Afbeelding
maandag 27 mei 2019

Hoe draagt de Vervoerregio bij aan duurzaamheid?

Bram Nieuwstraten

De Vervoerregio Amsterdam wil graag haar bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Hiervoor werken we onder andere aan Zero Emissie-bussen en laadvoorzieningen en stimuleren we dat nieuwe projecten zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. Een relatief nieuwe denkrichting is de zogeheten circulaire benadering. We spreken hierover met Milan van Dun (hierboven op de foto), beleidsmedewerker bij de Vervoerregio.

Milan, moeilijk woord dat circulair. Wat versta je eronder?

“Nou, daar zeg je wat. In onderzoeksland bestaan er inmiddels behoorlijk wat verschillende definities. Wij als Vervoerregio komen nog met een formele eigen definitie, deze zal dan door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Kort gezegd komt circulair erop neer dat de verschillende onderdelen van een product ‘losmaakbaar’ zijn. Op die manier kunnen de materialen waar het product uit bestaat later herbruikbaar zijn, op een hoogwaardige manier. Zo wordt de verspilling van grondstoffen geminimaliseerd en behouden ze veel meer van hun waarde.”

3 typen circulair

Economische modellen; van traditioneel lineair via modern recyclen, naar de nieuwe circulaire benadering van grondstoffen.

Dat klinkt interessant, maar hoe realistisch is dat?

“Onze economie is van oudsher lineair. Dit betekent dat producten aan het eind van hun levenscyclus als restafval worden weggegooid. Inmiddels is het heel gebruikelijk dat veel producten aan het eind van hun levenscyclus gerecycled worden. Helaas blijft er dan nog steeds restafval over. In een circulaire economie is er voor ieder onderdeel van een product aan het eind van de levenscyclus een nieuwe bestemming. En deze mogelijkheden voor een nieuwe bestemming zijn vooraf zo bedacht, al bij het ontwerp van het onderdeel. Er moeten nog wel veel stappen gezet worden om daar te komen, maar de toenemende belangstelling voor circulariteit de laatste jaren is goed om te zien. Als Vervoerregio moeten wij hier ook onze verantwoordelijkheid in pakken.”

Kun je een paar voorbeelden noemen?

“Er wordt gewerkt aan een regionale aanbesteding van bushokjes, dit doet de Vervoerregio in samenwerking met een aantal van haar gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat circulaire oplossingen beloond worden en daarom zullen deze in de beoordeling gunstig scoren. Daarnaast werken we samen met de provincie Noord-Holland aan de vervanging van de Cruquiusbrug in de N201 tussen Heemstede en Hoofddorp. De nieuwe brug dient met circulaire materialen gebouwd te worden. Wel willen we waken om niet te hard van stapel te lopen, het leren staat voorop. Opschalen is altijd mogelijk, maar we gaan uiteraard niet zomaar met geld smijten.”

Doet de Vervoerregio verder nog iets om ervoor te zorgen dat er meer circulair gewerkt wordt?

“Wij hebben één hele sterke troef in handen, namelijk ons inkoopbeleid. Door circulaire eisen te stellen in onze uitvragen kunnen we de markt die richting op sturen. Door niet zomaar voor goedkoop, maar ook soms voor te duurkoop te gaan, kunnen wij de markt bewegen om hier meer aandacht te hebben voor de losmaakbaarheid en herbestemming van materialen. De Vervoerregio is in de OV-sector een van de belangrijkste opdrachtgevers, dus er is op deze manier veel geld te verdienen voor de marktpartijen in die keten.”

Cruquiusbrug

Een impressie van een brug opgebouwd uit circulaire onderdelen.

Wat is daar dan bijzonder aan?

“Voor producenten ligt de focus doorgaans op de prijs omdat consumenten daarop selecteren. Er wordt meestal voor de laagste prijs gekozen. Daardoor werken producenten vaak met efficiënte en bewezen productieprocessen, gericht op het zo voordelig en snel mogelijk omgaan met materialen. Helaas betekent dat er weinig oog is voor de herbruikbaarheid. Sommige dingen zijn alsnog herbruikbaar, maar dat is niet omdat de producent dat zo bedacht heeft. Door als overheid andere eisen te stellen gaan marktpartijen en toeleveranciers meer energie steken in circulaire productie. Nu innoveren op circulariteit kan op lange termijn zelfs financieel voordelig zijn, omdat de levenscyclus van producten wordt verlengd.”

Wat is het toekomstperspectief op lange termijn?

“Binnen de Metropoolregio Amsterdam hebben alle 33 deelnemende gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam een intentieverklaring ondertekend. Hiermee spreken ze de doelstelling uit om in 2030 voor 100  procent circulaire inkoop te gaan. De Vervoerregio verkent op dit moment de mogelijkheden en ontwikkelt beleid om deze doelstelling te realiseren. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen naar een 100 circulaire inkoop zijn gezet.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?