Afbeelding
donderdag 7 februari 2019

Eerste paal fietsenstalling Leidseplein erin

Renske van Bers

Gisteren vond het startmoment van de bouw van een fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen op het Leidseplein plaats. Hoe de bouw eruit gaat zien en hoeveel fietsparkeerplekken er komen vertelt technisch manager Edwin van Oord, gemeente Amsterdam.

Edwin, wat kunnen we verwachten?

“We gaan hier een ondergrondse fietsenstalling realiseren onder het Kleine-Gartmanplantsoen met plaats voor 2000 fietsen. Dat is best veel, maar op zo’n plek – hartje Amsterdam – natuurlijk geen overbodige luxe. Daarbij is het doel van deze stalling dat het plein een eenheid gaat vormen met het inmiddels heringerichte ‘terrassenplein’. Doordat fietsen naar beneden verhuizen, hebben de fietsers en voetgangers straks ook weer alle ruimte.”

LSPPPP

Zowel wethouder Sharon Dijksma als portefeuillehouder bij de Vervoerregio, Gerard Slegers, waren aanwezig. Dijksma gaf het officiële startschot voor de bouw van de stalling, zie de foto boven dit artikel.

Is het moeilijk om op deze plek een stalling te realiseren?

“Het is inderdaad best een ingrijpende en technisch complexe operatie. Zoals je ziet werken we hier midden in de stad, tussen de gevels van de horeca en de trambaan en hebben we dus weinig ruimte. We willen de omgeving zo min mogelijk tot last zijn en daarom is – mede vanwege het geluid en de trillingen – besloten om de bouwput samen te stellen uit een wand van geboorde stalen buispalen.”

Buispalen? Jullie maken geen gebruik van damwanden?

“Dat klopt en dat is best bijzonder! In plaats van damwanden boren we dus allemaal palen, dicht naast elkaar, de grond ingaan. Deze worden tijdens het aanbrengen met elkaar verbonden door een laag cement rond de palen. Zo is de bouwput straks waterdicht. Het voordeel van de buispalen is dat je deze door obstakels in de grond kunt boren. En dat is hier wel nodig.”

fietsenstalling_kleine_gartmanplantsoen_zja_zwarts_jansma_architecten_05

Artist Impression van de stalling waarvan de Vervoerregio mede-financierder is, met als doel het verbeteren van fietsvoorzieningen.

Obstakels?

“Ja, er zitten veel obstakels in de bodem. Zo’n 100 jaar geleden was hier nog helemaal geen plein, maar lag hier het verlengde van de Lijnbaansgracht. Deze is rond 1920 aan het zicht onttrokken door de aanleg van het Kleine-Gartmanplantsoen. Er stroomt nu onder de straat nog water door een kleine watertunnel en in de grond zitten nog veel resten van de kademuren van vroeger. Door de speciale boorkop op de buispalen kunnen we deze oude resten doorboren zonder ze eerst vrij te hoeven graven. Tijdens het vrijgraven van de bouwput komen we straks deze oude resten weer tegen en kunnen ze gemakkelijk worden opgeruimd.”

En wanneer is de stalling klaar?

“Als alles volgens planning verloopt en we geen onverwachte zaken tegenkomen, dan verwachten we dat de stalling en het nieuwe plein – met groen en veel natuurstenen banken – begin 2021 in gebruik kan worden genomen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

5 april 2019 | 03:28

John

@trolly: ik vind de argumenten van Remko behoorlijk sterk. Dat kan ik niet van de inhoud van jouw berichten zeggen.

2 april 2019 | 00:56

trolly

@Jan.Meeuwenberg.: Misschien is het een geruststellende gedachte dat de metrotunnels grotendeels door pleistocene afzettingen zijn geboord — lagen die dus ontstaan zijn lang voordat er sprake was van menselijke aanwezigheid. Schatten zoals in station Rokin getoond worden zijn dus boven de tunnels te vinden.

De rijkdom aan vondsten uit de Amstelbedding is elders overigens niet te verwachten, om eerder aangedragen redenen. Ik deel de gedachte dat het jammer is dat er veel is blijven liggen trouwens niet. Zo blijft het zgn. bodemarchief nog enigszins intact, en kunnen toekomstige generaties daar naar dan geldende inzichten mee omgaan. 

1 april 2019 | 23:51

Jan.Meeuwenberg.

@Remko: Ja ik ben ook blij dat ik deze site ontdekt heb, onvoorstelbaar aantal gevonden voorwerpen met veel geschiedenis, en die voorwerpen zijn gevonden bij de Stations van het Damrak en het Rokin, dus een klein gedeelte van de Amstel,dus er zal nog veel voorwerpen zijn die nu voor eeuwig blijven liggen onder de geboorde tunnels waar niet meer bij te komen is, wel jammer.

1 april 2019 | 22:47

johan siemons

@trolly………ik verbaas mij suf !

1 april 2019 | 19:00

trolly

@Remko: Hè ja, kom nou eindelijk eens met een sterk argument. In geen van je 15 (!) posts hier lees ik namelijk iets dat niet voor willekeurig welke andere plek zou gelden.

@j.siemons: Je blijft je verbazen, nietwaar?

1 april 2019 | 17:00

Remko

@trolly: Ik stel niet dat hier “een veel grotere prioriteit zou moeten gelden”. Ik geef wel een aantal sterke argumenten waarom er onderzoek had moeten plaatsvinden. Dat in tegenstelling tot wat je stelt geen algemeenheden. 

2 april 2019 | 15:55

Renske van Bers

@Remko, ik ben er nog mee bezig, maar verwacht eigenlijk niet een ander antwoord te krijgen dan dat er al onderzoek is gedaan naar deze plek en hier geen interessante vondsten uit zijn gekomen. Bureau archeologie is daarbij behoorlijk nauwkeurig en dragen er als stadsarcheologen juist zorg voor dat er geen objecten verloren gaan. Groet, Renske

1 april 2019 | 16:55

Remko

@Jan.Meeuwenberg: ik vind https://belowthesurface.amsterdam/ een prachtige site!

1 april 2019 | 09:28

j.siemons

@trolly…….ik ontdek bij medevolger gevoel voor historie ( ? ! )

1 april 2019 | 01:14

trolly

@Remko: Een paar posts geleden vroeg ik je je aanname dat er unieke bodemvondsten verloren gingen te motiveren. Dat is kennelijk lastig, want ik hoor alleen algemeenheden. Je bezorgdheid over deze specifieke plek is roerend, maar kennelijk kan je zelf ook geen specifieke reden kan bedenken waarom er hier een veel grotere prioriteit zou moeten gelden dan voor andere bouwplaatsen in de stad waar eveneens gegraven wordt. 

Begrijpelijk overigens, want er is geen  bommenwerper neergestort in het Kleine-Gartmanplantsoen, er ligt geen bunker en er heeft nooit een Frans legerkamp gestaan.

31 maart 2019 | 15:18

Jan.Meeuwenberg.

@Remko: Wat de eerdere Archeologische vondsten betreft zie de interessante website die ik zelf pas ontdekt heb, echt een juweeltje van een website, maar misschien was die al bekend bij de meeste volgers?

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/vindplaatsen/noord-zuidlijn/

31 maart 2019 | 13:51

Remko

@trolly: Archeologie is veel meer dan het identificeren van zeer oude bewonings- en gebruikslagen en heeft ook betrekking op meer recente perioden. Er is bijvoorbeeld juist toenemende belangstelling voor de beide wereldoorlogen.

Een zeer belangrijk argument voor onderzoek is dat het daarna niet meer mogelijk is, wat hier het geval is. 

Bovendien is het bij het graafwerk, dat nu toch al plaatsvindt, relatief goedkoop om onderzoek te doen, dus een goede besteding van het beperkte budget.

Je vermoeden dat ik dingen verwar is duidelijk volkomen onterecht. 

31 maart 2019 | 08:34

trolly

@Remko: Zoals ik al vermoedde verwar je een paar dingen. Vier à vijf eeuwen zijn welliswaar lang ten opzichte van een mensenleven, maar archeologisch gezien niet echt. Als bekend was dat er ter plekke interessante gebouwen gestaan zouden hebben of ingrijpende gebeurtenissen plaats hadden gevonden, dan zou dat mogelijk interessant kunnen zijn.

Blijft over water (maar geen druk vaarwater als het Damrak)  en beerputten — beiden als gezegd met een korte geschiedenis. Daarmee is het inderdaad niet uitgesloten dat er een aardig object opduikt, maar zulke objecten zijn eigenlijk bijvangst voor de archeoloog.

Doel van archeologisch onderzoek is de reconstructie van de plaatselijke geschiedenis door het identificeren van bewonings- en gebruikslagen. Op de plek van deze bouwput is precies dat overbodig, want bekend.

Daarbij is het goed om te bedenken dat er veel plekken in en rond Amsterdam zijn, die een veel gecompliceerder verleden hebben en juist wèl uitgebreid onderzocht worden, en dat het beschikbare budget voor dergelijk onderzoek niet onbeperkt is.

30 maart 2019 | 09:35

Remko

@trolly: Waarom vind vanaf de 17e eeuw kort? Die periode tot en met de Tweede Wereldoorlog is interessant genoeg. Waar nu gewerkt wordt was ook na 1600 honderden jaren water waar vast van alles in is gevallen. En bebouwing met beerputten waarvan de overblijfselen vaak nog vele boeiende vondsten opleveren. Nu er gegraven wordt is het zeer betreurenswaardig dat daar niet wordt gezocht. 

29 maart 2019 | 19:47

trolly

@Remko: Waar baseer je die aanname op? Hoewel je bezorgdheid om het bodemarchief ter plaatse me sympathiek is, lijkt het me niet aannemelijk dat er op de plek van de bouwwerkzaamheden uitzonderlijke artefacten danwel architectonische resten te verwachten zijn.

De omgeving van het Leidseplein raakt “pas” in de 17e eeuw bebouwd. Voor het tot stand komen van de “derde uitleg” wordt er landbouw bedreven. Dat houdt in, dat er op die specifieke plek — behoudens als er door enorm toeval een veel oudere nederzetting of boerderij ligt, wat niet plausibel is in veengebied — nauwelijks uitzonderlijke vondsten van vóór de stadsuitbreiding te verwachten zijn. De relatief korte periode daarna zal ook geen heel boeiende vondsten opleveren.

Voordat er met de bouwwerkzaamheden is begonnen, is aan de hand van overwegingen als bovenstaand een inschatting van de archeologische potentie van het bouwterrein gemaakt zijn. Dat er alsnog iets gevonden wordt is daarmee niet uitgesloten, maar waarschijnlijk is het niet. Ik zou er niet wakker van liggen.

28 maart 2019 | 16:56

Remko

Het lijkt erop dat de vele kostbare bodemschatten op de plaats waar nu gebouwd wordt voorgoed verloren zijn 🙁

14 maart 2019 | 13:55

Remko

@trolly, wat betreft die zon niet, maar veel wel …  Renske meeste invloedrijke Nederlander 🙂

14 maart 2019 | 14:00

Renske van Bers

@Remko, was het maar zo’n feest 🙂

14 maart 2019 | 00:07

trolly

@Remko: Het zou ook mooi zijn als morgen de zon scheen, maar ik weet niet of Renske daar invloed op heeft.

13 maart 2019 | 14:12

Remko

@Renske, het zou mooi zijn als Thijs zelf hier reageert, dan is er een directe dialoog.

13 maart 2019 | 12:53

Remko

@Thijs ter Horst, kunt u een toelichting geven waarom het Leidseplein niet zo interessant zou zijn? 

13 maart 2019 | 12:56

Renske van Bers

@Remko, ik weet niet of Thijs deze site volgt, ik bel hem deze week. Groet, Renske

9 maart 2019 | 14:48

Remko

@Renske, dank je hiervoor. Ik vind het echter merkwaardig dat het Leidseplein niet zo interessant zou zijn. Zie de link die ik stuurde. Ik zou graag onderbouwing vernemen van de heer Ter Horst.

7 maart 2019 | 20:14

Remko

@Renske, goed plan! Raad wel aan dit snel te doen. Groet, Remko

8 maart 2019 | 11:38

Renske van Bers

@Remko, voor nu heb ik iig even een snel antwoord, gegeven door Thijs ter Horst van Monumenten en Archeologie van de gemeente: Sinds 2007 is het een wettelijke verplichting voor aannemers/projectontwikkelaars om ons te consulteren, voordat ze aan de slag gaan. Op basis van onze ervaring en onderzoek besluiten wij dan of ze aan de bouw mogen starten en hoe. Ook voor de bouw van deze stalling zijn we geraadpleegd. Het Leidseplein is alleen een voorbeeld van een stuk grond dat archeologisch gezien – op het gebied van vondsten – niet zo interessant is. Groet, Renske

6 maart 2019 | 21:15

Remko

@Renske, als jullie nou eens met draaiende camera bij de verantwoordelijke wethouder langsgaan? 

7 maart 2019 | 14:36

Renske van Bers

@Remko, ik dacht zelf aan een alternatief: als ik nou eens bij het team van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski langsga en hier een artikel over maak? Zij zijn ook van de gemeente en er bestaat vast wel een handboek/leidraad hoe er met grote bouwprojecten in het oude centrum moet worden omgegaan om te voorkomen dat archeologische vondsten vernietigd of beschadigd worden. Idee? Groet, Renske

4 maart 2019 | 15:36

Remko

Hi Renske, ik weet zeker dat jij je best doet. 

Misschien houden ze zich bewust stil? 

Misschien wat kranten attenderen? 

AT5, lezen jullie mee?

6 maart 2019 | 15:34

Renske van Bers

@Remko, Altijd het proberen waard 🙂

4 maart 2019 | 15:30

Remko

Hi Renske, is er al bekend wanneer er ongeveer een antwoord komt op mijn vraag van 7 februari?

4 maart 2019 | 15:33

Renske van Bers

@Remko, nee. Het is geen directe collega en ik heb hem inmiddels gemaild, gebeld en weer gemaild. Ik doe mijn best, maar nog geen reactie ontvangen. Groet, Renske

23 februari 2019 | 08:08

Remko

Renske, het is kennelijk geen makkelijke vraag 😉

25 februari 2019 | 12:02

Renske van Bers

@Remko, ik bel er even achteraan!

13 februari 2019 | 18:32

Remko

Wanneer krijg ik antwoord op mijn vraag?

13 februari 2019 | 18:35

Renske van Bers

Remko, excuus, je vraag is uitgezet. Groet en fijne avond, Renske

12 februari 2019 | 10:34

johan siemons

@Maarten…dag , een “watertunnel” is toch hetzelfde als een duiker/buis ? en ja , er heeft altijd een “waterloop” onder het plein en verder bebouwing doorgelopen . zodat de feitelijke functie van de lijnbaansgracht intact blijft/bleef .

11 februari 2019 | 19:57

Maarten

In hoeverre kan het water van de Lijnbaansgracht nu nog doorstromen onder het Kleine Gartmanplantsoen door, naar de Melkweg? Er nu een ‘watertunnel’, schrijven jullie. Blijft die? Wordt die vervangen door een duiker/buis of iets dergelijks?

Of gaat de gracht doodlopen hier? En wat betekent dat voor de waterkwaliteit van de gracht?

13 februari 2019 | 11:06

Renske van Bers

@Maarten, de ‘minigracht’ wordt nu gedempt. Omdat het om zon kleiné doorgang ging, heeft dat niet veel invloed op de waterkwaliteit. Groet, Renske

11 februari 2019 | 11:48

n-evo

Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Het Leidseplein e.o. is in ieder geval al een heel stuk opgeknapt. Dat de fietsenmassa uit het zicht verdwijnt is geen overbodige luxe op dit stuk.

Iets dat blijft opvallen: het is nogal altijd niet heel duidelijk waar de 5, 7 en 19 richting West stoppen omdat de halte vrijwel volledig uit het zicht ligt. Tenzij je recht de Marnixstraat in kijkt. Misschien dat er overwogen kan worden iets van verwijzingen naar de overige rijrichtingen te plaatsen bij de haltes in de vorm van duidelijk zichtbare bordjes (onder de displays met vertrektijden misschien?). Ik weet dat deze info ook al in de abri’s hangt, maar ook daar moet je weer net voor staan om dat te zien. 🙂

8 februari 2019 | 13:38

Nico Stibbe

en de entree via de Leidsepoort?

8 februari 2019 | 00:00

Metrofan.

Een goede zaak dat veel van die fietsen uit het zicht gebracht gaan worden.

Geen mooi gezicht al die bovengrondse fietsen massa’s.

Ook nog fietsenstallingen bij het Victoriahotel en bij het IJ heb ik begrepen, wanneer

zijn die klaar en hoeveel fietsen kunnen dan totaal uiteindelijk weggewerkt worden (uit het zicht)? misschien zijn er nog meer plannen om die fietsenmassa’s zoveel mogelijk weg te werken, een goede zaak.

8 februari 2019 | 23:16

Duco

@Metrofan.
Klopt! Het totaal aantal inpandige fietsenstallingen bij Amsterdam Centraal wordt opgevoerd tot ongeveer 22.000 plekken. 7.000 nieuwe plekken komen bij de Prins Hendrikkade vlakbij het Victoriahotel. De planning hiervan is 2023. Aan de IJzijde komen 4.000 plekken. Daarnaast worden de andere inpandige fietsenstallingen ook nog vergroot. Wanneer deze andere fietsenstallingen klaar zijn, is niet bekend.

7 februari 2019 | 23:00

Tim

@Remko met deze palen wordt het materiaal nog wat dieper het veen ingeduwd.

7 februari 2019 | 19:31

Remko

Ik verwacht dat er heel wat archeologisch interessant materiaal in de grond zit.

Zie bijvoorbeeld:

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/leidseplein-16602017/

Wat wordt er aan gedaan dit zoveel mogelijk veilig te stellen?

Wil je dit bericht delen?