Afbeelding
donderdag 10 oktober 2019

Een autoluw Amsterdam: Hoe en wanneer ?    

van de Redactie | Vervoerregio

‘Amsterdam vol gas naar autoluw’ kopte het Parool vorige week. Bart Schalkwijk, beleidsmedewerker bij de Vervoerregio Amsterdam, is nauw betrokken bij het ontwerp van deze plannen en vertelt meer.

Wat gaan de gemeenten en inwoners in de Vervoerregio van de plannen merken?

“De Agenda Autoluw is in wezen het voorzetten van het beleid dat in Amsterdam al 40 jaar geleden is ingezet. De parkeertarieven voor bezoekers stijgen verder, het aantal parkeerplaatsen vermindert, door de stad rijden wordt ontmoedigd, het OV en de fiets worden aantrekkelijkere alternatieven én er komt meer ruimte voor de voetganger, speeltuinen, ondergronds containers en meer. Dit zal betekenen dat het gebruik van het OV en de fiets in, van en naar Amsterdam verder toeneemt vanuit omliggende gemeenten en dat er meer ruimte op straat ontstaat om deze groei te faciliteren met bredere fietspaden en meer vrije tram- en busbanen.”

Een combinatie van vervoer en het faciliteren van overstapvoorzieningen maakt het mogelijk om de reis deels per auto en deels per bijvoorbeeld OV af te leggen. Foto Wiebke Wilting

 

Welke mogelijkheden biedt deze agenda de Vervoerregio?

“De Agenda Autoluw biedt ons belangrijke kansen om de fiets en OV-verbindingen van de omliggende gemeenten van en naar Amsterdam verder te verbeteren en meer en betere knooppunten te creëren waar je makkelijker kunt overstappen op de auto, fiets, OV en deelmobiliteit. Méér betaald parkeren én hogere tarieven in Amsterdam kunnen op het gebied van parkeren voor een ‘waterbedeffect’ zorgen. Dit is nu bijvoorbeeld al te zien in Amstelveen-Noord waar het reguleren van parkeren nodig is, omdat dit in Buitenveldert ook plaatsvindt. Eén van de gevolgen is dat het OV en de fiets in vergelijking met de auto een aantrekkelijker alternatief wordt. In de tussentijd moeten we er wel voor zorgen dat het OV en fietsnetwerk van goede kwaliteit is en automobilisten de kans krijgen om makkelijk over te stappen op het OV.”

Parkeren wordt overal duurder en daarom wordt het minder aantrekkelijk om de stad met de auto te bezoeken?

“Klopt. Automobilisten parkeren nu steeds vaker op afstand van Amsterdam, al dan niet op een P+R of elders. Daarom blijven we in gesprek met gemeenten, vervoerders en andere belanghebbenden in en rond de metropoolregio over waar overstappunten nodig zijn en waar de capaciteit van deze punten vergroot moet worden. De Agenda Autoluw is een product en ambitie van de gemeente Amsterdam, maar de Vervoerregio heeft uiteraard wel meegedacht over de verbeterkansen voor het mobiliteitssysteem. Denk bijvoorbeeld aan pilots met de nachtmetro, gratis OV voor kinderen op bepaalde dagen, nieuwe OV-lijnen, het verhogen van frequenties en deelfietsen bij metrostations en het verder uitbouwen van P+R.”

Het Rokin, ergens tussen 1950 en 1960. Toen was de auto in de stad nog heel gewoon.

In hoeverre zijn deze maatregelen al in gang gezet?

“De in de Agenda Autoluw genoemde maatregelen zijn deels in gang gezet. Bijvoorbeeld met het toevoegen van nieuwe verbindingen zoals de Westtangent waar op voort geborduurd wordt door meer van dergelijke verbindingen toe te voegen. Een andere maatregel is het verminderen van doorgaand verkeer door de stad heen. Met de afsluiting van de Munt zijn hier onlangs al stappen in gezet en in de Agenda Autoluw worden andere plekken in de stad genoemd waar ook maatregelen in voorbereiding zijn. Andere zaken, zoals het invoeren van de nachtmetro, zijn pas mogelijk nadat Metro en Tram van de gemeente Amsterdam klaar is met het testen van het nieuwe beveiligingssysteem in de nachten. Vol gas op weg naar Autoluw klopt helaas dus niet helemaal, op een aantal zaken zullen we nog even moeten wachten.”

Autoluw Amsterdam is geschreven vanuit het perspectief van de gemeente. Sluiten dit perspectief goed aan bij de autoluwe ambities en doelstellingen van de Vervoerregio Amsterdam?

“Ja, deze sluiten goed aan op onze doelstelling zoals beschreven in ons beleidskader mobiliteit. Wat mij betreft mogen de autoluwe ambities van Amsterdam dan ook snel realiteit worden. De uitgangspunten in ons beleid zijn namelijk: hoe stedelijker het gebied, hoe meer focus op grote stromen reizigers en op collectief, schoon en stil vervoer. In drukke gebieden, zoals een groot deel van Amsterdam, heeft de auto voor de Vervoerregio geen prioriteit. De ruimte (zowel fysiek als geluid en luchtkwaliteit) die daar beschikbaar is, heb je hard nodig voor de meest ruimte-efficiënte vormen van vervoer: voetgangers, fiets en OV. Voorwaarde is dan wel dat automobilisten het makkelijk moet worden gemaakt om op verschillende plekken over te stappen op OV en fiets zodat reizigers, afhankelijk van de herkomst en bestemming van een reis, het meest voor de hand liggende vervoermiddel kunnen kiezen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

18 februari 2020 | 22:47

ReindeR Rustema

Voor meer informatie over de alliantie tussen 35 bewonersorganisaties voor een autoluw Amsterdam, zie https://autoluw.nu Met drie punten waar alle organisaties het minstens over eens zijn:

– 30km/u: Als al het autoverkeer in Amsterdam dat niet op een snelweg rijdt maximaal 30km/u mag, ontmoedigt dat veel autoverkeer. Alternatieve routes voor de auto en alternatieven voor de auto zijn dan sneller. Dit helpt om ‘aan de hoofdkraan’ te draaien zodat we niet langer dweilen met de kraan open.

– Bestemmingsverkeer: Een tweede draai ‘aan de hoofdkraan’ is het ontmoedigen de stad in te rijden. Dit kan met bestaande en beproefde camerasystemen die nagaan wie de stad in rijdt. Bewoners, ondernemers en geregistreerde bezoekers (leveranciers, zorgverleners e.d.) kunnen gewoon de stad in. Zomaar de stad in rijden, of erdoor rijden levert een boete op. De stad wordt beter toegankelijk, want wie er niet moet zijn, gaat buitenom, of parkeert aan de rand.

– P R: Er moeten wel alternatieven zijn voor automobilisten die over willen of moeten stappen op een ander vervoermiddel. Maar vanaf de snelweg moeten er parkeer- en reisplaatsen zijn waar je over kan stappen op het openbaar vervoer of een huurfiets.

24 januari 2020 | 12:05

ReindeR Rustema

Nou, de raad was enthousiast en het lijkt erop dat ook bestemmingsverkeer wordt ingevoerd. Met een ‘Zona a traffico limitato’.

11 oktober 2019 | 23:42

andy

Ik ben benieuwd wat er nog gaat veranderen want de  Westtangent is ook al flink vertraagd door de aanbesteding die opeens op nieuw moet. Dus hoe wil de gemeente dit realiseren als sommige dingen al vertraging oplopen en wij als reizigers niet eens op de hoogte worden gehouden. Ik zelf heb hier best last van rij dagelijks voor mijn werk met de bus op en neer naar Schiphol nu rij de bus al bijna 1,5 jaar om en is er nog geen enkel zicht op verandering en is het een puinhoop in Osdorp en omstreken.

11 oktober 2019 | 13:51

n-evo

Hoe wil de gemeente die hogere frequenties realiseren? Zijn ze bereid meer trams en bussen aan te schaffen of mag GVB weer “slim” schuiven met materieel (lees: elders frequenties omlaag en/of opheffen van routes)?

10 oktober 2019 | 20:09

reza

Hoewel ik het best een goed idee vind is het ov in 020 eigenlijk helemaal niet zo fijn. 

Het netwerk is over het algemeen wel redelijk tot goed maar het overstappen van bv tram op metro of bus is in de koude en/of natte maanden gewoon niet fijn. Vooral de metrostations zijn koud en tochtig. 

Dan is het in London, Parijs en Madrid bv veel fijner met een breed netwerk waarbij je droog (ondergronds) kan reizen/overstappen. 

En fietsen is voor de inwoners in de buitenwijken ook niet altijd een optie of veilig. 

Binnen de ring, ja binnen de ring is het allemaal makkelijker (trams die lange lijnen rijden en niet bussen die rondjes rijden zoals in Noord en Zuidoost)

Wil je dit bericht delen?