in de spits heb je daar echt te weinig ruimte voor en wordt het, in paniek situatie, al snel duwen met het risico dat mensen vallen en overlopen worden lijkt me.

Tweede punt dat genoemd wordt is enkel spoor rijden tijdens de bouw van het station, het is te hopen dat het beveiligingssysteem dat kan tegen die tijd, tot nu toe nu is dat nog steeds niet mogelijk.

Tevens loop je met enkel spoor rijden zoveel vertraging op dat je nooit de 6 minuten dienstregeling kan aanhouden zoals nu, vanaf Park Noord naar CS is nogal een eind dat afgelegd moet worden.

13 maart 2019 | 10:36

Renske van Bers

@Jan, dank, ik geef je reactie door! Groet, Renske

Wil je dit bericht delen?