Afbeelding
dinsdag 4 juni 2019

Denk op 18 juni mee over planstudie Guisweg

Evelien Brascamp

In de planstudie Guisweg onderzoeken we de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk. Hoe kan dit opnieuw ingericht worden? Op 18 juni is een inloopbijeenkomst voor iedereen uit de buurt, die meer wil weten over dit project. Ook kan de omgeving meedenken over de kaders van de planstudie. Dat kan door te reageren op de zogenaamde startnotitie. Peter van Halteren werkt in het kernteam van dit project en stelde deze startnotitie op.

Peter, wat is de startnotitie precies?

“De startnotitie is een document waarin we vastleggen wat we precies onderzoeken: onder andere waar de uiteindelijke oplossing aan moet voldoen – bijvoorbeeld: een tunnel voor fietsers en voetgangers – en welke effecten, zoals bereikbaarheid, luchtkwaliteit of geluid, het project heeft.”

Waarom is het belangrijk dat mensen een reactie geven?

“Mensen die dagelijks in het gebied zijn omdat ze er wonen of werken, weten heel goed wat er speelt. Zij kunnen aanvullingen of suggesties doen op de startnotitie, die wij vervolgens kunnen overwegen. Als een idee inderdaad binnen ons onderzoek past, dan kunnen we besluiten dat ook te gaan onderzoeken. Zo zorgen we uiteindelijk voor een onderzoek waar we daadwerkelijk allemaal iets aan hebben.”

Wat gebeurt er met de reacties?

“Alle reacties die binnenkomen worden verzameld en gebundeld. Per reactie kijken we wat we er mee kunnen doen. Van alle reacties geven we aan wat we er mee doen, waardevolle reacties nemen we mee in de definitieve startnotitie. Alle reacties worden anoniem weergegeven en met onderbouwing beantwoord in een Reactienota. Iedereen die een reactie heeft ingediend krijgt persoonlijk antwoord.”

FOTO: WIEBKE WILTING

FOTO: WIEBKE WILTING

Op 18 juni is een inloopbijeenkomst. Kun je daar meer over vertellen?

“Op deze bijeenkomst zijn alle geïnteresseerden welkom om binnen te lopen en meer te weten te komen. Bijvoorbeeld over de resultaten uit de onderzoeken tot nu toe, of over de planning en het proces de komende tijd. Maar ook krijgen ze meer informatie over hoe zij kunnen meedenken.”

Hoe zit dat dan? Hoe wordt de omgeving betrokken in de planstudie?

“Tijdens de planstudie zijn er meerdere momenten waarop we de hele omgeving vragen mee te denken, bijvoorbeeld nu in het geval van de startnotitie. Later zal dat bijvoorbeeld zijn wanneer er eerste ontwerpen liggen. Ook werken we in deze planstudie met focusgroepen. Dat zijn groepen van mensen uit de omgeving, die samen een representatieve afspiegeling vormen van het gebied. De focusgroepen denken uitgebreid mee tijdens de planstudie. Niet alleen over het ontwerp, maar bijvoorbeeld ook over risico’s, effecten en indien nodig ook over maatregelen om eventuele negatieve effecten te verminderen. Mensen kunnen zich hiervoor nog aanmelden!”

Waar kunnen mensen terecht als ze meer willen weten?

“De webpagina guisweg.zaanstad.nl blijft continu up-to-date. Daar staat alle informatie over de startnotitie en inloopbijeenkomst, maar kunnen mensen zich ook aanmelden voor de focusgroepen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil je dit bericht delen?