Afbeelding
woensdag 18 augustus 2021

Bouwkundige vooropnames woningen Uithoornlijn

Hilde Postma

De bouw van de Uithoornlijn komt dichterbij. Begin 2022 start het projectteam met de aanleg van de nieuwe tramlijn maar nu al vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Verschillende bewoners die direct langs de tramlijn wonen, vragen zich af of er bouwkundige vooropnames worden gedaan voordat de werkzaamheden starten. Omgevingsmanager Lummieke IJmker van Dura Vermeer bevestigt dat dat gebeurt: ‘Bewoners die in aanmerking komen voor een bouwkundige vooropname krijgen hier een brief over van de projectorganisatie.’

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden vast te leggen. Lummieke: ‘We zijn verplicht om dit door een onafhankelijk bureau te laten doen. De vooropnames voor de Uithoornlijn worden uitgevoerd door Fides Expertise. Fides bepaalt eerst welke werkzaamheden impact hebben op de omgeving en stelt daarna vast welke panden in aanmerking komen voor een bouwkundige opname. Daarna maken zij een afspraak en stellen tijdens het bezoek aan het pand een bouwkundig opnamerapport op. In dat rapport legt Fides elk relevant gebrek binnen en buiten vast in zowel tekst als beeld.’

'We nemen verschillende maatregelen om de kans op schade aan woningen zo klein mogelijk te houden. Dit gebeurt onder meer door specifieke bouwmethodes te hanteren. We nemen het zekere voor het onzekere en willen de zaken netjes afhandelen als er zich toch iets voordoet.'

Fides overlegt daarvoor ook met Dura Vermeer en de projectorganisatie. ‘We kijken daarbij naar het soort werkzaamheden en de afstand tot de woning’, vertelt Lummieke. ‘Panden binnen een straal van vijftig meter tot werkzaamheden die trillingen veroorzaken, krijgen een vooropname.’

Planning

De Uithoornlijn wordt gefaseerd gebouwd. Dat betekent dat Fides ook de vooropnames in fases uitvoert. Lummieke: ‘We plannen deze opnames enkele weken voordat de werkzaamheden op een specifieke locatie starten. Zo zijn de bouwkundige rapporten zo actueel mogelijk. Globaal vinden de vooropnames plaats tussen september 2021 en zomer 2022. Het kan dus zijn dat een bewoner langs de spoordijk onze uitnodiging eerder ontvangt dan iemand die bij halte Uithoorn Centrum woont.’

Omgevingsmanager Lummieke IJmker: ‘Panden binnen een straal van vijftig meter tot werkzaamheden die trillingen veroorzaken, krijgen een vooropname.'

Planning

De Uithoornlijn wordt gefaseerd gebouwd. Dat betekent dat Fides ook de vooropnames in fases uitvoert. Lummieke: ‘We plannen deze opnames enkele weken voordat de werkzaamheden op een specifieke locatie starten. Zo zijn de bouwkundige rapporten zo actueel mogelijk. Globaal vinden de vooropnames plaats tussen september 2021 en zomer 2022. Het kan dus zijn dat een bewoner langs de spoordijk onze uitnodiging eerder ontvangt dan iemand die bij halte Uithoorn Centrum woont.’ Bewoners die in aanmerking komen, krijgen eerst van de projectorganisatie een brief – en  daarna ook één van Fides. In de brief staat hoe bewoners een afspraak kunnen maken.

Toch schade

Als er ondanks diverse voorzorgsmaatregelen toch schade ontstaat aan een woning, biedt het opnamerapport duidelijkheid. ‘Met het opnamerapport is het mogelijk om bij eventuele schade te bepalen of deze door onze werkzaamheden kan zijn veroorzaakt, of dat de schade al eerder bestond,’ vertelt Lummieke. Via een schadeformulier kunnen omwonenden eventuele schade melden. Dat formulier gaat naar de afdeling Verzekeringszaken van Dura Vermeer. Een contactpersoon geeft aan wat de te volgen stappen zijn. Zo kan het zijn dat er een schade-expert wordt ingeschakeld als de aard en omvang van de schade dat vraagt.

Specifieke bouwmethodes

De eerste bouwkundige vooropnames vinden in september plaats. ‘We treffen diverse maatregelen om de kans op schade aan woningen zo klein mogelijk te houden. Dit gebeurt onder meer door specifieke bouwmethodes te hanteren. We nemen het zekere voor het onzekere en willen de zaken netjes afhandelen als er zich toch iets voordoet. We hopen daarom dat iedereen die een uitnodiging ontvangt, meewerkt aan de vooropnames!’