Afbeelding
dinsdag 12 maart 2019

Denk mee over het nieuwe OV!

Renske van Bers

De aanbesteding van het busvervoer in de regio Zaanstreek/Waterland is gestart. Maak je wel eens gebruik van de bussen die in deze regio rijden en wil je meedenken, vul dan deze enquête in.

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. De Vervoerregio Amsterdam organiseert daarom een aanbesteding van de nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied. Een concessie is een exclusief recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer aan te bieden. De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Geef je mening

Vanaf het voorjaar 2019 worden reizigers, bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij het opstellen van het programma van eisen. Dit gebeurt onder meer door middel van representatieve panels, enquêtes en via de gemeenten.

Alle ontvangen reacties worden door de Vervoerregio meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen. In de periode 31 mei t/m 12 juli wordt het ontwerp programma van eisen ter inzage gelegd. In oktober is definitieve vaststelling van het programma van eisen voorzien.

Om tot een goed concept programma van eisen te komen, worden nu al de eerste reacties gepeild. In de enquête kun je je mening geven.

Voor meer achtergrondinformatie kijk je op deze pagina.